Louhi Palaute - Invånarenkät om utveckling av gång och cykling i Korsholms kommun
Louhi Palaute - Invånarenkät om utveckling av gång och cykling i Korsholms kommun
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Inledning
  Korsholms kommun ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång inom kommunen. Under 2022 tas det fram en vision och planeras åtgärder för främjande av cykling och gång. Med den här enkäten utreds invånarnas nuvarande vanor vad gäller färdsätt, möjligheter till cykling och gång, problematiska punkter på nätverket och behov av nya förbindelser för cykling och gång samt söks idéer för främjande av de nämnda färdsätten.

  - Genom att svara kan du påverka planeringen av utvecklingsåtgärderna!

  - Det tar cirka 10–15 minuter att fylla i enkäten. Bland alla som svarar och lämnar sin kontaktinformation lottar vi ut 2 presentkort á 50 €.

  - Enkäten består av flervalsfrågor och ett kartavsnitt där du kan placera dina kommentarer direkt på kartan.

  - Resultaten publiceras på Korshoms kommuns hemsida.

  - Genom enkäten samlas det inte in sådan information utifrån vilken den som svarar kan identifieras, förutom om man vill delta i utlottningen. I så fall ska man uppge sitt namn och sin e-postadress. Informationen behandlas enligt dataskyddspraxisen för Sitowise Oy, som genomför enkäten.  Tilläggsuppgifter:

  Kjell Sundsten

  Vägmästare

  Korsholms kommun

  +358 50 69616

  kjell.sundsten@korsholm.fi  Milla Talja,

  Projektledare

  Sitowise Oy

  milla.talja@sitowise.com   
  2/5 Vem är du?
   1. Ditt kön


   2. Vilken åldersgrupp ingår du i?   3. Vilket/vilka av följande påståenden stämmer för dig? Du kan välja ett eller flera alternativ.   4. Har du en personbil till ditt förfogande?

   3/5 Vilka färdmedel använder du?
    5. Uppskatta hur ofta du använder följande färdmedel.
    Dagligen
    1–3 gånger i veckan
    Varje vecka
    Varje månad
    Sällan eller inte alls
    Bil
    Buss
    Moped
    Cykel
    Elcykel
    Går
    Något annat motorfordon
    Något annat icke motordrivet fordon (t.ex. kickboard)
    6. Vilken typ av sträckor brukar du gå eller cykla?

    7. Vilken typ av sträckor kunde du lättast gå eller cykla oftare?

    8. Vilka är de tre viktigaste faktorerna för att du väljer att gå och/eller cykla?

    9. Välj högst tre faktorer som skulle få dig att gå mera.

    10. Välj de tre faktorer gällande cykling som du tycker att främst bör utvecklas i Korsholm.


    5/5 Öppen respons till personerna som tar fram planen
     12. Öppen respons till personerna som tar fram planen.
     Återstående tecken: 500

     Deltagande i lotteriet

     Du kan lämna dina kontaktinformationer under om du vill delta i lotteriet. Bland alla som svarar och lämnar sin kontaktinformation lottar vi ut 2 presentkort á 50 €.

     Kontaktinformation behandlas i enlighet med Sitowise AB:s dataskyddspraxisen.
     Namn
     Återstående tecken: 250
     E-postadress
     Återstående tecken: 250