Harava - Asukkaan osallistuminen elinympäristön suunnitteluun
Harava - Asukkaan osallistuminen elinympäristön suunnitteluun
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Taustatiedot

  Johdanto kyselyyn

  Kyselyllä on kaksi päätavoitetta. 1. Ymmärtää miten asukkaiden osallistaminen elinympäristön suunnitteluun tapahtuu tänään ja miten sitä voidaan parantaa. 2. Ymmärtää miten asukkaiden osallistaminen elinympäristön suunnitteluun eroaa eri alueilla. 

  Vastaajan taustatiedot

  Nimi
  Merkkejä jäljellä: 50
  Sähköpostiosoite
  Merkkejä jäljellä: 50
  Minun työni ja vastuuni liittyy elinympäristön suunnitteluun
  Organisaatio
  Asema
  Ammatti
  Merkkejä jäljellä: 50
  Ikä
  3/6 Asuinpaikan sijainti
   4/6 Asukkaiden osallistamisen tärkeys elinympäristön suunnittelussa
    Onko asukkaiden osallistaminen elinympäristön suunnitteluun tärkeää

    Miksi asukkaiden osallistuminen elinympäristön suunnitteluun ei ole mielestäsi tärkeää?
    Merkkejä jäljellä: 300

    Miksi asukkaita pitäisi kuunnella?

    Täysin samaa mieltä
    Samaa mieltä
    Ei osaa sanoa
    Eri mieltä
    Täysin eri mieltä
    Saada uusia ja innovatiivisia ideoita
    Asukkaiden tarpeet pitää ymmärtää, jotta niihin voi vastata
    Tehdä alue houkuttelevaksi uusille asukkaille
    Pystytään keskittämään investoinnit oikeisiin kohteisiin
    Hyvin suunniteltu alue tarjoaa vahvan pohjan uusille ja vanhoille yrittäjille kehittää ja investoida alueelle
    Asukkaita ei tarvitse kuunnella suunnitteluvaiheessa, ammattiosaajat ovat koulutettuja suunnittelemaan
    Muut syyt
    Merkkejä jäljellä: 300
    5/6 Nykyiset prosessit ja metodit

     Millaisia prosesseja ja metodeja käytetään sinun alueellasi asukkaiden palautteen ja mielipiteiden keräämiseen?

     Ei käytetä ollenkaan
     Käytetään joskus
     Neutraali
     Käytetään usein
     Käytetään erittäin usein
     Suunnitelmat ovat esillä kaupungin/kunnantalo seinällä
     Palautetta suunnitelmiin pyydetään postilla
     Suunnitelmat esitellään yhteisissä tilaisuuksissa
     Suunnitelmat ovat esillä ja palaute kerätään kaupungin kotisivuilla
     Palautteen kerääminen hoidetaan konsulttien toimesta
     Sähköiset kyselyt
     Sähköiset kyselyt, joissa hyödynnetään paikkatietoa
     Muut menetelmät - Muut kommentit
     Merkkejä jäljellä: 300
     Onko sinun alueellasi asukkaiden osallistamisessa haasteita ja pitäisikö sitä kehittää?

     Mitä ovat ne edellä mainitut haasteet ?
     Merkkejä jäljellä: 300
     6/6 Elinympäristön suunnittelu tulevaisuudessa

      Miten asukkaiden osallistaminen pitäisi tehdä tulevaisuudessa?

      Kommunikointi kanava

      Vahvasti samaa mieltä
      Samaa mieltä
      Neutraali
      Eri mieltä
      Vahvasti eri mieltä
      Käyttää sähköisiä kyselyitä
      Tehostaa kunnan / kaupungin kotisivujen käyttöä
      Tehostaa yhteisten suunnittelukokouksien käyttöä
      Projektikohtainen keskustelufoorumi - sosiaalinen media
      Käyttää printattuja kyselyitä ja palautekaavakkeita postin välityksellä
      Muut kanavat?
      Merkkejä jäljellä: 300

      Tärkeä sisältö tai teknologia

      Valitse kaksi tärkeintä vaihtoehtoa
      Valitse maks. 2 vaihtoehtoa