Louhi Palaute - Kuopion keskustan pyöräpysäköintikysely
Louhi Palaute - Kuopion keskustan pyöräpysäköintikysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Taustatiedot

  Kysely keskustan pyöräpysäköinnistä

  Kuopion keskustan saavutettavuutta polkupyörällä kehitetään tulevina vuosina keskustan pysäköintisuunnitelman ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. Pyöräpysäköinnin kehittämiseen liittyvät oleellisesti asukkaiden liikkumistarpeet ja kulkutavan valintaan liittyvät syyt. Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta ja pyöräpysäköinnistä keskustassa.

  Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

  Kyselyyn vastanneiden yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 5 kpl vilkkufillareiden viikon mittaisia käyttöoikeuksia kaudelle 2021.

  Kysely on avoinna tiistaihin 22.6.2021 saakka.

  Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn vastauksista kootusta yhteenvedosta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastauksia.  Lisätietoja:

  Kuopion kaupunki, Hanna Väätäinen, hanna.vaatainen@kuopio.fi, puh. 044 7185318

  Sitowise Oy, Jani Karjalainen, jani.karjalainen@sitowise.com, puh. 040 5071674

   
  1. Vastaajan sukupuoli  2. Vastaajan ikä
  3. Mihin seuraavista ryhmistä koette parhaiten kuuluvanne?
  4. Asuinalueenne sijainti
  5. Kotitaloutenne koko (hlöä)?
  2/7 Liikkumisvälineet
   6. Kuinka monta henkilö- tai pakettiautoa on kotitaloutenne omistuksessa tai hallinnassa?


   7. Kuinka monta kausiluonteista joukkoliikennelippua on kotitaloudessanne käytössä?


   8. Kuinka monta kaupunkipyörän vähintään 1 kk käyttöoikeutta on kotitaloudessanne käytössä?


   9. Kuinka monta tavallista polkupyörää on omassa käytössäsi?   10. Kuinka monta sähköpyörää on omassa käytössäsi?


   11. Kuinka monta erikois- tai harrastuspyörää (maantiepyörä, maastopyörä, fatbike, taakkapyörä ym.) kotitaloudessanne on käytössä?


   12. Käytättekö harrastuspyörää yleensä myös arkiseen asiointiin tai työ- tai koulumatkoihin?

   13. Kuinka usein käytte Kuopion keskustassa asioimassa (mm. ostokset, palvelut, vapaa-aika, ravintolat, harrastukset, ajanviete)?
   3/7 Asiointi Kuopion keskustassa
    14. Miten yleensä kuljette, kun lähdette Kuopion keskustaan asioimaan...
    ...kesällä?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    ...talvella?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    15. Kun liikutte Kuopion keskustaan polkupyörällä, mihin ensisijaisesti pyritte pyöränne pysäköimään?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa


    16. Kun liikutte Kuopion keskustaan polkupyörällä, miten mieluiten pysäköisitte pyöränne?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa    17. Millä tavoin kehittäisit pyöräpysäköintiä Kuopion keskustassa?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    4/7 Väittämiä Kuopion keskustasta
     18. Alla on esitetty väittämiä pyöräpysäköinnistä ja liikkumisesta Kuopion keskustassa. Valitse väittämän kohdalta oma mielipiteesi.
     Pyöräpysäköinti
     Täysin eri mieltä
     Eri mieltä
     En osaa sanoa
     Samaa mieltä
     Täysin samaa mieltä
     Ei koske minua
     Ajan pyöräni useimmiten aina uuteen paikkaan, kun menen seuraavaan asiointikohteeseen keskustan alueella
     Pelkään, että keskustassa asioidessani pyöräni varastetaan
     Pyöräpysäköintipaikkoja on riittävästi keskustassa
     Pyöräpysäköintipaikkojen sijainnit ovat erinomaisia keskustassa
     Pyöräpysäköintipaikat ovat tarpeeksi laadukkaita keskustassa
     Pyöräpysäköintipaikat ovat hyväkuntoisia keskustassa
     Pyöräpysäköintipaikat ovat helposti käytettävissä ja ne ovat helposti saavutettavissa
     Talvisin pyörätelineitä ei ole riittävästi putsattu lumesta ja niiden käyttö on hankalaa
     Pyörätelineet ovat talvisin useimmiten jääneet kokonaan lumikasojen alle
     Pyörätelineissä vierekkäiset pyöräpaikat ovat aivan liian lähellä toisiaan (pyörät osuvat toisiinsa)
     Pyöräni joutuu usein ilkivallan kohteeksi, kun se on ollut pysäköitynä keskustassa
     Sähköpyörille ja muille kalliimmille pyörille ja erikoispyörille pitäisi olla selvästi paremmat pysäköinti- ja lukitusmahdollisuudet
     Sähköpyörille pitäisi olla latauspisteitä keskustassa
     Pieniä huoltotarpeita varten pitäisi pyörän huoltopisteitä olla keskustassa
     Olisin valmis jopa maksamaan pyöräpysäköinnistä, jos se takaa 100 % varkausturvallisuuden
     Liikkuminen
     Täysin eri mieltä
     Eri mieltä
     En osaa sanoa
     Samaa mieltä
     Täysin samaa mieltä
     Ei koske minua
     Keskustassa on helppo asioida autolla
     Keskustassa helppo asioida joukkoliikenteellä
     Keskustassa helppo asioida pyörällä
     Koronarajoitukset ovat lisänneet pyöräilyäni
     6/7 Avoin palaute
      22. Muut kehitysajatuksenne tai vapaamuotoiset terveiset Kuopion kaupungille pyöräilyyn liittyen?

      Mikäli karttavastausten syöttäminen edellisellä sivulla ei syystä tai toisesta onnistunut, voit kirjoittaa tähän myös vastaukset edellisen sivun kysymyksiin.
      Merkkejä jäljellä: 1000
      7/7 Arvonta
       Jos haluatte osallistua arvontaan, kirjoittakaa yhteystietonne alle. Arvonnassa palkintoina 5 kpl vilkkufillareiden viikon mittaisia käyttöoikeuksia kaudelle 2021.

       Yhteystietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin arvonnan suorittamiseen. Vastauksenne käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.
       Nimi
       Merkkejä jäljellä: 250
       Sähköpostiosoite
       Merkkejä jäljellä: 250