Harava - Kysely Kalevantien liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksesta
Harava - Kysely Kalevantien liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksesta
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto

  Kysely Kalevantien yleissuunnitelmaluonnoksesta

  Yleissuunnitelmassa on esitetty Kalevantien liikenteen, katuympäristön ja meluntorjunnan järjestelyille tulevaisuuden tavoitetilanne. Kyselyn tavoitteena on saada kuntalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä ja näkemyksiä esitetyistä ratkaisuehdotuksista. Kalevantien suunnittelualue alkaa lännessä Yliopistonkadun liittymästä ja päättyy idässä Hervannan valtaväylän rampin liittymään.

  Tarkempaa tietoa Kalevantien yleissuunnitelmasta osoitteessa Kalevantien yleissuunnitelma.

  Kysely on avoinna 28.3.2022 - 10.4.2022  attachment image

  Kalevantien suunnittelualue kartalla

  Kalevantien suunnittelualue kartalla pdf:nä
  Kalevantien.suunnitelma.alue.pdf
  Siirry eteen tai taaksepäin kyselyssä Edellinen- tai Seuraava-painikkeilla.

   
  2/4 Suunnitelma

   Kalevantien yleissuunnitelma

   Kalevantien suunnittelujaksolla tavoitteena on kehittää katutilaa siten, että se tukee kestävää liikkumista, soveltuu kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti ympäristöönsä sekä vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja, kuten melu- ja turvallisuusongelmia. Kalevantie säilyy pääkokoojakatuna, jonka liikenteellinen toimivuus varmistetaan.

   Yleissuunnitelman keskeisiä toimenpiteitä ovat:

   - pyöräilylle oma erillinen väylä, joka vastaa pääpyöräreitin laatutasoa

   - jalankulun ja pyöräilyn erottelu toisistaan

   - suojateiden turvallisuuden parantaminen

   - joukkoliikenteen pysäkkiolosuhteiden parantaminen

   - autoliikenteen kaistojen vähentäminen, jolla mahdollistetaan pyöräily, kävely- ja pysäkkijärjestelyjen sekä viihtyvyyden parantaminen

   - liittymäjärjestelyjen selkiyttäminen hautausmaan pysäköintialueen kohdalla

   - katuympäristön viihtyisyyden parantaminen

   - meluntorjuntatoimenpiteet Karjalanpuiston ja Vuohenojan kohdalla

   - nopeusrajoituksen alentaminen 50 --> 40 km/h Salhojankadun ja Takojankadun välisellä osuudella

   Kalevantien yleissuunnitelma
   attachment image

   Kalevantien yleissuunnitelma pdf:nä
   Kalevantie_YS_luonnos_2022-02-08.pdf

   Kalevantien kaikki tyyppipoikkileikkauskuvat alta pdf:nä
   attachment image

   Kalevantien poikkileikkauskuvat pdf:nä
   Poikkileikkaukset_A-D_220222.pdf

   Kalevantien kaikki meluaitavaihtoehdot alta pdf:nä
   attachment image

   Kalevantien meluaitavaihtoehdot
   Meluaitavaihtoehdot.Kalevantie.pdf

   Mitä mieltä olet seuraavista Kalevantien yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetyistä toimenpiteistä?

   Pyöräilyolosuhteiden kehittäminen
   Vastustan
   Kannatan
   •Pyöräilylle kadun eteläpuolelle oma erillinen väylä, joka vastaa pääpyöräreitin laatutasoa.

   •Pyöräilymahdollisuuksia Kalevantien pohjoisreunassa vähennetään nykyisestä.

   •Pyöräpysäköintimahdollisuuksia keskeisimpien pysäkkien yhteydessä.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Kävelyolosuhteiden kehittäminen
   Vastustan
   Kannatan
   •Kävelyn ja pyöräilyn erottaminen nykyistä paremmin toisistaan

   •Jalankulun reitit säilyvät pääosin nykyisellään. Kaupinkadun ja Takojankadun välillä kadun pohjoisreunan jalankulku osoitetaan Karjalanpuistoon, jonka väylä parannetaan ja muutetaan talvikunnossapidettäväksi.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Suojatiejärjestelyjen kehittäminen
   Vastustan
   Kannatan
   •Keskisaarekkeet kaikille Kalevantien ylittäville suojateille.

   •Vähäliikenteisten sivukatujen kohdilla ns. ylijatketut jalkakäytävät ja pyörätiet korostavat kävelyn ja pyöräilyn ”etuajooikeutta”.

   •Uusi liikennevaloohjattu suojatie Kaupinkadun liittymän kohdalle lähelle linja-autopysäkkejä. Nykyinen liikennevalo-ohjattu suojatie hautausmaan kohdalla esitetty poistettavaksi.

   •Suojatie Järvensivuntien liittymän kohdalla esitetty siirrettäväksi Leipurinkadun liittymään.

   •Muilta osin suojateiden sijainnit ennallaan.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Pysäkkiympäristöjen kehittäminen
   Vastustan
   Kannatan
   •Pysäkeille erilliset odotustilat, jotka ovat kadun eteläpuolella erillään pyörätiestä ja jalkakäytävästä.

   •Joillekin pysäkeille on osoitettu pyöräpysäköintimahdollisuus.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Pysäkkien sijainnit
   Vastustan
   Kannatan
   •Pysäkkien sijainteihin esitetty muutoksia Tamperetalon ja hautausmaan kohdalla. Tavoitteena on ollut joukkoliikenteen sujuva liikennöinti sekä turvalliset yhteydet pysäkeille.

   •Tilhentien nykyinen pysäkkipari on esitetty poistettavaksi. Lähimmät pysäkit sijaitsevat Viklanpolun kohdalla.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Autoliikenteen kaista- ja liittymäjärjestelyt
   Vastustan
   Kannatan
   •Ajokaistojen vähentäminen neljästä kahteen kaistaan. Liittymissä ryhmittymiskaistat. Vasemmalle kääntymiskaistat.

   •Uusi liikennevaloohjattu liittymä Kaupinkadun kohdalla. Liittymään yhdistetään neljäntenä haarana hautausmaan pysäköintialue.

   •Vapaa oikea järjestelyt poistetaan Takojankadun ja Hervannan valtaväylän rampin liittymistä. Oikealle kääntyvät ovat jatkossa valo-ohjauksen piirissä.

   •Salhojankadun ja Takojankadun välillä nopeusrajoitus 40 km/h

   •Autoliikenteen kaistojen vähentäminen mahdollistaa pyöräily, kävely- ja pysäkkijärjestelyjen parantamisen sekä viihtyvyyden lisäämisen.

   •Kaistojen vähentäminen heikentää hieman autoliikenteen sujuvuutta, mutta merkittävää ruuhkautumista ei ole odotettavissa.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Pysäköinti
   Vastustan
   Kannatan
   •Hautausmaan pysäköintialueella pysäköintipaikkojen määrä vähenee noin 15-20 kpl, kun katualue jäsennellään turvallisemmaksi ja toimivammaksi.

   •Kaikki autoliikenne pysäköintialueelle järjestetään uuden valoohjatun liittymän kautta. Poistetaan muurin vierestä pysäköintipaikat, joilta nykytilanteessa peruutetaan pyörätielle.

   •Noin 10 uutta pysäköintipaikkaa osoitettu Kalevantien eteläreunaan lähelle pysäköintialuetta.

   •Tilausliikenteen linja-autoille on osoitettu pysäköintipaikkoja Hautausmaankadun läheisyydessä.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Katuympäristön kehittäminen
   Vastustan
   Kannatan
   •Nykyisen asfaltoidun alueen jäsentäminen kiveyksin ja istutuksin

   •Nykyisiä katupuita ja pensaita poistetaan paikoin ja osin uusitaan
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Meluntorjuntaratkaisut
   Vastustan
   Kannatan
   •Karjalanpuiston ja Kiinanmuurin kohdalla Kalevantien liikennemeluhaitan torjumiseksi meluaita, ajokaistojen vähentäminen ja nopeusrajoituksen alentaminen 40 km/h:iin. Meluaidan korkeus länsipäässä on 2 m ja itäpäässä 1 m. Meluesteen pituus 360 m.

   •Vuohenojalla Kalevantien liikennemeluhaittaa voidaan ehkäistä yksittäisten tonttien rajalle toteutettavilla meluesteillä.
   Avoin kommentti
   Merkkejä jäljellä: 250
   Siirry eteen tai taaksepäin kyselyssä Edellinen- tai Seuraava-painikkeilla.
   4/4 Taustatiedot
    Sukupuoli


    Ikä

    Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinua liittyen Kalevantien alueeseen?
    Liikun yleensä alueella
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Asuinalueeni postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Siirry eteen tai taaksepäin kyselyssä Edellinen- tai Seuraava-painikkeilla.

    Paina Lähetä-painiketta vasta kun olet vastannut kaikkiin haluamiisi kysymyksiin.