Louhi Palaute - Asukaskysely kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä Savonlinnan seudulla
Louhi Palaute - Asukaskysely kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä Savonlinnan seudulla
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Aloitussivu

  Asukaskysely kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä Savonlinnan seudun kunnissa

  Savonlinnan seudun kuntiin (Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava) laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuoden 2022 aikana. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan seudun kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa.

  Edistämisohjelmassa määritellään pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä kuvataan toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona ja näin parantaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

  Edistämisohjelman sisältö suunnitellaan vuoden 2021 aikana ja sen taustaksi toteutetaan asukaskysely. Asukkailta kysytään, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Kyselyn tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa.

  Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 31.10.2021 mennessä.

  Kiitos, kun osallistut!  Lisätietoja:

  Enonkoski: Keijo Kemppinen, keijo.kemppinen@enonkoski.fi, puh. 044 345 3024

  Savonlinna: Jani Ahokas, jani.ahokas@savonlinna.fi, puh. 044 417 4601

  Sulkava: Oili Tikka, oili.tikka@sulkava.fi, puh. 044 417 5212

  Rantasalmi: Johanna Keränen, johanna.keranen@rantasalmi.fi, puh. 040 161 5033

  Pohjois-Savon ELY-keskus: Salla Airaksinen, salla.airaksinen@ely-keskus.fi, puh. 0295 026 056

  Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: Anni Karelehto (Sitowise Oy), anni.karelehto@sitowise.com, puh 044 427 9135


  2/5 Taustatiedot
   1. Asuinkuntasi
   2. Asuinpaikkasi sijainti

   3. Sukupuolesi   4. Oletko


   5. Onko sinulla käytettävissäsi henkilöauto?

   6. Kuinka pitkiä ovat seuraavat yhdensuuntaiset matkasi? (Arvio matkan pituudesta. Jos et tee kyseisiä matkoja, voit jättää kohdan tyhjäksi.)
   1 km tai alle
   1,1–2 km
   2,1–3 km
   3,1–5 km
   5,1–10 km
   10,1–15 km
   yli 15 km
   Työ-, opiskelu- tai koulumatka
   Harrastukseen, jossa käyt usein/eniten
   Lähimpään ruokakauppaan
   Ruokakauppaan, jossa käyt eniten
   3/5 Kulkutavat
    7. Kuinka usein teet arkipäivän matkoja seuraavilla kulkutavoilla?
    Päivittäin tai lähes päivittäin
    Kerran viikossa
    1-3 kertaa kuussa
    Harvemmin kuin kerran kuussa
    En koskaan
    Jalan (koko matkan)
    Polkupyörällä
    Mopolla, mönkijällä, mopoautolla tai moottoripyörällä
    Joukkoliikenteellä
    Henkilöautolla, kuljettajana
    Henkilöautolla, matkustajana
    Taksilla
    8. Miten seuraavat tekijät vaikuttavat sinun kulkutavan valintaan arkimatkoilla?
    Ei vaikuta
    Vaikuttaa jonkin verran
    Vaikuttaa merkittävästi
    Matkan pituus
    Matkaan kuluva aika
    Matkan hinta
    Riippumattomuus aikatauluista
    Tarve yhdistellä matkoja (esim. kaupassa käynti työmatkan yhteydessä)
    Tarve käyttää omaa autoa työpäivän aikana
    Tarve kuljettaa tavaroita tai muita matkustajia
    Sää- ja keliolosuhteet
    Terveydentila
    Ympäristöasiat
    Hyötyliikunta
    Reitin turvallisuus
    Reitin esteettömyys
    Reitin viihtyisyys
    Väylien kunto ja kunnossapito
    Muu, mikä?
    Merkkejä jäljellä: 250
    9. Miten lähtökohtaisesti suhtaudut kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen muihin kulkutapoihin nähden? Oletko...
    10. Onko sinulla ehdotuksia tai ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi kotikunnassasi?
    Merkkejä jäljellä: 1000
    5/5 Edistämisohjelman laadintaan osallistuminen
     Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan vuonna 2022 toteutettavan jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelman laadintaan, voit jättää yhteystietosi alle. Yhteystietonsa antaneihin olemme yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeesta tiedotetaan erikseen vielä ennen käynnistämistä myös kuntien tiedotuskanavien kautta.
     Nimi
     Merkkejä jäljellä: 250
     Sähköpostiosoite
     Merkkejä jäljellä: 250
     Yhteystietoja käytetään vain kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman laadintaan liittyvää tiedottamista varten. Yhteystiedot poistetaan hankkeen valmistumisen jälkeen.