Yhteenveto Digiroad-hyödyntäjäkyselyn tuloksista
 • Organisaatio
  Kyselyyn vastattiin kattavasti sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.
 • Käytätkö Digiroad-aineistoa?
 • Digiroad-aineiston käyttö (v.)
 • Mitä aineistoja käytät?
 • Mitä aluejakoa käytät?
 • Mitä julkaisuversioita olet käyttänyt?
 • Mitä tietolajeja olet hyödyntänyt?
 • Jos hyödynnät pysäkkiaineistoja, mistä lataat aineiston?
 • Mitä tietolajeja olet suunnitelut hyödyntäväsi tulevaisuudessa?
 • Digiroadiin toivottiin:
  Digiroad-aineistoon toivottiin nykyisen sisällön lisäksi muun muassa tarkkoja osoitetietoja, pyöräreittejä, raskaan liikenteen määrää sekä tietoa nopeusvalvontakameroista. Lisäksi toivottiin taajamatietoa, joka aineistosta on aiemmin löytynytkin.
 • Esteet hyödyntämisessä
  Aineiston hyödyntämisessä havaittuja esteitä ovat muun muassa ongelmat lataamisessa (toivotaan kevyempää lataustapaa suoraan rajapinnasta), alueelliset erot aineiston laadussa sekä liikennemäärien ja teiden geometriaan sekä luokitteluihin liittyvät ongelmat ja epäjatkuvuudet.
 • Kokisitko hyödylliseksi laaturaporttisovelluksen, jonka avulla saisi ajantasaista ylläpitotietoa itsevalitsemistasi tietolajeista ja alueista?
 • Aineiston laatutietotoiveet
  Digiroad-aineistosta toivottiin mm. seuraavia laatutietoja: aikaleima aineiston pohjatiedoista, aineisto päivityksiä tehneistä kunnista ja päivitetyistä tietolajeista, päivitettyjen ominaistietojen kattavuus sekä painorajoitetun tien tai sillan kattavuuden muutos.
 • Valitse tärkeimmät tietolajit, joista  haluaisit saada kattavuus- ja päivitysajankohdan tiedon (max. 5 tietolajia)
 • Aineiston hyödyntäminen
  Miten operaattori voisi helpottaa aineiston hyödyntämistä? Vastauksissa toivottiin perusteellisempaa dokumentaatiota sekä perusasioiden hoitoa hyvälle tolalle (esim. tiesolmupisteiden tunnisteet). Lisäksi toivottiin vapautta ja joustavuutta aineiston lataamiseen (esim. vapaus valita alueet ja tietolajit latauspalvelussa sekä mahdollisuus ladata koko maan aineisto kerralla). Myös laaturaportointia sekä ladattavien pakettien versiointia uusien päivitysten erottamiseksi toivottiin.