Louhi Palaute - Asukaskysely kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä Lappeenrannan seudulla
Louhi Palaute - Asukaskysely kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä Lappeenrannan seudulla
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Aloitussivu

  Asukaskysely kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä Lappeenrannan seudun kunnissa

  Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella selvitetään kävelyn ja pyöräilyn nykytilannetta sekä sen edistämismahdollisuuksia. Asukaskysely toteutetaan loka-marraskuussa 2021.

  Asukkailta kysytään heidän nykyisistä liikkumistavoistaan ja niihin vaikuttavista taustatekijöistä. Lisäksi toivotaan asukkaiden kokemuksia siitä, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Tuloksia hyödynnetään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisessä.

  Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 7.11.2021 mennessä.

  Kiitos, kun osallistut!

  Lisätietoja kyselystä antavat:

  Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: Anni Karelehto (Sitowise Oy), anni.karelehto@sitowise.com, puh. 044 427 9135

  Lemin kunta: Tommy Vesterlund, tekninen johtaja, tommy.vesterlund@lemi.fi, puh. 0400 150 651

  Luumäen kunta: Erik Forstén, tekninen johtaja, erik.forsten@luumaki.fi, puh. 040 844 5593

  Taipalsaaren kunta: Samuli Kakko, tekninen johtaja, samuli.kakko@taipalsaari.fi, puh. 040 774 9252

  Savitaipaleen kunta: Vesa Roiko-Jokela, tekninen johtaja, vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi, puh. 0400 558 063

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Janne Saarikoski, liikenneturvallisuusvastaava, janne.saarikoski@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 000


  2/5 Taustatiedot
   1. Asuinkuntasi
   2. Asuinpaikkasi sijainti

   3. Sukupuolesi   4. Oletko


   5. Onko sinulla käytettävissäsi henkilöauto?

   6. Kuinka pitkiä ovat seuraavat yhdensuuntaiset matkasi? (Arvio matkan pituudesta. Jos et tee kyseisiä matkoja, voit jättää kohdan tyhjäksi.)
   1 km tai alle
   1,1–2 km
   2,1–3 km
   3,1–5 km
   5,1–10 km
   10,1–15 km
   yli 15 km
   Työ-, opiskelu- tai koulumatka
   Harrastukseen, jossa käyt usein/eniten
   Lähimpään ruokakauppaan
   Ruokakauppaan, jossa käyt eniten
   3/5 Kulkutavat
    7. Kuinka usein teet arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla?
    Päivittäin tai lähes päivittäin
    Kerran viikossa
    1-3 kertaa kuussa
    Harvemmin kuin kerran kuussa
    En koskaan
    Jalan (koko matkan)
    Polkupyörällä
    Mopolla, mönkijällä, mopoautolla tai moottoripyörällä
    Joukkoliikenteellä
    Henkilöautolla, kuljettajana
    Henkilöautolla, matkustajana
    Taksilla
    8. Miten seuraavat tekijät vaikuttavat sinun kulkutavan valintaan arkimatkoilla?
    Ei vaikuta
    Vaikuttaa jonkin verran
    Vaikuttaa merkittävästi
    Matkan pituus
    Matkaan kuluva aika
    Matkan hinta
    Riippumattomuus aikatauluista
    Tarve yhdistellä matkoja (esim. kaupassa käynti työmatkan yhteydessä)
    Tarve käyttää omaa autoa työpäivän aikana
    Tarve kuljettaa tavaroita tai muita matkustajia
    Sää- ja keliolosuhteet
    Terveydentila
    Ympäristöasiat
    Hyötyliikunta
    Reitin turvallisuus
    Reitin esteettömyys
    Reitin viihtyisyys
    Väylien kunto ja kunnossapito
    Muu, mikä?
    Merkkejä jäljellä: 250
    9. Miten lähtökohtaisesti suhtaudut kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen muihin kulkutapoihin nähden? Oletko...
    10. Onko sinulla ehdotuksia tai ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi kotikunnassasi?
    Merkkejä jäljellä: 1000
    5/5 Edistämisohjelman laadintaan osallistuminen
     Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan vuonna 2022 toteutettavan jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelman laadintaan, voit jättää yhteystietosi alle. Yhteystietonsa antaneihin olemme yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeesta tiedotetaan erikseen vielä ennen käynnistämistä myös kuntien tiedotuskanavien kautta.
     Nimi
     Merkkejä jäljellä: 250
     Sähköpostiosoite
     Merkkejä jäljellä: 250
     Yhteystietoja käytetään vain kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman laadintaan liittyvää tiedottamista varten. Yhteystiedot poistetaan hankkeen valmistumisen jälkeen.