Harava - Berätta för oss om din kulturmiljö!
Harava - Berätta för oss om din kulturmiljö!
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Information om enkäten

  Berätta för oss om din kulturmiljö!  Välkommen att delta i enkäten som kartlägger Egentliga Finlands kulturmiljö


  Egentliga Finlands landskapsmuseum samlar in information om landskapets byggnadsarv och fornminnen. Lokalbefolkningen och sommarboende känner bäst till sina hus och gårdars historia. Med hjälp av enkäten insamlas viktig information om de boendes synpunkter i frågor som rör synen på landskapet, byggnaderna eller fornlämningar.  Uppgifterna, som lagras i Egentliga Finlands landskapsmuseums databas, kan användas i vården, bevarandet och planeringen av miljön. Att lämna uppgifter är konfidentiellt; enskilda svar förmedlas inte till andra.  Bland alla som lämnar uppgifter lottar landskapsmuseet ut tre exemplar av Åbo museicentrals publikation Ritmått och schablon, en bok på svenska och finska om hur man byggde förr i tiden. Enkäten är öppen till och med slutet av år 2014.  attachment image

  Instruktioner

  Du börjar svara med att markera en punkt eller rita ett område på kartan. Zooma in kartan till den plats du vill antingen med hjälp av rullningslisten i kartfönstrets högra sida eller med musens skrollhjul. Genom att zooma in tillräckligt långt ser du också gatu- och vägnamnen.  Efter att du har hittat platsen du vill lämna uppgifter om väljer du verktyget och markerar platsen på kartan. Då verktyget är valt syns en liten cirkel i kursorns spets.  Nu öppnas ett dialogfönster med tilläggsfrågor om den markerade punkten eller området. Svara på frågorna och spara dem. Samtidigt sparar du punkten eller området. Efter detta kan du markera en ny punkt i samma fråga eller gå vidare i formuläret.  Du kan svara på de frågor du vill i den ordning du själv vill. Du behöver inte svara på alla frågor.   Frågeformuläret fungerar i IE 8 och nyare versioner av Explorer, samt i nyare versioner av följande webbläsare: Chrome, Firefox, Safari och Opera.


  Tack för dina svar!

  Tilläggsinformation ges av  Paula Saarento

  forskare

  Egentliga Finlands landskapsmuseum

  paula.saarento@turku.fi

  tfn 040 707 5104  www.turunmuseokeskus.fi


  3/5 Fornlämningar
   4/5 Parker och trädgårdar
    5/5 Svarandes uppgifter
     Kön
     Förhållande till platsen     Födelseår
     Namn
     Återstående tecken: 50
     E-postadress eller telefonnummer
     Återstående tecken: 50