Louhi Palaute - Asukaskysely Nurmijärven kävelyn ja pyöräilyn väylien kehittämistarpeista
Louhi Palaute - Asukaskysely Nurmijärven kävelyn ja pyöräilyn väylien kehittämistarpeista
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Kevyen liikenteen väylien toteuttaminen maanteiden varsille Nurmijärvellä
  Nurmijärven kunta on vuonna 2017 laatinut ohjelman kevyen liikenteen väylien kehittämistarpeista maanteillä. Ohjelma ulottuu vuodelle 2027. Työn tavoitteena on parantaa maanteiden liikenneturvallisuutta, sekä pyöräilyn ja kävelyn houkuttelevuutta työ- ja koulumatkaliikenteessä ja vapaa-ajan liikenteessä.   Ohjelmassa on tunnistettu viisi kevyen liikenteen väylien kärkihanketta, joista tällä hetkellä toteutetaan Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätietä välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätie. Rakentamissuunnitelmaa laaditaan mt132 Lopentien jalankulku- ja pyörätielle välille Klaukkalan kehätie-Nummenpääntie. Maantien 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätien tiesuunnitelma on hyväksymisprosessissa.  Tässä kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä kevyen liikenteen väylien ajankohtaisimmista tai tärkeimmiksi koetuista kehittämistarpeista. 
  2/5 Väylätarpeiden priorisointihankkeiden tärkeys
   Mikä seuraavista kartalle merkityistä kolmesta kevyen liikenteen väylien priorisointihankkeesta Nurmijärvellä on mielestäsi kiireellisin / tärkein?

   Vaihtoehtoisesti voit valita vastausvaihtoehdon 4 ja sitten siirtyä kohtaan 'karttavalinta', johon voit merkitä oman tärkeäksi kokemasi kevyen liikenteen väylä- tai yhteystarpeen. 


   attachment image
   3/5 Merkintäsi vaihtoehtoisesta kevyen liikenteen väylätarpeesta
    4/5 Taustatiedot
     1. Sukupuolesi


     2. Mihin ikäryhmään kuulut?     3. Asuinpaikkasi?     4. Kuinka usein teet arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla?
     Päivittäin tai lähes päivittäin
     Kerran viikossa
     1-3 kertaa kuussa
     Harvemmin kuin kerran kuussa
     En koskaan
     Jalan
     Pyörällä
     Joukkoliikenteellä
     Mopolla, mönkijällä, mopoautolla tai moottoripyörällä
     Henkilöautolla
     Taksilla
     5. Minkä tyyppisiä matkoja kävelet tai pyöräilet?

     6. Minkä tyyppisiä matkoja voisit kävellä tai pyöräillä?

     5/5 Avoin kommentti
      Vapaa palaute / kommentti koskien kevyen liikenteen väylien rakentamisen hankkeita tai kävelyn ja pyöräilyn edistämistä Nurmijärvellä. 
      Merkkejä jäljellä: 1000