Harava - Länsiväylän ympäristön verkkokysely
Harava - Länsiväylän ympäristön verkkokysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/9 Tervetuloa
  Länsiväylän ympäristöön laaditaan osayleiskaava vuosina 2022-2025. Osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle ja tutkia mahdollisuudet jatkossa asemakaavoittaa alueelle uusia asuntoja, toimitiloja, puistoja ja muuta kaupunkirakennetta.

  Tässä kyselyssä voit esittää mielipiteitäsi Länsiväylän ympäristöstä nyt ja tulevaisuudessa. Alla olevassa kuvassa on tarkastelualue, varsinainen kaavarajaus tarkentuu myöhemmin.

  Kyselyn tuloksia hyödynnetään käynnistyvässä osayleiskaavatyössä. Kysely on avoinna osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheen nähtävilläoloajan 1.-28.2.2022. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

  Kyselyn lopussa voit jättää yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut toimimaan osayleiskaavatyön aikana sparrausryhmässä.  Lisätietoja: https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/

  attachment image
  2/9 Taustatiedot
   Missä roolissa vastaat kyselyyn?
   Valitse min. 1 vaihtoehto   Postinumeroalue, jolla asut
   Merkkejä jäljellä: 5
   Ikä
   3/9 Tarkastelualueen nykyiset ominaispiirteet

    Arvioi tarkastelualueen nykyiset ominaispiirteet. Kuinka paljon alla olevat toiminnot painottuvat alueella mielestäsi? (Kartta alla)

    SALMISAARI-RUOHOLAHTI (TARKASTELUALUEEN OSALTA)

    erittäin paljon
    melko paljon
    siltä väliltä
    melko vähän
    erittäin vähän
    Palvelutarjonta
    Työpaikat
    Asuminen
    Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet
    Rantareitti
    Merellisyys ja luonto
    Pienvenesatamat
    Liikennemelu
    Väyläympäristö

    LAUTTASAARI (TARKASTELUALUEEN OSALTA)

    Palvelutarjonta
    Työpaikat
    Asuminen
    Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet
    Rantareitti
    Merellisyys ja luonto
    Pienvenesatamat
    Liikennemelu
    Väyläympäristö

    attachment image
    4/9 Tarkastelualueen kuvailu kolmella sanalla

     Kuvaile tarkastelualuetta kolmella sanalla

     Sana 1
     Merkkejä jäljellä: 20
     Sana 2
     Merkkejä jäljellä: 20
     Sana 3
     Merkkejä jäljellä: 20

     attachment image
     5/9 Tarkastelualueen kehittäminen

      Miten tärkeinä pidät seuraavia tekijöitä alueen kehittämisen kannalta?

      SALMISAARI-RUOHOLAHTI (TARKASTELUALUEEN OSALTA)

      erittäin tärkeä
      melko tärkeä
      siltä väliltä
      melko merkityksetön
      täysin merkityksetön
      Kaupallisten palvelujen tarjonta
      Julkisten palvelujen tarjonta
      Asuntotarjonta
      Työpaikkatarjonta
      Joukkoliikenneyhteydet
      Autoilu
      Väyläympäristön muuttaminen kantakaupunkimaisemmaksi
      Kävely ja pyöräily
      Harrastusmahdollisuudet
      Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet
      Merellisyys
      Hiilineutraalius
      Turvallisuus
      Yhteisöllisyys
      Esteettisyys

      LAUTTASAARI (TARKASTELUALUEEN OSALTA)

      erittäin tärkeä
      melko tärkeä
      siltä väliltä
      melko merkityksetön
      täysin merkityksetön
      Kaupallisten palvelujen tarjonta
      Julkisten palvelujen tarjonta
      Asuntotarjonta
      Työpaikkatarjonta
      Joukkoliikenneyhteydet
      Autoilu
      Väyläympäristön muuttaminen kantakaupunkimaisemmaksi
      Kävely ja pyöräily
      Harrastusmahdollisuudet
      Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet
      Merellisyys
      Hiilineutraalius
      Turvallisuus
      Yhteisöllisyys
      Esteettisyys
      6/9 Hiilineutraalius

       Mitä seuraavista asioita pidät tärkeimpinä kehityskohteina Länsiväylän ympäristössä 2030-luvulla hiilineutraaliuden näkökulmasta? 

       LIIKKUMISMUOTOJEN KEHITTÄMINEN

       erittäin tärkeä
       melko tärkeä
       siltä väliltä
       melko merkityksetön
       täysin merkityksetön
       Kävelyn edistäminen
       Pyöräilyn edistäminen
       Sähköavusteisten kulkuneuvojen käytön edistäminen
       Joukkoliikenteen kehittäminen
       Pyrkimys autoilun kulkutapaosuuden pienentämiseen

       LÄHIPALVELUT

       Kierto- ja jakamistalouden ratkaisut (materiaalivirrat, uusiokäyttö, yhteiskäyttö)
       Pyrkimys 15 minuutin kaupunkiin (palvelujen helppo saavutettavuus)

       ENERGIARATKAISUT JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

       erittäin tärkeä
       melko tärkeä
       siltä väliltä
       melko merkityksetön
       täysin merkityksetön
       Maalämpöratkaisut
       Merivesilämmön hyödyntäminen
       Aurinkoenergian hyödyntäminen
       Tuulivoiman hyödyntäminen
       Nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen
       Joku muu, mikä?
       Merkkejä jäljellä: 50
       8/9 Kehittämisehdotukset: Merkitse kartalle
        9/9 Kiinnostukseni osallistua sparrausryhmään
         Osayleiskaavatyön eri vaiheissa on mahdollista järjestää työpajoja tai vastaavia tilaisuuksia paikallisen toimijaryhmän eli sparrausryhmän kanssa. Ryhmään valitaan noin 5-10 henkilöä ja siitä pyritään muodostamaan mahdollisimman monipuolinen. Tapaamisia järjestetään enintään 2 kertaa vuodessa. 

         Mikäli olet kiinnostunut toimimaan sparrausryhmässä, jätä tähän yhteystietosi. Muussa tapauksessa voit siirtyä kyselyssä eteenpäin. 
         Nimi
         Merkkejä jäljellä: 250
         Ikä
         Merkkejä jäljellä: 2
         Elämäntilanne (esim. opiskelija, töissä, yrittäjä, eläkeläinen, kotivanhempi tms.)
         Merkkejä jäljellä: 50
         Erityinen kiinnostuksen kohde liittyen tarkastelualueeseen
         Merkkejä jäljellä: 200
         Miksi juuri minut tulisi valita sparrausryhmään?
         Merkkejä jäljellä: 200
         Sähköpostiosoite
         Merkkejä jäljellä: 30
         Puhelinnumero
         Merkkejä jäljellä: 10

         Jättäessäsi yhteystietosi, hyväksyt ilmoittamiesi tietojen hyödyntämisen ryhmän muodostamisessa. Ilmoittautumisten tietoja käsittelevät alueen suunnittelijat kaupunkiympäristön toimialalta. Ilmoittautumistiedot poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun niiden käsittelyyn ei ole enää perustetta.