Harava - Kerro kulttuuriympäristötietosi!
Harava - Kerro kulttuuriympäristötietosi!
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Tietoa kyselystä

  Kerro kulttuuriympäristötietosi!  Tervetuloa vastaamaan Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöä kartoittavaan kyselyyn


  Varsinais-Suomen maakuntamuseo kerää tietoa maakunnan rakennusperinnöstä ja muinaisjäännöksistä. Paikalliset asukkaat ja kesäasukkaat tietävät parhaiten omien rakennustensa ja tilojensa tarinan. Kyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa asukkaiden näkemyksistä maisemaa, rakennuksia tai muinaisjäännöksiä koskevissa asioissa.  Vastaukset tallennetaan Varsinais-Suomen maakuntamuseon tietokantaan ja niitä voidaan hyödyntää ympäristön hoidossa, vaalimisessa ja suunnittelussa. Vastaukset ovat luottamuksellisia, yksittäisten vastaajien tiedot eivät välity muille vastaajille.  Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta Turun museokeskuksen julkaisua Riitmotti ja sapluuna, joka kertoo entisajan rakentamisesta ja asumisesta. Kyselyn viimeisellä sivulla kysytään vastaajan taustatietoja, joten jos haluat osallistua arvontaan, täytä myös nimi- ja yhteystietosi. Kysely on avoinna vuoden 2014 loppuun asti.  attachment image

  Ohjeita kyselyyn vastaamiseen

  Vastaaminen aloitetaan merkitsemällä piste tai piirtämällä alue kartalle. Lähennä karttaa haluamaasi kohteeseen joko karttaikkunan oikeassa reunassa olevan palkin avulla tai hiiren rullalla. Lähentämällä tarpeeksi lähelle saat näkyviin myös tiennimet.  Kun olet löytänyt haluamasi paikan, valitse työkalu ja merkitse kohde kartalle. Työkalun ollessa valittuna hiiren kursorin kärjessä näkyy pieni ympyrä.  Tämän jälkeen aukeaa merkittyä pistettä tai aluetta koskevia lisäkysymyksiä. Vastaa niihin ja tallenna vastaukset ja samalla merkitsemäsi piste tai alue. Tämän jälkeen voit merkitä toisen pisteen samaan kysymykseen tai siirtyä eteenpäin.  Voit vastata kysymyksiin missä järjestyksessä tahansa. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata.  Kyselyssä tuetut selaimet ovat IE 8 ja uudemmat, sekä uusimmat versiot seuraavista: Chrome, Firefox, Safari ja Opera.


  Kiitos osallistumisestasi!

  Kulttuuriympäristötiedon keräämisestä löytyy tietoa myös Varsinais-Suomen maakuntamuseon sivuilta (www.turunmuseokeskus.fi).  Lisätietoja: Paula Saarento, tutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo (paula.saarento@turku.fi, 040 707 5104)


  3/5 Muinaisjäännökset
   4/5 Puistot ja puutarhat
    5/5 Vastaajan tiedot
     Sukupuoli
     Suhde paikkaan     Syntymävuosi
     Nimi
     Merkkejä jäljellä: 50
     Sähköpostiosoite tai puhelinnumero
     Merkkejä jäljellä: 50