Harava - Arvovesi kohteet
Harava - Arvovesi kohteet
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/3 Aloitus ja ohjeet

  Hyvät vastaajat!



  Keräämme paikallistietoa Oulujoen vesistöalueella sijaitsevista kohteista:

  1. arvokkaista (esimerkiksi maisemallisesti, luontoarvoiltaan, kalastoltaan tai luontomatkailun kannalta) ja

  2. heikossa tilassa olevista, kunnostusta kaipaavista vesistökohteista (esimerkiksi rehevöityneet järvet, peratut/oikaistut virtavedet).



  Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeessa laadittavassa vesistövisiossa ja toimenpideohjelmassa. Lue lisää EAKR-rahoitteisesta

  ARVOVESI-hankkeesta (Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035) osoitteessa www.oulujokivisio.com

  Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja anonyymiä. Jos edustat yhdistystä tai esimerkiksi osakaskuntaa tai muuta yhteisöä,

  pyydämme nimeämään edustamasi yhteisön vastaustekstiin. Halutessasi voit lähettää sähköpostilla lisätietoja

  Satu Räsäselle (etunimi.sukunimi@syke.fi).



  Siirry seuraavalle sivulle ruudun oikean alareunan "Seuraava" napilla

   

  attachment image

  3/3 Kunnostettavat kohteet