Harava - Erikoiskaasukysely
Harava - Erikoiskaasukysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Aloitus ja täyttöohje

  ALOITUS

  Suomen ympäristökeskus kerää erikoiskaasukyselyn avulla tietoa eräiden fluorattujen kasvihuonekaasujen ja dityppioksidin maahantuonti-, vienti- ja myyntimääristä käyttötarkoituksittain (puolijohteiden valmistus sekä rikkiheksafluoridin käyttö muuhun tarkoitukseen kuin puolijohteiden valmistukseen). Tiedonkeruu perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 165 §:ään. Tietoja käytetään kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa. Kyselyn osio A koskee puolijohteiden valmistusta. Kyselyn osio B koskee rikkiheksafluoridin käyttöä muissa tarkoituksissa kuin puolijohteiden valmistuksessa.

  TÄYTTÖOHJE

  Käy läpi kyselyn sivut järjestyksessä. Seuraavalle kyselyn sivulle pääsee siirtymään aina kunkin sivun oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella 'Seuraava'. Sivulla 2 tähti-merkillä (*) merkityt kohdat täytyy täyttää, jotta kyselyn voi lähettää. Varsinainen kyselyn osion A kyselylomake on sivulla 3 ja osion B kyselylomake sivulla 4. Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen sivulla 5.

  Kun olet käynyt kaikki kyselyn sivut läpi, paina lopuksi viimeisellä sivulla painiketta 'Lähetä', jolloin kysely tallentuu tietokantaamme.

  Vastausohjeet pdf-tiedostona
  Erikoiskaasukysely_vastausohje2021_fi.pdf
  2/6 Raportointivuosi ja yhteystiedot

   RAPORTOINTIVUOSI

   Raportointivuosi
   Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja raportoidaan, eli edellinen päättynyt kalenterivuosi.

   YHTEYSTIEDOT

   Yritys/toiminnanharjoittaja

   Y-tunnus
   Merkkejä jäljellä: 20
   Yrityksen nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Osoite
   Merkkejä jäljellä: 100
   Postinumero
   Merkkejä jäljellä: 10
   Postitoimipaikka
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 50

   Yhteyshenkilö

   Nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 50
   3/6 OSIO A: Puolijohteiden valmistus

    PUOLIJOHTEIDEN VALMISTUS

    A.1. Puolijohteiden valmistukseen tarkoitettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen maahantuonti

    Toiko yrityksenne maahan puolijohteiden valmistukseen tarkoitettuja fluorattuja kasvihuonekaasuja tai dityppioksidia raportointivuonna?

    Kirjoita tuotu kaasumäärä kilogrammoina sille varatulle riville. Jos kaasua ei ole tuotu maahan, jätä kohta tyhjäksi.
    A.1. Perfluorimetaani (CF4, cas-numero 75-73-0) (kg)
    A.1. Perfluorietaani (C2F6, cas-numero 76-16-4) (kg)
    A.1. Perfluoripropaani (C3F8, cas-numero 76-19-7) (kg)
    A.1. Perfluorisyklobutaani (c-C4F8, cas-numero 115-25-3) (kg)
    A.1. Oktafluoritetrahydrofuraani (C4F8O, cas-numero 335-42-2) (kg)
    A.1. Heksafluoributadieeni (C4F6, cas-numero 685-63-2) (kg)
    A.1. Oktafluorisyklopenteeni (C5F8, cas-numero 559-40-0) (kg)
    A.1. Trifluorimetaani (CHF3, cas-numero 75-46-7) (kg)
    A.1. Difluorimetaani (CH2F2, cas-numero 75-10-5) (kg)
    A.1. Typpitrifluoridi (NF3, cas-numero 7783-54-2) (kg)
    A.1. Rikkiheksafluoridi (SF6, cas-numero 2551-62-4) (kg)
    A.1. Fluori (F2, cas-numero 7782-41-4) (kg)
    A.1. Karbonyylifluoridi (COF2, cas-numero 353-50-4) (kg)
    A.1. Klooritrifluoridi (ClF3, cas-numero 7790-91-2) (kg)
    A.1. Dityppioksidi (N2O, cas-numero 10024-97-2) (kg)
    A.1. Muu, mikä?
    Merkkejä jäljellä: 100
    A.1. Muu (kg)

    A.2. Puolijohteiden valmistukseen tarkoitettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen vienti maasta

    Veikö yrityksenne maasta puolijohteiden valmistukseen tarkoitettuja fluorattuja kasvihuonekaasuja tai dityppioksidia raportointivuonna?

    Kirjoita viety kaasumäärä kilogrammoina sille varatulle riville. Jos kaasua ei ole viety maasta, jätä kohta tyhjäksi.
    A.2. Perfluorimetaani (CF4, cas-numero 75-73-0) (kg)
    A.2. Perfluorietaani (C2F6, cas-numero 76-16-4) (kg)
    A.2. Perfluoripropaani (C3F8, cas-numero 76-19-7) (kg)
    A.2. Perfluorisyklobutaani (c-C4F8, cas-numero 115-25-3) (kg)
    A.2. Oktafluoritetrahydrofuraani (C4F8O, cas-numero 335-42-2) (kg)
    A.2. Heksafluoributadieeni (C4F6, cas-numero 685-63-2) (kg)
    A.2. Oktafluorisyklopenteeni (C5F8, cas-numero 559-40-0) (kg)
    A.2. Trifluorimetaani (CHF3, cas-numero 75-46-7) (kg)
    A.2. Difluorimetaani (CH2F2, cas-numero 75-10-5) (kg)
    A.2. Typpitrifluoridi (NF3, cas-numero 7783-54-2) (kg)
    A.2. Rikkiheksafluoridi (SF6, cas-numero 2551-62-4) (kg)
    A.2. Fluori (F2, cas-numero 7782-41-4) (kg)
    A.2. Karbonyylifluoridi (COF2, cas-numero 353-50-4) (kg)
    A.2. Klooritrifluoridi (ClF3, cas-numero 7790-91-2) (kg)
    A.2. Dityppioksidi (N2O, cas-numero 10024-97-2) (kg)
    A.2. Muu, mikä?
    Merkkejä jäljellä: 100
    A.2. Muu (kg)

    A.3. Puolijohteiden valmistukseen tarkoitettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen myynti kotimaahan

    Myikö yrityksenne Suomeen puolijohteiden valmistukseen tarkoitettuja fluorattuja kasvihuonekaasuja tai dityppioksidia raportointivuonna?

    Kirjoita Suomeen myyty kaasumäärä kilogrammoina sille varatulle riville. Jos kaasua ei ole myyty Suomeen, jätä kohta tyhjäksi.
    A.3. Perfluorimetaani (CF4, cas-numero 75-73-0) (kg)
    A.3. Perfluorietaani (C2F6, cas-numero 76-16-4) (kg)
    A.3. Perfluoripropaani (C3F8, cas-numero 76-19-7) (kg)
    A.3. Perfluorisyklobutaani (c-C4F8, cas-numero 115-25-3) (kg)
    A.3. Oktafluoritetrahydrofuraani (C4F8O, cas-numero 335-42-2) (kg)
    A.3. Heksafluoributadieeni (C4F6, cas-numero 685-63-2) (kg)
    A.3. Oktafluorisyklopenteeni (C5F8, cas-numero 559-40-0) (kg)
    A.3. Trifluorimetaani (CHF3, cas-numero 75-46-7) (kg)
    A.3. Difluorimetaani (CH2F2, cas-numero 75-10-5) (kg)
    A.3. Typpitrifluoridi (NF3, cas-numero 7783-54-2) (kg)
    A.3. Rikkiheksafluoridi (SF6, cas-numero 2551-62-4) (kg)
    A.3. Fluori (F2, cas-numero 7782-41-4) (kg)
    A.3. Karbonyylifluoridi (COF2, cas-numero 353-50-4) (kg)
    A.3. Klooritrifluoridi (ClF3, cas-numero 7790-91-2) (kg)
    A.3. Dityppioksidi (N2O, cas-numero 10024-97-2) (kg)
    A.3. Muu, mikä?
    Merkkejä jäljellä: 100
    A.3. Muu (kg)
    4/6 OSIO B: Rikkiheksafluoridin käyttö - muut kuin puolijohteet

     RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ MUUHUN TARKOITUKSEEN KUIN PUOLIJOHTEIDEN VALMISTUKSEEN

     B.1. Rikkiheksafluoridin maahantuonti muuhun tarkoitukseen kuin puolijohteiden valmistukseen

     Toiko yrityksenne maahan rikkiheksafluoridia muuhun tarkoitukseen kuin puolijohteiden valmistukseen raportointivuonna?

     Kirjoita kuhunkin käyttötarkoitukseen maahantuodun rikkiheksafluoridin määrä kilogrammoina sille varatulle riville. Mikäli ette ole tuoneet maahan rikkiheksafluoridia mainittuun käyttötarkoitukseen, jätä rivi tyhjäksi. Mikäli olette tuoneet maahan rikkiheksafluoridia johonkin käyttötarkoitukseen, jota ei ole mainittu alla, ilmoita tiedot kohdassa "Muu, mikä?" ja ilmoita myös mistä käytöstä oli kyse.
     B.1. Ikkunalasien (ääneneristyslasit) valmistus (kg)
     B.1. Sähkönjakelulaitteiden valmistus, huolto ja korjaus (kg)
     B.1. Suojakaasu kevytmetalliseosten valussa (kg)
     B.1. Merkkiainekaasu (mm. teollisuus, ilmanlaatumittaukset) (kg)
     B.1. Hiukkaskiihdyttimien suojakaasu (kg)
     B.1. Tutkimus (kg)
     B.1. Muu, mikä?
     Merkkejä jäljellä: 100
     B.1. Muu käyttötarkoitus (kg)

     B.2. Rikkiheksafluoridin vienti maasta muuhun tarkoitukseen kuin puolijohteiden valmistukseen

     Veikö yrityksenne maasta rikkiheksafluoridia muuhun tarkoitukseen kuin puolijohteiden valmistukseen raportointivuonna?

     Kirjoita kuhunkin käyttötarkoitukseen viedyn rikkiheksafluoridin määrä kilogrammoina sille varatulle riville. Mikäli ette ole vieneet rikkiheksafluoridia mainittuun käyttötarkoitukseen, jätä rivi tyhjäksi. Mikäli olette vieneet rikkiheksafluoridia johonkin käyttötarkoitukseen, jota ei ole mainittu alla, ilmoita tiedot kohdassa "Muu, mikä?" ja ilmoita myös mistä käytöstä oli kyse.
     B.2. Ikkunalasien (ääneneristyslasit) valmistus (kg)
     B.2. Sähkönjakelulaitteiden valmistus, huolto ja korjaus (kg)
     B.2. Suojakaasu kevytmetalliseosten valussa (kg)
     B.2. Merkkiainekaasu (mm. teollisuus, ilmanlaatumittaukset) (kg)
     B.2. Hiukkaskiihdyttimien suojakaasu (kg)
     B.2. Tutkimus (kg)
     B.2. Muu, mikä?
     Merkkejä jäljellä: 100
     B.2. Muu käyttötarkoitus (kg)

     B.3. Rikkiheksafluoridin myynti kotimaahan muuhun tarkoitukseen kuin puolijohteiden valmistukseen

     Myikö yrityksenne Suomeen rikkiheksafluoridia muuhun tarkoitukseen kuin puolijohteiden valmistukseen raportointivuonna?

     Kirjoita kuhunkin käyttötarkoitukseen Suomeen myydyn rikkiheksafluoridin määrä kilogrammoina sille varatulle riville. Mikäli ette ole myyneet Suomeen rikkiheksafluoridia mainittuun käyttötarkoitukseen, jätä rivi tyhjäksi. Mikäli olette myyneet Suomeen rikkiheksafluoridia johonkin käyttötarkoitukseen, jota ei ole mainittu alla, ilmoita tiedot kohdassa "Muu, mikä?" ja ilmoita myös mistä käytöstä oli kyse.
     B.3. Ikkunalasien (ääneneristyslasit) valmistus (kg)
     B.3. Sähkönjakelulaitteiden valmistus, huolto ja korjaus (kg)
     B.3. Suojakaasu kevytmetalliseosten valussa (kg)
     B.3. Merkkiainekaasu (mm. teollisuus, ilmanlaatumittaukset) (kg)
     B.3. Hiukkaskiihdyttimien suojakaasu (kg)
     B.3. Tutkimus (kg)
     B.3. Muu, mikä?
     Merkkejä jäljellä: 100
     B.3. Muu käyttötarkoitus (kg)
     5/6 Liitteet

      LIITTEET

      Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen tässä kohdassa. Mikäli liitettäviä tiedostoja ei ole, painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.

      Liitetiedostojen tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. Liitetiedoston enimmäiskoko on 5 MB. Liitetiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta. Vastaanottaja pidättää oikeuden poistaa mahdolliset haittaohjelmat liitetiedostoista. Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja.

      Liitetiedosto haetaan 'Valitse'-painikkeen avulla. Haettuasi tiedoston, paina painiketta 'Lataa tiedosto järjestelmään' ja sen jälkeen sivun alareunassa olevaa painiketta 'Tallenna ja syötä uusi', jolloin tiedosto tallentuu kyselyyn. Tämän jälkeen voit hakea mahdolliset muut liitetiedostot samalla tavalla. Tallennetut liitetiedostot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen liitetiedoston voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Haettuasi kaikki liitetiedostot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
      Liitetiedosto
      Poista liite
      Hyväksytyt tiedostomuodot:
      csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
      Tiedoston enimmäiskoko: 5 Mb
      6/6 Palaute ja kyselyn lähetys

       PALUTE JA KOMMENTIT

       Otamme mielellämme vastaan mahdolliset kyselyä tai kyselylomaketta koskevat kommenttinne.
       Palaute
       Merkkejä jäljellä: 1000

       KYSELYN LÄHETYS

       Lähetä kysely painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Lähetä'.

       LISÄTIETOJA KYSELYSTÄ

       Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/Teollisuuden ympäristönsuojelu, etunimi.sukunimi@syke.fi, puhelin +358 295 251 116.