Harava - Sammutusainekysely
Harava - Sammutusainekysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Aloitus ja täyttöohje

  ALOITUS

  Suomen ympäristökeskus kerää kyselyn avulla tietoa fluorattuja kasvihuonekaasuja, eettereitä tai ketoneita sisältävien sammutusaineiden käsittelymääristä. Tiedonkeruu perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 165 §:ään. Tietoja käytetään kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa.

  Tietosuojailmoitus fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä.

  Huom! Kyselylomake toimii parhaiten Google Chrome ja Microsoft Edge -selaimilla.

  TÄYTTÖOHJE

  Käy läpi kyselyn sivut järjestyksessä. Seuraavalle kyselyn sivulle pääsee siirtymään aina kunkin sivun oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella 'Seuraava' tai valitsemalla sivu kyselyn vasemman reunan listasta. Sivulla 2 tähti-merkillä (*) merkityt kohdat täytyy täyttää, jotta kyselyn voi lähettää. Varsinainen sammutusaineita koskeva kyselylomake on sivulla 3. Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen sivulla 4.

  Kun olet käynyt kaikki kyselyn sivut läpi, paina lopuksi viimeisellä sivulla painiketta 'Lähetä', jolloin kysely tallentuu tietokantaamme.
  2/5 Raportointivuosi ja yhteystiedot

   RAPORTOINTIVUOSI

   Raportointivuosi
   Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja raportoidaan, eli edellinen päättynyt kalenterivuosi.

   YHTEYSTIEDOT

   Yritys/toiminnanharjoittaja

   Y-tunnus
   Merkkejä jäljellä: 20
   Yrityksen nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Osoite
   Merkkejä jäljellä: 100
   Postinumero
   Merkkejä jäljellä: 10
   Postitoimipaikka
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 50

   Yhteyshenkilö

   Nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 50
   Lisätietoja-kenttään voit tarvittaessa täyttää yritykseen liittyviä lisätietoja (esimerkiksi ilmoittaa toiminnan päättymisestä).
   Lisätietoja
   Merkkejä jäljellä: 2500
   3/5 Sammutusainekysely

    KYSELY SAMMUTUSAINEMÄÄRISTÄ JA NIIDEN SISÄLTÄMISTÄ KEMIKAALEISTA

    Arvioi alla olevan ohjeistuksen mukaisesti sammutusaineiden maahantuonti- ja uusasennusmäärät sekä tulipaloissa/vahinkolaukauksissa/viallisen järjestelmän takia vapautuneet kemikaalimäärät ja maahantuojalle palautuneet sammutusainemäärät raportointivuonna. Kysely koskee alle listattuja yhdisteitä. Yhdisteiden listaan on kerätty kunkin yhdisteen yleisimpiä kauppanimiä.

    Täytä tiedot erikseen jokaiselle yksittäiselle sammutusaineelle. Syötä ensin sammutusaineen nimi. Syötä tämän jälkeen kyseistä sammutusainetta koskevat määrätiedot. Lopuksi syötä sammutusaineen sisältämä fluorikaasu/eetteri/ketoni, jos se on tiedossa. 

    Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden sammutusaineiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien sammutusaineiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osaan painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.

    Fluoratut kasvihuonekaasut:

    - FE-13, HFC-23, cas 75-46-7

    - FE-25, HFC-125, cas 354-33-6

    - HFC-134a, cas 811-97-2

    - FM-200/Solkaflam 227/MH-227/NAF S 227, HFC-227ea, cas 431-89-0

    - FE-36, HFC-236fa, cas 690-39-1

    - PFC-14, CF4, cas 75-73-0

    - CEA-410, PFC-3-1-10, C4F10, cas 355-25-9

    - Clean agent FS 49 C2, seos HFC-125/HFC-134a

    Fluoratut eetterit:

    - HFE-356mec3, cas 382-34-3

    - HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x), cas E1730133

    - PFPMIE (Fomblin FC, Galden)

    Fluoratut ketonit:

    - Novec-sammutusaineet
    Sammutusaine
    Merkkejä jäljellä: 100
    Sammutusaineen maahantuonti (kg)
    Sammutusaineen uusasennukset (kg)
    Tulipaloissa/vahinkolaukauksissa/viallisen järjestelmän takia vapautunut määrä (kg)
    Maahantuojalle palautunut määrä (kg)
    Sammutusaineen sisältämä fluorikaasu/eetteri/ketoni, jos tiedossa
    Merkkejä jäljellä: 100
    4/5 Liitteet

     LIITTEET

     Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen tässä kohdassa. Mikäli liitettäviä tiedostoja ei ole, painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.

     Liitetiedostojen tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. Liitetiedoston enimmäiskoko on 5 MB. Liitetiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta. Vastaanottaja pidättää oikeuden poistaa mahdolliset haittaohjelmat liitetiedostoista. Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja.

     Liitetiedosto haetaan 'Valitse'-painikkeen avulla. Haettuasi tiedoston, paina painiketta 'Lataa tiedosto järjestelmään' ja sen jälkeen sivun alareunassa olevaa painiketta 'Tallenna ja syötä uusi', jolloin tiedosto tallentuu kyselyyn. Tämän jälkeen voit hakea mahdolliset muut liitetiedostot samalla tavalla. Tallennetut liitetiedostot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen liitetiedoston voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Haettuasi kaikki liitetiedostot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.
     Liitetiedosto
     Poista liite
     Hyväksytyt tiedostomuodot:
     csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
     Tiedoston enimmäiskoko: 5 Mb
     5/5 Palaute ja kyselyn lähetys

      PALUTE JA KOMMENTIT

      Otamme mielellämme vastaan mahdolliset kyselyä tai kyselylomaketta koskevat kommenttinne.
      Palaute
      Merkkejä jäljellä: 2500

      KYSELYN LÄHETYS

      Lähetä kysely painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Lähetä'.

      LISÄTIETOJA KYSELYSTÄ

      Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus, Ilmastoratkaisut/Ilmansaasteet, etunimi.sukunimi@syke.fi, puhelin +358 295 251 116.