Louhi Palaute - Invånarenkät om utveckling av gång och cykling i Närpes stad
Louhi Palaute - Invånarenkät om utveckling av gång och cykling i Närpes stad
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Inledning
  Närpes stad ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång inom staden. Under 2023 tas det fram en vision och planeras konkreta åtgärder för att förbättra förhållanden för cykel- och gångtrafik. Med den här enkäten utreds invånarnas nuvarande färdsätt, förutsättningar för cykling och gång, problematiska punkter på nätverket och behov av nya förbindelser. De svarande kan också skriva kommentarer och lämna idéer.

  - Genom att lämna ditt svar kan du påverka planeringen av utvecklingsåtgärderna! Bland alla som svarar och lämnar sin kontaktinformation lottar vi ut en elcykel. 

  - Det tar cirka 10–15 minuter att svara. 

  - Enkäten består av flervalsfrågor och ett kartavsnitt, där du kan placera dina kommentarer direkt på kartan.

  - Resultaten publiceras på stadens webbplats (www.narpes.fi)

  - Genom enkäten samlas det inte in sådan information utifrån vilken den som svarar kan identifieras, förutom om man vill delta i utlottningen. I så fall ska man uppge sitt namn och sin e-postadress. Informationen behandlas enligt dataskyddspraxisen för Sitowise AB, som genomför enkäten.  Enkäten kan besvaras fram till 30.4.2023.   Tilläggsuppgifter:

  Stig-Erik Ingves

  Vägmästare, Närpes stad

  stig-erik.ingves@narpes.fi  Hanna Puolimatka

  Projektledare, Sitowise AB

  hanna.puolimatka@sitowise.com  Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten:  Miro Mujunen

  Planerare, Sitowise AB

  miro.mujunen@sitowise.com

   
  2/5 Bakgrundsinformation
   1. Ditt kön   2. Vilken åldersgrupp ingår du i?   3. Vilket/vilka av följande påståenden stämmer för dig? Du kan välja ett eller flera alternativ.   4. Har du en personbil till ditt förfogande?

   3/5 Vilka färdmedel används
    5. Uppskatta hur ofta du använder följande färdmedel.
    Dagligen
    1–3 gånger i veckan
    Varje vecka
    Varje månad
    Sällan eller inte alls
    Bil
    Buss
    Moped
    Cykel
    Elcykel
    Går
    Traktor
    Mopedbil
    Något annat motorfordon
    Något annat icke motordrivet fordon (t.ex. kickboard)
    6. Vilken typ av sträckor brukar du gå eller cykla?


    7. Vilka typ av sträckor kunde du lättast gå eller cykla oftare?


    8. Vilka är de tre viktigaste faktorerna för att du väljer att gå och/eller cykla?


    9. Välj högst tre faktorer gällande gång som du tycker att främst bör utvecklas i Närpes.
    10. Välj de tre faktorer gällande cykling som du tycker att främst bör utvecklas i Närpes.


    5/5 Öppen respons till projektgruppen
     12. Öppen respons till personerna som tar fram planen.
     Återstående tecken: 500

     Deltagande i lotteriet

     Du kan lämna dina kontaktinformationer under om du vill delta i lotteriet. Bland alla som svarar och lämnar sin kontaktinformation lottar vi ut en elcykel.

     Kontaktinformation behandlas i enlighet med Sitowise AB:s dataskyddspraxisen.
     Namn
     Återstående tecken: 250
     E-postadress
     Återstående tecken: 250