Harava - Solumuovikysely
Harava - Solumuovikysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/9 Aloitus ja täyttöohje

  ALOITUS

  Suomen ympäristökeskus kerää solumuovikyselyn avulla tietoa fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä ympäristönsuojelulain (527/2014) 165 §:n mukaisesti. Tietoja käytetään kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa. Kysely koskee eräiden fluorihiilivetyjen, fluorattujen eettereiden sekä vetyfluoriolefiinien käyttöä solumuovien valmistuksessa, paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden tuontia ja vientiä sekä HFC/HFE/HFO-paisutteita sisältävien solumuovien tuontia ja vientiä raportointivuoden aikana.

  Tietosuojailmoitus fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä.

  Huom! Kyselylomake toimii parhaiten Google Chrome ja Microsoft Edge -selaimilla.

  TÄYTTÖOHJE

  1. Kyselyssä tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja.

  2. Täytä ensin yrityksen tai toiminimen yhteystiedot sekä raportointivuosi. Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja raportoidaan eli edellinen päättynyt kalenterivuosi.

  3. Varsinainen solumuovikysely on sivuilla 3–7. Täytä toimintaanne koskevat osiot. Kukin osio on aina omalla sivullaan. Eri osioiden välillä voi liikkua kullakin kyselysivulla olevilla painikkeilla 'Seuraava' ja 'Edellinen' tai valitsemalla osio kyselyn vasemmassa reunassa olevasta listasta.

  4. Kyselyn jokaisella sivulla on tarkemmat ohjeet, kuinka kysytyt tiedot täytetään. Huom! Harava-palvelun oikeasta yläkulmasta löytyy myös Ohje-painike, mutta solumuovikyselyn tarvittavat ohjeet on kuvattu itse kyselysivuilla ja sinun ei tarvitse välittää oikean yläkulman Ohje-painikkeen takaa löytyvistä ohjeista.

  Vastauksen lähetys

  5. Kun olet täyttänyt toimintaanne koskevat osiot, paina lopuksi kyselyn viimeisellä sivulla (9 Palaute ja kyselyn lähetys) painiketta 'Lähetä', jolloin kysely tallentuu tietokantaamme.
  2/9 Raportointivuosi ja yhteystiedot

   RAPORTOINTIVUOSI

   Raportointivuosi
   Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja raportoidaan, eli edellinen päättynyt kalenterivuosi.

   YHTEYSTIEDOT

   Yritys/toiminnanharjoittaja

   Y-tunnus
   Merkkejä jäljellä: 20
   Yrityksen nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Osoite
   Merkkejä jäljellä: 100
   Postinumero
   Merkkejä jäljellä: 100
   Postitoimipaikka
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 100

   Yhteyshenkilö

   Nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 100
   Lisätietoja-kenttään voit tarvittaessa täyttää yritykseen liittyviä lisätietoja (esimerkiksi ilmoittaa toiminnan päättymisestä).
   Lisätietoja
   Merkkejä jäljellä: 2500
   3/9 Solumuovituotteiden valmistus

    Solumuovituotteiden valmistus Suomessa

    Käyttikö yrityksenne HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä solumuovien valmistuksessa raportointivuonna? 

    Mikäli käytti, täytä tiedot erikseen jokaiselle tuotteiden valmistuksessa käytetylle yhdisteelle. Valitse ensin valmistuksessa käytetty yhdiste. Mikäli valitsit 'Muu yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen valmistuksessa käytetty määrä (kg) ja valitse minkä tyyppistä solumuovia käytetyllä kaasulla vaahdotettiin. Lopuksi merkitse toitteko itse maahan valmistuksessa käytetyn kaasun vai ostitteko sen toiselta yritykseltä.

    Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.
    Valmistuksessa käytetty yhdiste
    Valmistuksessa käytetty määrä (kg)
    Minkä tyyppistä solumuovia raportointivuonna käytetyllä kaasulla vaahdotettiin?
    Valitse min. 1-15 vaihtoehtoa


    Toiko yritykenne itse maahan raportointivuonna käytetyn kaasumäärän?

    4/9 Paisutteiden ja niitä sis. raaka-aineiden maahantuonti

     Solumuovien valmistuksessa käytettyjen paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden maahantuonti

     Toiko yrityksenne raportointivuonna maahan paisutteita, jotka olivat HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

     Mikäli toi, täytä tiedot erikseen jokaiselle maahantuomallenne yhdisteelle. Valitse ensin maahantuotu yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen maahantuotu määrä (kg).

     Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.
     Maahantuotu yhdiste
     Tuotu määrä (kg)
     5/9 Paisutteiden ja niitä sis. raaka-aineiden vienti

      Solumuovien valmistuksessa käytettyjen paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden vienti

      Veikö yrityksenne raportointivuonna maasta paisutteita, jotka olivat HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

      Mikäli vei, täytä tiedot erikseen jokaiselle viemällenne yhdisteelle. Valitse ensin viety yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen viety määrä (kg).

      Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.
      Viety yhdiste
      Viety määrä (kg)
      6/9 Solumuovituotteiden maahantuonti

       Solumuovituotteiden maahantuonti

       Toiko yrityksenne raportointivuonna maahan solumuoveja tai solumuoveja sisältäviä tuotteita, jotka sisälsivät HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

       Mikäli toi, täytä tiedot erikseen jokaiselle solumuovien tai solumuovituotteiden sisällä maahantuomallenne yhdisteelle. Valitse ensin tuotu yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen solumuovien tai tuotteiden sisällä maahantuotu määrä (kg) ja valitse minkä tyyppistä solumuovia maahantuotu solumuovi oli.

       Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.
       Tuotteiden sisällä tuotu yhdiste
       Tuotteiden sisällä tuotu määrä (kg)
       Minkä tyyppistä solumuovia HFC-, HFE- tai HFO-paisutetta sisältänyt raportointivuonna maahantuotu solumuovi oli?
       Valitse min. 1-15 vaihtoehtoa


       7/9 Solumuovituotteiden vienti

        Solumuovituotteiden vienti

        Veikö yrityksenne raportointivuonna maasta solumuoveja tai solumuoveja sisältäviä tuotteita, jotka sisälsivät HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

        Mikäli vei, täytä tiedot erikseen jokaiselle solumuovien tai solumuovituotteiden sisällä viedylle yhdisteelle. Valitse ensin viety yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen solumuovien tai tuotteiden sisällä viety määrä (kg) ja valitse minkä tyyppistä solumuovia viety solumuovi oli.

        Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.
        Tuotteiden sisällä viety yhdiste
        Tuotteiden sisällä viety määrä (kg)
        Minkä tyyppistä solumuovia HFC-, HFE- tai HFO-paisutetta sisältänyt raportointivuonna maasta viety solumuovi oli?
        Valitse min. 1-15 vaihtoehtoa


        8/9 Liitteet

         LIITTEET

         Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen tässä kohdassa. Mikäli liitettäviä tiedostoja ei ole, painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.

         Liitetiedostojen tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. Liitetiedoston enimmäiskoko on 5 MB. Liitetiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta. Vastaanottaja pidättää oikeuden poistaa mahdolliset haittaohjelmat liitetiedostoista. Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja.

         Liitetiedosto haetaan 'Valitse'-painikkeen avulla. Haettuasi tiedoston, paina painiketta 'Lataa tiedosto järjestelmään' ja sen jälkeen sivun alareunassa olevaa painiketta 'Tallenna ja syötä uusi', jolloin tiedosto tallentuu kyselyyn. Tämän jälkeen voit hakea mahdolliset muut liitetiedostot samalla tavalla. Tallennetut liitetiedostot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen liitetiedoston voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Haettuasi kaikki liitetiedostot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' tai valitse osio kyselyn vasemman reunan listasta.
         Liitetiedosto
         Poista liite
         Hyväksytyt tiedostomuodot:
         csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
         Tiedoston enimmäiskoko: 5 Mb
         9/9 Palaute ja kyselyn lähetys

          PALAUTE JA KOMMENTIT

          Otamme mielellämme vastaan mahdolliset kyselyä tai kyselylomaketta koskevat kommenttinne.
          Palaute
          Merkkejä jäljellä: 2500

          KYSELYN LÄHETYS

          Lähetä kysely painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Lähetä'.

          LISÄTIETOJA KYSELYSTÄ

          Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/Teollisuuden ympäristönsuojelu, etunimi.sukunimi@syke.fi, puhelin +358 295 251 116.