Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Kämmenniemen alueella
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Kämmenniemen alueella
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto
  Kämmenniemen asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h:n laajuudesta.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h:stä nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoitusmuutokset kantakaupungin alueella toteutettiin vuosina 2017-2022. Samassa yhteydessä on suunniteltu tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Näiden toteuttaminen on osalla alueista vielä kesken. Asukkaiden palautteiden perusteella on tullut tarve laajentaa 30 km/h:n aluenopeusrajoitus myös Kämmenniemen asuinalueelle. Muutos koskee vain Tampereen kaupungin hallinnoimia katualueita tässä kyselyssä olevan aluerajauksen mukaisesti. 

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin. Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia. Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Kämmenniemessä aluenopeusrajoituksen muutos on tavoitteena toteuttaa viimeistään keväällä 2023. Tämän kyselyn jälkeen nopeusrajoitusehdotusta tarvittaessa korjataan ja korjatusta ehdotuksesta tehdään videoesittely, jonka jälkeen se viedään yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi. Lautakunnan hyväksyessä ehdotuksen siitä tehdään liikennemerkkisuunnitelmat, joiden mukaan toteutus tehdään.  Karttakysely on avoinna sunnuntaihin 15.5.2022 asti.

   
  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.

  attachment image

  2/4 Alustava suunnitelma
   Nykyään suunnittelualueen nopeusrajoitukset ovat pääosin 40 km/h. Kämmenniemenkadulla Kaitavedentientien ja Paavolantien välillä nopeusrajoitus on 60 km/h ja Paavolantiellä Kämmenmaankadusta länteen 50 km/h.

   Alustavassa suunnitelmassa asuinalueet ovat nopeusrajoituksella 30 km/h. Kämmenmaankadulla nykyinen rajoitus 60 km/h jäisi voimaan ja Paavolantien liittymästä pohjoiseen olisi 30 km/h. Paavolantiellä säilyisivät nykyiset nopeusrajoitukset.

   Oheisessa kartassa uudet ehdotetut nopeusrajoitukset on kuvattu tarkemmin. Kartassa vihreä on 30 km/h, keltainen 40 km/h, sininen 50 km/h ja ruskea 60 km/h. Mustalla on kuvattu suunnittelualueen rajaus.

   Alueella tullaan toteuttamaan myös nopeusrajoituksen noudattamista tukevia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.


   attachment image

   Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
   Suunnitelma_Kammenniemi_20220412.pdf
   Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


   Halutessasi voit antaa palautetta mikäli suunnitelmassa olevissa nopeusrajoituksissa on mielestäsi korjattavaa (esim. tietyllä kadulla. HUOM! Yksittäisistä turvattomista paikoista annetaan palautetta kohdassa 4.) 
   Merkkejä jäljellä: 250
   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Vastaajan taustatiedot
    Vastaajan sukupuoli


    Vastaajan ikä

    Asuinalueen postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Suhde 30km/h suunnittelualueeseen    Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin suunnittelualueella tekemäsi matkan?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.