Harava - Paltaniemen asukaskysely
Harava - Paltaniemen asukaskysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/14 Aloitus

  Paltaniemen asukaskysely

  Hyvä Paltaniemen asukas, maanomistaja tai vierailija!

  Kajaanin Paltaniemen alueelle on aloitettu osayleiskaavan laatiminen. Kaava-alue näkyy alla olevalla kartalla. Kaava-aluetta on laajennettu valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen mukaisesti. Paltaniemen kyläalueen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolla päivitetään alueen maankäytön tilanne ja selvitetään alueen täydennysrakentamisen mahdollisuudet olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä. Osayleiskaavassa huomioidaan lisäksi valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön (RKY) sekä valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (VAMA) ominaispiirteiden säilyttäminen ja luonnonympäristön suojelun tarpeet.

  Yleiskaavan laatiminen on alkuvaiheessa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkistettu. Nyt halutaan kuulla toiveita alueen kehittämisestä sekä kaavoituksen tarpeista. Kysely on tarkoitettu kaikille alueen maanomistajille, asukkaille, elinkeinonharjoittajille, vierailijoille sekä mahdollisille muille osallisille.

  Kyselyssä voi vastata joko kaikkiin kysymyksiin tai osaan niistä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja toiveet huomioidaan kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan.

  Vastaukset tulee jättää 18.12.2022 mennessä.

  Lisätietoa kyselystä ja osayleiskaavasta:

  Enja Valkonen, kaavasuunnittelija, Kajaanin kaupunki, enja.valkonen@kajaani.fi, p. 040 159 6873

   


  attachment image
  2/14 Taustatiedot

   TAUSTATIEDOT

   Oletko alueen (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)

   Merkkejä jäljellä: 250
   Ikäsi


   Kuinka usein käyt alueella?

   Merkkejä jäljellä: 250
   4/14 Palvelut ja elinkeinot
    5/14 Maisema 1/2

     MAISEMA

     Paltaniemen alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (VAMA). Paltaniemi on ainutlaatuinen esimerkki Oulujärven vanhasta ranta-asutuksesta, johon liittyy koko Kainuun mittakaavassa merkittävä kirkollinen historia. Paltaniemi on historiallisen asunsa hyvin säilyttänyt kylä arvorakennuksineen ja viljelyaukeineen sekä niitä reunustavine metsineen ja puistoineen. Lisäksi alueella on arvokkaita luontokohteita, kuten Oulujärven rantatörmät ja -luhdat.

      
     Mikä on mielestäsi ominaista Paltaniemen ympäristölle? Miten alueen hyviä puolia tulisi mielestäsi vaalia tai kehittää?
     Merkkejä jäljellä: 1000
     6/14 Maisema 2/2
      7/14 Kultturiympäristö
       8/14 Asuminen ja rakentaminen 1/2

        ASUMINEN JA RAKENTAMINEN

        Millainen uusi rakentaminen sopii mielestäsi Paltaniemelle?
        Merkkejä jäljellä: 1000
        9/14 Asuminen ja rakentaminen 2/2
         10/14 Luonto
          11/14 Virkistys ja vapaa-aika
           12/14 Liikenne ja reitistöt
            13/14 Muut ideat ja toiveet

             MUUT IDEAT JA TOIVEET

             Onko teillä muita ajatuksia, ideoita ja toiveita alueen kehittämiseksi? Sana on vapaa.
             Merkkejä jäljellä: 1000
             14/14 Yhteystiedot

              YHTEYSTIEDOT

              Jätä halutessasi yhteystietosi. Yhteystietoja toivotaan erityisesti alueen maanomistajilta. Otamme halutessasi yhteyttä myöhemmin.

              Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan osayleiskaavatyötä varten.

              Kysymme yhteystietojasi palautteen kautta tulevan mahdollisen yhteydenottotarpeen vuoksi. Yhteydenottotarve voi tulla palautetta käsiteltäessä esitettyjen asioiden täsmentämiseksi tai palautteeseen vastaamiseksi. Tässä annettuja yhteystietoja käsittelee kyselyn toteutuksesta vastaavan Swecon edustajat (henkilötietojen käsittelijä) sekä kaavoituksesta vastaavat kaupungin edustajat (rekisterinpitäjä). Annettuja yhteystietoja säilytetään kaavatyön ajan sekä tämän jälkeen arkistointiajan. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin eikä julkaista. Huomioithan, että jättämällä pyydetyt yhteystietosi annat samalla suostumuksen niiden käyttöön edellä kuvatulla tavalla. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus sekä pyytää pääsy itseäsi koskeviin tietoihin ja pyytää tietojesi oikaisemista, poistamista tai rajoittamista Kajaanin kaupungilta (kaavoitus@kajaani.fi). Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään oikeuksiesi toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.               
              Nimi
              Merkkejä jäljellä: 250
              Osoite
              Merkkejä jäljellä: 250
              Puhelin
              Merkkejä jäljellä: 250
              Sähköposti
              Merkkejä jäljellä: 250