Harava - Akaan kaupungin turvallisuuskysely 2023
Harava - Akaan kaupungin turvallisuuskysely 2023
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Taustatiedot
  Sukupuolesi  Syntymävuotesi? Alasvetovalikko aukeaa pienestä nuolesta.
  Onko sinulla perus- tai kansakoulun jälkeistä koulutusta/tutkintoa? Jos niin mikä?

  Oletko tällä hetkellä?

  Millainen on mielestäsi terveydentilasi verrattuna muihin ikäisiisi?
  Millaisessa kotitaloudessa asut?
  Mikä on asumismuotosi tällä hetkellä?  Kuinka monta vuotta olet asunut Akaassa?  Kuinka monta vuotta olet asunut nykyisellä asuinalueellasi?  Millaisella alueella asut?


  Mikä on asuinalueesi postinumero?
  Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen asuinalueeseesi?
  2/4 Huolenaiheet ja apu

   Kuinka turvalliseksi tunnet olosi keskimäärin?

   Turvattomaksi
   Melko turvattomaksi
   En osaa sanoa
   Melko turvalliseksi
   Turvalliseksi
   Akaassa yleisesti                                     
   Turvattomaksi
   Melko turvattomaksi
   En osaa sanoa
   Melko turvalliseksi
   Turvalliseksi
   Omalla asuinalueellasi

   Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua omassa elämässäsi?

   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Yksinäisyys
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Oma tai läheisen terveydentila
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Rahan riittävyys
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Työttömyys
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Syrjäytyminen
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Syrjityksi tuleminen
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Rasismin kokeminen etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Alkoholin käyttö
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Huumeiden käyttö
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Lääkkeiden väärinkäyttö
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Väkivalta tai sen uhka kotona
   Huolestuttaa erittäin paljon
   Huolestuttaa melko paljon
   En osaa sanoa
   Huolestuttaa hiukan
   Ei huolestuta lainkaan
   Internetin kautta tapahtuneen rikoksen uhriksi joutuminen
   Muu, mikä?
   Merkkejä jäljellä: 250

   Koetko saavasi tarvittaessa apua arjessa pärjäämiseen

   Huonosti
   Melko huonosti
   En osaa sanoa
   Melko hyvin
   Hyvin
   Perheeltäsi
   Huonosti
   Melko huonosti
   En osaa sanoa
   Melko hyvin
   Hyvin
   Naapurustosta
   Huonosti
   Melko huonosti
   En osaa sanoa
   Melko hyvin
   Hyvin
   Akaan kaupungilta
   Huonosti
   Melko huonosti
   En osaa sanoa
   Melko hyvin
   Hyvin
   Viranomaisilta
   Huonosti
   Melko huonosti
   En osaa sanoa
   Melko hyvin
   Hyvin
   Terveydenhuollolta
   Huonosti
   Melko huonosti
   En osaa sanoa
   Melko hyvin
   Hyvin
   Seurakunnalta
   Jostain muualta, mistä?
   Merkkejä jäljellä: 250
   3/4 Mikä Akaassa huolestuttaa

    Mitkä asiat huolestuttavat sinua Akaassa?

    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Ihmisten häiriökäyttäytyminen
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Alkoholin juominen julkisella paikalla
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Liikennekäyttäytyminen
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Teiden ja katujen kunto
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Liikennejärjestelyt
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Ympäristön epäsiisteys
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Paikkojen rikkominen tai töhryt
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Meluaminen
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Varkausrikokset
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Vahingonteot
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Huumeiden käyttäjät tai huumausainekauppa
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Ihmisten syrjäytyminen
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Työttömyys
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Eri väestöryhmien väliset ristiriidat
    Jokin muu, mikä?
    Merkkejä jäljellä: 250
    Onko turvallisuus Akaassa mielestäsi viimeisen kolmen vuoden aikana

    Kuinka huolestunut olet siitä, että joudut seuraavan 12 kuukauden aikana alla mainittujen tapahtumien kohteeksi Akaassa?

    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Omaisuuttasi vahingoitetaan tai varastetaan
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Asuntoosi yritetään murtautua
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Joudut liikenneonnettomuuden uhriksi
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Joudut väkivallan uhriksi tai väkivallalla uhkailun kohteeksi
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Joudut seksuaalirikoksen (esim. seksuaalinen ahdistelu tai raiskaus) uhriksi
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon

    Joudut häirinnän* tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi

     


    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Kotonasi sattuu tulipalo
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Sinulle tapahtuu kotona tapaturma
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Sinulle tapahtuu julkisella paikalla tapaturma
    Ei huolestuta lainkaan
    Huolestuttaa hiukan
    En osaa sanoa
    Huolestuttaa melko paljon
    Huolestuttaa erittäin paljon
    Sinulle tapahtuu työtapaturma
    *Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Laissa häirintä määritellään käyttäytymisenä, jolla loukataan henkilön tai ihmisryhmän ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti. Häirinnässä henkilö luo käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilöä tai ihmisryhmää halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin. Häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään. Tämä tarkoittaa, että häirintää voidaan arvioida myös ilman yksittäistä henkilöä eli häirinnän uhria, johon häirintä olisi kohdistunut.

    Käyttäytyminen ymmärretään laajasti niin, että kyse voi olla esimerkiksi sähköpostiviesteistä, ilmeistä, eleistä tai epäasiallisen materiaalin esiin laittamisesta esimerkiksi netissä tai muunlaisesta viestinnästä. Ihmisarvoa loukkaavan käyttäytymisen ei tarvitse suoraan kohdistua tiettyyn ihmiseen, vaan se voi kohdistua myös johonkin ihmisryhmään. (lähde: Yhdenvertaisuusvaltuutettu. https://syrjinta.fi/hairinta)
    4/4 Turvallisuus
     Onko Akaassa jokin paikka tai paikkoja, mitä et pidä turvallisena?

     Jos vastasit kyllä, kerro mikä tai mitkä paikat?
     Merkkejä jäljellä: 250
     Miksi et pidä kyseisiä paikkoja turvallisena?
     Merkkejä jäljellä: 500
     Koetko, että Akaassa on mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristön ja asuinalueen kehittämiseen turvallisemmaksi?


     Olisitko kiinnostunut osallistumaan jotenkin Akaassa tehtävään turvallisuuden parantamiseen, mikäli tähän olisi mahdollisuus?


     Jos haluat osallistua Akaa-tuotepakettien arvontaan, jätäthän alle nimesi ja puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi. Yhteystietoja käytetään vain arvonnassa.
     Merkkejä jäljellä: 250