Harava - Saaristomeren kunnostustarpeet
Harava - Saaristomeren kunnostustarpeet
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Esittely

  Tervetuloa vastaamaan kyselyyn Saaristomeren fladojen, kluuvien, purojen ja muiden pienvesien sekä rannikkovesien kunnostustarpeista!

  Tällä kyselyllä pyydämme tietoja Saaristomeren rannikon nykytilasta ja vesistökunnostustarpeista. Toivomme saavamme havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä Saaristomeren nykytilasta ja kohteista, joissa kunnostustoimilla olisi mahdollista parantaa Saaristomeren ekologista tilaa. Kyselyllä voi ilmoittaa myös erilaisia merkittäviä luontohavaintoja tai Saaristomeren tilassa tapahtuneita muutoksia.   Kysely on auki 29.8.2021 klo 23:59 asti. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5-15 minuuttia.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeessa, jossa selvitetään Saaristomeren rannikon pienvesien nykytilaa ja kunnostarpeita. Kyselyn tuloksista laaditaan aineisto, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan rannikon pienvesien kunnostuksia. Osaa kyselyllä kerätyistä tiedoista hyödynnetään avoimen paikkatietoaineiston laadinnassa.

  Muiden kunnostuskohteiden kuin pienvesien osalta kerättyä tietoa voidaan hyödyntää laajempien yhteishankkeiden suunnittelussa sekä rannikon vesistökunnostusverkoston toiminnan suuntaamisessa.

  Kyselyllä mahdollisesti kerättyjä henkilötietoja ja kiinteistötietoja käytetään vain hankkeen käyttöön luottamuksellisesti.  Kyselyn toteuttaa Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Kyselyyn vastaaminen tai hankkeen toimenpiteet eivät sido sinua mihinkään. Mikäli haluat, että otamme sinuun yhteyttä kiinnostavien aihepiirien tiimoilta, voit jättää yhteystietosi viimeisellä sivulla.  Lisätietoja:

  Janne Tolonen | vesiasiantuntija | p. 050 518 7755, janne.tolonen@valonia.fi

  Jussi Aaltonen | vesiasiantuntija | p. 040 186 1765, jussi.aaltonen@valonia.fi

  Jarkko Leka | vesiasiantuntija | p. 040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi  Kysely on osa Saaristomeren rannikon pienvedet -hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomeren suojelurahasto, EKOenergia, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue ja Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue. Hanketta koordinoi Valonia/Varsinais-Suomen liitto ja sitä toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa.  attachment image
  2/6 Ohjeet
   YLEISTÄ

   Pääset kyselyssä eteenpäin oikean alareunan Seuraava-painikkeella.

   Voit halutessasi palata kyselyssä taaksepäin oikean alareunan painikkeilla tai vasemman reunan valikosta, jos haluat muuttaa tai tarkistaa vastauksiasi.

   Vastaukset tallentuvat vasta kun painat Lähetä-painiketta viimeisellä sivulla.   KARTTAKYSYMYKSET

   Kyselytyökalun käyttöohjeet avautuvat oikean yläkulman "Ohje"-linkistä.

   Voit liikuttaa karttaa hiirellä raahaamalla ja zoomata karttaa hiiren rullanäppäimellä tai kartan reunassa olevilla + ja - napeilla.

   Jos kartta ei näy niin zoomaa lähemmäs tai hae osoitehaulla haluamasi paikka. Jos vastaat mobiilialaitteella, voit myös hyödyntää paikannusta (GPS).

   Vastataksesi karttakysymykseen, valitse haluamasi merkintätyökalu kysymyksen tekstiohjeen lopusta klikkaamalla merkintätyökalun symbolia. Työkalun saa pois päältä klikkaamalla symbolia uudelleen.

   Merkitse sijainti paikkamerkintätyökalulla klikkaamalla karttaa. Voit halutessasi lisätä kirjallisen tarkennuksen merkintään.

   Viivatyökalulla piirretään klikkaamalla sijaintia kartalla. Piirtäminen lopetetaan kaksoisklikkaamalla.

   Aluetyökalulla merkitään alue klikkaamalla alueen nurkkapisteitä. Piirtäminen lopetetaan kaksoisklikkaamalla.

   Tallenna merkintäsi painamalla "Tallenna". Merkintöjä voi muokata jälkeen päin valitsemalla merkintätyökalu pois käytöstä ja klikkaamalla merkintää kartalla.

    

   Ohjeita ja vinkkejä kunnostustarpeiden tunnistamiseen

   Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila on heikentynyt. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan fladat ja kluuvit ovat vaarantuneita luontotyyppejä ja kaikki Etelä-Suomen purotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi. Erityisesti ravinnekuormitus, rantarakentaminen, tieverkosto ja ruoppaukset ovat muuttaneet rannikon pienvesien tilaa. Saaristomeren rannikkovedet ja joet ovat uusimman ekologisen tilan arvioinnin mukaan pääosin tyydyttävässä ja/tai välttävässä ekologisessa tilassa. Sisäsaaristossa ja jokisuistoissa tila on pääosin välttävä tai jopa huono.   Lisätietoa kunnostustarpeiden tunnistamisesta ja rannikon pienvesistä löydät Valonian sivuilta.   Mitä ovat pienvedet?   • Fladat = maankohoamisen vuoksi merestä  irtautuvia merenlahtia

   • Kluuvit = merialueesta jo irtautuneita vesialueita

   • Puro = jokea pienempi virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue on alle 100 km²

   • Rannikon pienvedet: fladat,  kluuvit, purot, norot, pienet matalat merenlahdet

   • Lähteet ja lähteiköt = Pohjaveden purkautumispaikkoja. Pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä.   Fladat ja kluuvit poikkeavat merialueesta  selkeästi, ja niiden tärkeimpiä ominaispiirteitä  ovat veden alhainen suolapitoisuus, mataluus ja  veden vähäinen vaihtuvuus sekä veden nopea lämpeneminen keväisin.


   3/6 Taustatiedot
    Vastaajan suhde Saaristomereen

    Valitse kolme itsellesi tärkeintä toimintaa Saaristomerellä
    Valitse maks. 3 vaihtoehtoa

    Kokemus vesiensuojelusta
    5/6 Havaintoja huomionarvoisista kohteista
     6/6 Lähetys

      Suuret kiitokset vastauksistasi!

      Huomaathan, että vastaukset tallentuvat vasta painettuasi Lähetä-painiketta tämän sivun lopussa!

      Haluatko lisätietoa vesiensuojelusta tai Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeesta? Kirjoita oheiseen kenttään yhteystietosi sekä tieto siitä, mihin aiheeseen tai aiheisiin liittyen toivot yhteydenottoa.


      Merkkejä jäljellä: 300
      Tilamaalla Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston uutiskirjeen sähköpostiisi saat tietoa toiminnasta ja tulevista tapahtumista, tilauslinkki löytyy verkoston nettisivuilta www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto. Pääset liittymään listalle myös ottamalla yhteyttä kyselyn yhteyshenkilöihin.

      Lisätietoja:

      Janne Tolonen | vesiasiantuntija | p. 050 518 7755, janne.tolonen@valonia.fi

      Jussi Aaltonen | vesiasiantuntija | p.040 186 1765, jussi.aaltonen@valonia.fi

      Jarkko Leka | vesiasiantuntija | p. 040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi@valonia.fi