Harava - Avoimet viheralueet- asukaskysely
Harava - Avoimet viheralueet- asukaskysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Avoimet viheralueet kysely
  Tervetuloa kertomaan mielipiteesi Kuopion kaupungin avoimista viheralueista!

  Avoimet viheralueet ovat luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä, ketoja ja peltoja. Ne ovat tärkeä osa kunnan viheralueverkostoa ja niillä on merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, kulttuurimaisemien ylläpidossa sekä sade- ja hulevesien hallinnassa. Lisäksi avoimet viheralueet voivat olla kuntalaisille tärkeitä virkistysalueita ja niillä on vaikutusta myös asukkaiden henkiseen hyvinvointiin.

  Kuopion kaupunki on aloittamassa avointen alueiden viherpalveluohjelman laatimista. Ohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kuopion avoimista viheralueista sekä määritellä tulevaisuuden tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

  Tämä kysely on osa viherpalveluohjelman laatimista. Kyselyn avulla kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Tarkoituksena on kartoittaa asukkaille merkityksellisiä avoimia viheralueita sekä saada kehitysehdotuksia tulevaisuuden toimintaa varten. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa menneestä tilanteesta selvittämällä, missä on ennen sijainnut kuopiolaisten mielestä ikimuistoisia peltoja, niittyjä, kukkaketoja ja muita avoimia viheralueita. Kysely koskee Kuopion keskeisellä kaupunkialueella sijaitsevia avoimia viheralueita. Karttarajaus on esitetty kysymyssivuilla.

  Käsitteiden selkeyttämiseksi seuraavalla sivulla on kerrottu, miten avoimet viheralueet jaetaan eri alaluokkiin ja esitetty kuvia eri alueista.

  Kyselyyn vastataan anonyymisti.Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna 31.12.2021 saakka.

  Kiitoksia vastauksistasi!

  Lisätietoja: viherjavirkistysaluesuunnittelu@kuopio.fi

  attachment image


  attachment image


  attachment image

  2/6 Avoimien viheralueiden luokittelu
   Avoimet viheralueet jaetaan viheralueiden kunnossapitoluokituksessa (RAMS) seuraaviin alaluokkiin:

    

   attachment image
   Arvoniityt (A1) ovat erityisen arvokasta maisemaa, kulttuuriperinnettä, luonnon monimuotoisuusarvoja tai muita maanomistajan määrittämiä erityisiä ominaispiirteitä edustavia niittyjä tai niiden osia.

   attachment image
   Käyttöniityt (A2) ovat ulkoiluun ja harrastamiseen varattuja avoimia tai puoliavoimia niittyjä tai niiden osia.

   attachment image
   Maisemaniityt (A3) ovat avoimen kuttuurimaiseman ja ruohovartisen luonnonkasvillisuuden säilyttämiseen varattuja avoimia tai puoliavoimia niittyjä tai niiden osia.

   attachment image
   Avoimet alueet (A4) ovat näkymien ja avoimuuden säilyttämiseen varattuja avoimia alueita sekä luonnonniittyjä, -ranta-alueita ja ruovikoita, joita ei hoideta tai hoito on pelkkää vesakon poistoa.

   attachment image
   Maisemapellot (A5) ovat muokattuja ja kylvettyjä maa-alueita, joilla kasvatetaan yksi- tai monivuotisia hyöty- ja maisemakasveja, sekä niihin liittyviä reunavyöhykkeitä ja saarekkeita.
   Tiedot ja kuvat on saatu oppaasta RAMS 2020-Päätöksentekijän opas viheralueiden kunnossapitoluokitukseen. Opas kokonaisuudessaan löytyy linkistä https://www.vyl.fi/site/assets/files/3225/vyl_rams_paatoksentekijanopas_valmis.pdf.
   3/6 Karttakysely merkityksellisistä avoimista viheralueista
    4/6 Karttakysely avoimien viheralueiden kehittämiskohteista
     5/6 Karttakysely entisaikojen tärkeistä avoimista viheralueista
      6/6 Vapaamuotoinen kysymys avoimista viheralueista
       Kerro vapaamuotoisesti Kuopion kaupungin avoimiin viheralueisiin liittyviä ajatuksiasi ja kehittämisehdotuksiasi. Sana on vapaa!
       Merkkejä jäljellä: 2000