Harava - Herttoniemen luonnonhoito
Harava - Herttoniemen luonnonhoito
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Etusivu

  Kerro mielipiteesi Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta!

  Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnos on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään metsien ja niittyjen hoidon toimenpiteet vuosille 2022–2031. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida luonnosta 24.11.2021–16.1.2022. Luonnosta muokataan tarvittaessa saadun palautteen perusteella. 
  Ehdotetut toimenpiteet on esitetty alueittain eri värisinä kuvioina tämän kyselyn sivulla 3 olevalla kartalla. Klikkaamalla kuviota saat lisätietoa kyseisen alueen nykytilasta sekä ehdotetuista toimenpiteistä ja pääset antamaan kuviokohtaista palautetta. Voit myös halutessasi jättää vain yleistä palautetta suunnitelmasta sivulla 2.
  Voit tutustua luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnokseen kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

   Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma vuosille 2022-2031 luonnos 8.11.2021 (pdf) 
  Tiivis esitys Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta (linkki vie Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuuden youtube -tallenteeseen, kohtaan, jossa luonnosta esiteltiin, kesto 7 min)
  Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma perustuu vuonna 2019 kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttyyn Herttoniemen yleisten alueiden suunnitelmaan.
  Suunnitelmaluonnoksesta saatava palaute pyritään huomioimaan lopullisessa suunnitelmassa. Palautteen yhteenveto kootaan vuorovaikutusraporttiin, joka liitetään valmistuvaan suunnitelmaan. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman hyväksyy kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtaja.

  Mitä alueita suunnitelma koskee?

  Suunnitelma koskee Herttoniemen kaupunginosaa. Suunnittelualueen suurimmat yhtenäiset viheralueet ovat Herttoniemen metsäselännealue sekä Marjaniemen siirtolapuutarhan viereisen metsäselännealueen ja Roihuvuoren metsäselännealueen muodostama kokonaisuus. Pienempiä luonnonmukaisia alueita on erillään kaupunkirakenteen sisällä. 

  Lisäksi suunnittelualueella on niittyjä, viljelyspalstoja ja vanhoja pihapiirejä. 

  Alueen luontokohteita voi tarkastella Helsingin luontotietojärjestelmässä.

  Mikä on luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma?

  Luonnonhoidon tavoitteena on hoitaa virkistyskäytössä olevia viheralueita niin, että ne ovat viihtyisiä ja turvallisia, samalla kun niiden maisema- ja luontoarvot turvataan. Nämä tavoitteet konkretisoidaan luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelmassa, joka laaditaan kullekin alueelle kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

  Suunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti metsän eri alueiden puuston, muun metsäkasvillisuuden sekä luonnonympäristön tila ja esitetään hoitotoimenpiteet. Vastaavasti niittyalueille esitetään hoitotoimenpide-ehdotukset.
  Metsäalueiden ylläpidosta ja monimuotoisuuden lisäämisen keinoista kerrotaan tarkemmin metsien hoidon työohjeessa.

  Niittyalueiden ylläpidosta kerrotaan tarkemmin niittyjen ja maisemapeltojen hoito-ohjeessa.
  Lisätietoja:

  Antti Siuruainen; metsäsuunnittelija, Kaupunkiympäristön toimiala, Puisto- ja viheraluesuunnittelu; p. 09 310 75252, antti.siuruainen@hel.fi
  Kyselyn vastaukset voidaan julkaista avoimena datana. Vastauksia muokataan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Avovastauksista poistetaan tarvittaessa loukkaavat tai muutoin kielenkäytöltään törkeät kommentit. Kyselyyn ladattuja kuvia ei julkaista ja niitä käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen.

  Rekisteriselosteen voi lukea suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä.
  2/4 Yleisiä kysymyksiä

   Tällä sivulla voit antaa yleistä palautetta suunnitelmasta. Seuraavalla sivulla voit antaa tiettyyn alueeseen kohdistuvaa palautetta kartalle.

   Suunnitelmaan voit tutustua täältä.

   Päätavoitteita alueen metsien ja niittyjen luonnonhoidolle ovat suunnitelmaa tehdessä olleet:

   Luontoarvot

   •    Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

   •    Alueen luontoarvojen säilyttäminen ja kehittäminen

   •    Metsien rakenteen (ikä, lajisto, kerroksellisuus ja lahopuusto) monipuolistaminen

   Virkistyskäyttö ja turvallisuus

   •    Asutuksen, teiden ja reittien lähellä sijaitsevien reunametsien turvallisuus, viihtyisyys ja elinvoimaisuus

   •    Paikoittainen näkymien avaaminen reiteiltä metsän sisään

   •    Reittien ja väylien lähinäkymien ylläpito ja kehittäminen
   Kuinka hyvin suunnitelman toimenpiteet parantavat viheralueiden luontoarvoja?
   1, huonosti
   5, hyvin
   Kuinka hyvin suunnitelman toimenpiteet parantavat viheralueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta?
   1, huonosti
   5, hyvin
   Anna muuta yleistä palautetta suunnitelmasta ja sen sisällöstä:
   Merkkejä jäljellä: 2000
   Muistathan lähettää vastauksesi. Lähetys-painike löytyy kyselyn lopusta.
   4/4 Taustakysymykset

    Taustakysymykset

    Hyödynnämme seuraavia tietoja viestintämme ja vuorovaikutuksen kehittämistä varten.
    Mistä sait tiedon tästä kyselystä (voit valita useamman vaihtoehdon)    Merkkejä jäljellä: 250
    Miten kehittäisit tätä kyselyä? Tähän voit antaa palautetta tästä kyselystä.
    Merkkejä jäljellä: 2000