Harava - Aerosolförfrågan
Harava - Aerosolförfrågan
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/10 Inledning och ifyllnadsinstruktion

  INLEDNING

  Finlands miljöcentral samlar information om användningen av fluorerade växthusgaser enligt miljöskyddslagen (517/2014) 165 §. Uppgifterna används för att beräkna växthusgasutsläppen i Finlands inventeringen av växthusgaser.

  Syftet med denna förfrågan är att utreda importen av vissa fluorerade växthusgaser (HFC, PFC), fluorerade eter (HFE) och hydrofluoroolefiner (HFO) och användningen av dessa föreningar vid tillverkning av aerosoler och andra liknande tekniska produkter, fogskum och lösningsmedel (del A), samt att utreda importen, exporten och försäljningen av aerosoler och andra liknande tekniska produkter, fogskum och lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser, eter och hydrofluoroolefiner (del B) under rapporteringsåret.

  IFYLLNADSINSTRUKTION

  1. Gå igenom alla sidor i enkäten i ordning. Frågor märkta med en stjärna (*) är obligatoriska. Sidor/frågor hoppas över, om man svarar 'Nej' på frågor med svarsalternativ 'Ja'/'Nej'.

  2. Varje sida i enkäten har instruktioner för att fylla i begärt information och man behöver inte använda ANVISNING knappen på övre högra hörnet av Harava- tjänsten. 

  3. När du har gått igenom alla sidor, tryck på knappen ‘Skicka’ på sista sidan i enkäten så sparas ditt svar i databasen.
  2/10 Rapporteringsår och kontaktuppgifter

   RAPPORTERINGSÅR

   Rapporteringsår
   Rapporteringsåret är det närmast föregående kalenderåret.

   KONTAKTUPPGIFTER

   Företag/verksamhetsutövare

   FO-nummer
   Återstående tecken: 20
   Företagsnamn
   Återstående tecken: 100
   Adress
   Återstående tecken: 100
   Postnummer
   Återstående tecken: 10
   Postanstalt
   Återstående tecken: 100
   E-post
   Återstående tecken: 100
   Telefonnummer
   Återstående tecken: 50

   Kontaktperson

   Namn
   Återstående tecken: 100
   E-post
   Återstående tecken: 100
   Telefonnummer
   Återstående tecken: 50
   3/10 Del A: Import av kemikalier 1/2

    IMPORT AV KEMIKALIER

    Importerade ert företag HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-föreningar under rapporteringsåret?

    Rapportera inte information om föreningar som importeras inom produkterna i del A. De rapporteras i del B.

    Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om importerade HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-föreningar. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
    4/10 Del A: Import av kemikalier 2/2

     IMPORT AV KEMIKALIER

     Hur mycket föreningar (uttryckt i kilogram) importerade ert företag?

     Fyll i uppgifter separat för varje förening ni importerade. Välj först förening. Om du valde 'Annan förening', ange föreningens namn i fältet som öppnas. Fyll i importerade mängden (i kg). Spara data genom att trycka på knappen 'Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga föreningar på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla föreningar, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
     Förening
     Importerad mängd (kg)
     5/10 Del A: Användning av kemikalier vid tillverkning 1/2

      ANVÄNDNING AV KEMIKALIER VID TILLVERKNING AV PRODUKTER

      Tillverkade ert företag aerosoler och andra liknande tekniska produkter, fogskum eller lösningsmedel under rapporteringsåret?

      Om du svarade 'Ja', svara på nästa fråga nedan. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
      Innehöll aerosoler och andra liknande tekniska produkter, fogskum och lösningsmedel ert företag tillverkade under rapporteringsåret HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-föreningar?

      Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-föreningar som använts vid tillverkning av produkter. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
      6/10 Del A: Användning av kemikalier vid tillverkning 2/2

       ANVÄNDNING AV KEMIKALIER VID TILLVERKNING AV PRODUKTER

       Hur mycket föreningar (uttryckt i kilogram) innehöll de produkter som ert företag tillverkade?

       Fyll i uppgifter separat för varje förening som använts vid tillverkning av produkter. Välj först förening. Om du valde 'Annan förening', ange föreningens namn i fältet som öppnas. Fyll i mängden (i kg) som använts vid tillverkningen. Spara data genom att trycka på knappen 'Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga föreningar på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla föreningar, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
       Förening
       Vid tillverkning använd mängd (kg)
       7/10 Del B: Import, export och försäljning av produkter 1/2

        IMPORT, EXPORT OCH FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER

        Innehöll de aerosoler eller andra liknande tekniska produkter, fogskum eller lösningsmedel som ert företag importerade, exporterade eller sålde i Finland under rapporteringsåret HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-föreningar?

        Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om importerade, exporterade eller såld HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-föreningar i produkter. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
        8/10 Del B: Import, export och försäljning av produkter 2/2

         IMPORT, EXPORT OCH FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER

         Fyll i uppgifter separat för varje produkt som innehåller HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-föreningar. Välj förening som produkt innehöll från rullgardinsmenyn. Om du valde 'Annan förening', ange föreningens namn i fältet som öppnas. Spara data genom att trycka på knappen 'Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga produkter på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla produkter, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
         Produktens handelsnamn
         Återstående tecken: 200
         HFC-, PFC-, HFE- eller HFO-förening som produkten innehåller
         Importerad mängd (st.)
         Exporterad mängd (st.)
         Mängd såld i Finland (st.)
         Användningsändamål av produkten
         Återstående tecken: 200
         9/10 Bilagor

          BILAGOR

          På den här sidan kan du bifoga bilagor till ditt svar. Om du inte har bilagor, genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.

          Bilagor måste kunna öppnas med de vanligaste programmen, till exempel Microsoft Office-systemetprogrammet eller Adobe Acrobat. Bilagans storlek kan vara upp till 5 MB. De bifogade filerna kontrolleras beträffande virusprogram och motsvarande program. Mottagaren förbehåller sig rätten att ta bort eventuella virusprogram eller motsvarande program ur de bifogade filerna. Bilagorna får inte innehålla presterande koder eller program, t.ex. makron.

          Använd knappen ’Välj’ för att ladda ner bilagan. När du har vält bilagan, trycka på knappen ’Ladda upp fil’ och därefter trycka på knappen 'Spara och mata in ny information' för att spara bilagan till enkäten. Därefter kan du spara övriga bilagor på samma sätt. De sparade bilagor visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har sparat alla bilagor, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
          Bilaga
          Ta bort bilagan
          Godkända filformat:
          csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
          Filstorlek: 5 Mb
          10/10 Feedback och sändning av blanketten

           FEEDBACK OCH KOMMENTARER

           På den här sidan kan du ge feedback och kommentarer. Alla kommentarer är välkomna.
           Feedback
           Återstående tecken: 1000

           SÄNDNING AV BLANKETTEN

           Skicka blanketten genom att trycka på knappen 'Skicka' längst ned till höger på sidan.

           MERA INFORMATION

           Planerare Tommi Forsberg, Finlands miljöcentral, Centret för konsumtion och produktion, Industrins miljöskydd, fornamn.efternamn@syke.fi, telefon +358 295 251 116.