Harava - Solumuovikysely
Harava - Solumuovikysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/14 Aloitus ja täyttöohje

  ALOITUS

  Suomen ympäristökeskus kerää solumuovikyselyn avulla tietoa fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä ympäristönsuojelulain (527/2014) 165 §:n mukaisesti. Tietoja käytetään kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa. Kysely koskee eräiden fluorihiilivetyjen, fluorattujen eettereiden sekä vetyfluoriolefiinien käyttöä solumuovien valmistuksessa, paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden tuontia ja vientiä sekä HFC/HFE/HFO-paisutteita sisältävien solumuovien tuontia ja vientiä raportointivuoden aikana.

  TÄYTTÖOHJE

  1. Käy läpi kaikki kyselyn sivut järjestyksessä. Tähti-merkillä (*) merkittyihin kysymyksiin täytyy vastata, jotta kyselyn voi lähettää. Kyselyn sivuja/kysymyksiä kuitenkin suodattuu pois, mikäli 'Kyllä'/'Ei'-kysymyksissä vastaat 'Ei'.

  2. Kyselyn jokaisella sivulla on tarkemmat ohjeet, kuinka kysytyt tiedot täytetään. Halutessasi voit ladata kyselyn vastausohjeet myös pdf-tiedostona alla olevasta kohdasta. HUOM! Harava-palvelun oikeasta yläkulmasta löytyy myös Ohje-painike, mutta solumuovikyselyn tarvittavat ohjeet on kuvattu itse kyselysivuilla ja sinun ei tarvitse välittää oikean yläkulman Ohje-painikkeen takaa löytyvistä ohjeista. 

  3. Kun olet käynyt kaikki kyselyn sivut läpi, paina lopuksi viimeisellä sivulla painiketta 'Lähetä', jolloin kysely tallentuu tietokantaamme.

  Vastausohjeet pdf-tiedostona
  Solumuovikysely_vastausohje_2021_fi.pdf
  2/14 Raportointivuosi ja yhteystiedot

   RAPORTOINTIVUOSI

   Raportointivuosi
   Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja raportoidaan, eli edellinen päättynyt kalenterivuosi.

   YHTEYSTIEDOT

   Yritys/toiminnanharjoittaja

   Y-tunnus
   Merkkejä jäljellä: 20
   Yrityksen nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Osoite
   Merkkejä jäljellä: 100
   Postinumero
   Merkkejä jäljellä: 10
   Postitoimipaikka
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 50

   Yhteyshenkilö

   Nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 50
   3/14 Solumuovituotteiden valmistus 1/2

    Solumuovituotteiden valmistus Suomessa

    Valmistiko yrityksenne solumuovia raportointivuonna?

    Mikäli vastasit 'Kyllä', vastaa alla olevaan seuraavaan kysymykseen. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
    Käyttikö yrityksenne HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä solumuovien valmistuksessa raportointivuonna?

    Mikäli vastasit 'Kyllä', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt syöttämään solumuovituotteiden valmistuksessa käytettyjen HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteiden tiedot. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
    4/14 Solumuovituotteiden valmistus 2/2

     Solumuovituotteiden valmistus Suomessa

     Kuinka paljon yhdistettä (kilogrammoina) yrityksenne käytti solumuovituotteiden valmistuksessa? 

     Täytä tiedot erikseen jokaiselle tuotteiden valmistuksessa käytetylle yhdisteelle. Valitse ensin valmistuksessa käytetty yhdiste. Mikäli valitsit 'Muu yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen valmistuksessa käytetty määrä (kg) ja valitse minkä tyyppistä solumuovia käytetyllä kaasulla vaahdotettiin. Lopuksi merkitse toitteko itse maahan valmistuksessa käytetyn kaasun vai ostitteko sen toiselta yritykseltä. Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
     Valmistuksessa käytetty yhdiste
     Valmistuksessa käytetty määrä (kg)
     Minkä tyyppistä solumuovia raportointivuonna käytetyllä kaasulla vaahdotettiin?
     Valitse min. 1-15 vaihtoehtoa


     Toiko yritykenne itse maahan raportointivuonna käytetyn kaasumäärän?

     5/14 Paisutteiden ja niitä sis. raaka-aineiden maahantuonti 1/2

      Solumuovien valmistuksessa käytettyjen paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden maahantuonti

      Toiko yrityksenne maahan paisutteita tai paisutetta sisältäviä raaka-aineita raportointivuonna?

      Mikäli vastasit 'Kyllä', vastaa alla olevaan seuraavaan kysymykseen. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
      Olivatko raportointivuonna maahantuodut paisutteet HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

      Mikäli vastasit 'Kyllä', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt syöttämään maahantuotujen HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteiden tiedot. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
      6/14 Paisutteiden ja niitä sis. raaka-aineiden maahantuonti 2/2

       Solumuovien valmistuksessa käytettyjen paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden maahantuonti

       Kuinka paljon yhdistettä (kilogrammoina) yrityksenne toi maahan?

       Täytä tiedot erikseen jokaiselle maahantuomallenne yhdisteelle. Valitse ensin maahantuotu yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen maahantuotu määrä (kg). Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
       Maahantuotu yhdiste
       Tuotu määrä (kg)
       7/14 Paisutteiden ja niitä sis. raaka-aineiden vienti 1/2

        Solumuovien valmistuksessa käytettyjen paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden vienti

        Veikö yrityksenne maasta paisutteita tai paisutetta sisältäviä raaka-aineita raportointivuonna?

        Mikäli vastasit 'Kyllä', vastaa alla olevaan seuraavaan kysymykseen. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
        Olivatko raportointivuonna maasta viedyt paisutteet HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

        Mikäli vastasit 'Kyllä', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt syöttämään vietyjen HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteiden tiedot. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
        8/14 Paisutteiden ja niitä sis. raaka-aineiden vienti 2/2

         Solumuovien valmistuksessa käytettyjen paisutteiden tai paisutetta sisältävien raaka-aineiden vienti

         Kuinka paljon yhdistettä (kilogrammoina) yrityksenne vei maasta?

         Täytä tiedot erikseen jokaiselle viemällenne yhdisteelle. Valitse ensin viety yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen viety määrä (kg). Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
         Viety yhdiste
         Viety määrä (kg)
         9/14 Solumuovituotteiden maahantuonti 1/2

          Solumuovituotteiden maahantuonti

          Toiko yrityksenne maahan solumuovia tai solumuovia sisältäviä tuotteita raportointivuonna?

          Mikäli vastasit 'Kyllä', vastaa alla olevaan seuraavaan kysymykseen. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
          Sisälsivätkö yrityksenne raportointivuonna maahantuomat solumuovit HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

          Mikäli vastasit 'Kyllä', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt syöttämään solumuovituotteissa maahantuotujen HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteiden tiedot. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
          10/14 Solumuovituotteiden maahantuonti 2/2

           Solumuovituotteiden maahantuonti

           Kuinka paljon HFC-, HFE tai HFO-yhdisteitä (kilogrammoina) yrityksenne maahantuomat solumuovit tai solumuovia sisältävät tuotteet sisälsivät?

           Täytä tiedot erikseen jokaiselle solumuovien tai solumuovituotteiden sisällä maahantuomallenne yhdisteelle. Valitse ensin tuotu yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen solumuovien tai tuotteiden sisällä maahantuotu määrä (kg) ja valitse minkä tyyppistä solumuovia maahantuotu solumuovi oli. Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
           Tuotteiden sisällä tuotu yhdiste
           Tuotteiden sisällä tuotu määrä (kg)
           Minkä tyyppisiä HFC-, HFE- tai HFO-paisutetta sisältäviä solumuoveja yrityksenne toi maahan raportointivuonna?
           Valitse min. 1-15 vaihtoehtoa


           11/14 Solumuovituotteiden vienti 1/2

            Solumuovituotteiden vienti

            Veikö yrityksenne maasta solumuovia tai solumuovia sisältäviä tuotteita raportointivuonna?

            Mikäli vastasit 'Kyllä', vastaa alla olevaan seuraavaan kysymykseen. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
            Sisälsivätkö yrityksenne raportointivuonna maasta viemät solumuovit HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteitä?

            Mikäli vastasit 'Kyllä', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt syöttämään solumuovituotteissa vietyjen HFC-, HFE- tai HFO-yhdisteiden tiedot. Mikäli vastasit 'Ei', painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.
            12/14 Solumuovituotteiden vienti 2/2

             Solumuovituotteiden vienti

             Kuinka paljon HFC-, HFE tai HFO-yhdisteitä (kilogrammoina) yrityksenne maasta viemät solumuovit tai solumuovia sisältävät tuotteet sisälsivät?

             Täytä tiedot erikseen jokaiselle solumuovien tai solumuovituotteiden sisällä viedylle yhdisteelle. Valitse ensin viety yhdiste. Mikäli valitsit 'Muut yhdiste', kirjoita yhdisteen nimi tätä varten avautuvaan kenttään. Syötä tämän jälkeen solumuovien tai tuotteiden sisällä viety määrä (kg) ja valitse minkä tyyppistä solumuovia viety solumuovi oli. Tallenna tiedot painamalla painiketta 'Tallenna ja syötä uusi'. Tämän jälkeen voit syöttää mahdollisten muiden yhdisteiden tiedot samalla tavalla. Tallennetut tiedot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen raportoitavan tiedon voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Täytettyäsi kaikkien yhdisteiden tiedot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
             Tuotteiden sisällä viety yhdiste
             Tuotteiden sisällä viety määrä (kg)
             Minkä tyyppisiä HFC-, HFE- tai HFO-paisutetta sisältäviä solumuoveja yrityksenne vei maasta raportointivuonna?
             Valitse min. 1-15 vaihtoehtoa


             13/14 Liitteet

              Liitteet

              Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen tässä kohdassa. Mikäli liitettäviä tiedostoja ei ole, painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.

              Liitetiedostojen tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. Liitetiedoston enimmäiskoko on 5 MB. Liitetiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta. Vastaanottaja pidättää oikeuden poistaa mahdolliset haittaohjelmat liitetiedostoista. Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja.

              Liitetiedosto haetaan 'Valitse'-painikkeen avulla. Haettuasi tiedoston, paina painiketta 'Lataa tiedosto järjestelmään' ja sen jälkeen sivun alareunassa olevaa painiketta 'Tallenna ja syötä uusi', jolloin tiedosto tallentuu kyselyyn. Tämän jälkeen voit hakea mahdolliset muut liitetiedostot samalla tavalla. Tallennetut liitetiedostot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen liitetiedoston voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Haettuasi kaikki liitetiedostot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
              Liitetiedosto
              Poista liite
              Hyväksytyt tiedostomuodot:
              csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
              Tiedoston enimmäiskoko: 5 Mb
              14/14 Palaute ja kyselyn lähetys

               Palaute ja kommentit

               Otamme mielellämme vastaan mahdolliset kyselyä tai kyselylomaketta koskevat kommenttinne.
               Palaute
               Merkkejä jäljellä: 1000

               Kyselyn lähetys

               Lähetä kysely painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Lähetä'.

               Lisätietoja kyselystä

               Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/Teollisuuden ympäristönsuojelu, etunimi.sukunimi@syke.fi, puhelin +358 295 251 116.