Harava - Sähkönjakelulaitekysely
Harava - Sähkönjakelulaitekysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Aloitus ja täyttöohje

  ALOITUS

  Suomen ympäristökeskus kerää tällä kyselyllä tietoja kahden voimakkaan fluoratun kasvihuonekaasun, rikkiheksafluoridin (SF6) ja tetrafluorimetaanin (CF4), käytöstä sähkönjakelulaitteissa. Sähkönjakelulaitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaasueristeisiä kytkinlaitoksia, katkaisijoita sekä muita laitteita, joiden toiminta perustuu SF6:n ja/tai CF4:n fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Tietoja käytetään kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa.

  Tiedonkeruu perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 165 §:ään.

  Tietosuojailmoitus fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä.

  TÄYTTÖOHJE

  Käy läpi kyselyn sivut järjestyksessä. Seuraavalle kyselyn sivulle pääsee siirtymään aina kunkin sivun oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella 'Seuraava'. Varsinainen SF6:a ja CF4:a koskeva kyselylomake on sivulla 2. Sivulla 2 tähti-merkillä (*) merkityt kohdat täytyy täyttää, jotta kyselyn voi lähettää. Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen sivulla 3.

  Kun olet käynyt kaikki kyselyn sivut läpi, paina lopuksi viimeisellä sivulla painiketta 'Lähetä', jolloin kysely tallentuu tietokantaamme.
  2/4 SF6:n ja CF4:n käyttö sähkönjakelulaitteissa

   RAPORTOINTIVUOSI

   Raportointivuosi
   Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja raportoidaan, eli edellinen päättynyt kalenterivuosi.

   YHTEYSTIEDOT

   Yritys/toiminnanharjoittaja

   Y-tunnus
   Merkkejä jäljellä: 20
   Yrityksen nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Osoite
   Merkkejä jäljellä: 100
   Postinumero
   Merkkejä jäljellä: 100
   Postitoimipaikka
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 100

   Yhteyshenkilö

   Nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Sähköposti
   Merkkejä jäljellä: 100
   Puhelinnumero
   Merkkejä jäljellä: 100

   RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) JA TETRAFLUORIMETAANIN (CF4) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA

   Täytä yritystäsi koskevat kohdat kyselyssä. Läpi kyselyn tehdään ero tehdastäytteisten laitteiden (esim. pienet katkaisijat) ja asennusvaiheessa täytettävien laitteiden (esim. kytkinlaitokset) välillä. Kaasumäärät ilmoitetaan kilogrammoina. Jos kysyttyjä määriä ei ole yrityksessä tilastoitu pyydetyllä jaottelulla tai tarkkuudella, voidaan määristä esittää myös arvio.

   1. KAASUJEN KÄYTTÖ LAITTEIDEN VALMISTUKSESSA

   1.1. Käyttikö yrityksenne SF6:a tai CF4:a laitteiden valmistuksessa raportointivuonna? 

   Mikäli käytti, merkitkää valmistuksessa käyttämänne määrät (kg) oheisiin kenttiin:
   1.1. Laitteiden valmistuksessa käytetty SF6 (kg)
   1.1. Laitteiden valmistuksessa käytetty CF4 (kg)

   2. KAASUJEN MAAHANTUONTI LAITTEISSA JA KEMIKAALEINA

   2.1. Toiko yrityksenne laitteiden sisällä maahan SF6:a tai CF4:a raportointivuonna (tehdastäytteiset laitteet)?

   Mikäli toi, merkitkää maahantuodut määrät (kg) oheisiin kenttiin:
   2.1. Laitteiden sisällä tuotu SF6 (kg)
   2.1. Laitteiden sisällä tuotu CF4 (kg)
   2.2. Toiko yrityksenne laitteiden mukana pulloissa maahan SF6:a tai CF4:a raportointivuonna (asennuksen yhteydessä täytettävät)?

   Mikäli toi, merkitkää laitteiden mukana pulloissa maahantuodut määrät (kg) oheisiin kenttiin:
   2.2. Laitteiden mukana pulloissa tuotu SF6 (kg)
   2.2. Laitteiden mukana pulloissa tuotu CF4 (kg)
   2.3. Toiko yrityksenne kemikaaleina maahan SF6:a tai CF4:a raportointivuonna (ei laitteiden yhteydessä)?

   Mikäli toi, merkitkää maahantuodut määrät (kg) oheisiin kenttiin:
   2.3. Kemikaalina tuotu SF6 (kg)
   2.3. Kemikaalina tuotu CF4 (kg)

   3. KAASUJEN VIENTI MAASTA LAITTEISSA JA KEMIKAALEINA

   3.1. Veikö yrityksenne kemikaaleina maasta uutta SF6:a tai CF4:a raportointivuonna?

   Mikäli vei, merkitkää vientimäärät (kg) oheisiin kenttiin:
   3.1. Kemikaalina viety uusi SF6 (kg)
   3.1. Kemikaalina viety uusi CF4 (kg)
   3.2. Veikö yrityksenne kemikaaleina maasta käytettyä SF6:a tai CF4:a raportointivuonna?

   Mikäli vei, merkitkää vientimäärät (kg) oheisiin kenttiin:
   3.2. Kemikaalina viety käytetty SF6 (kg)
   3.2. Kemikaalina viety käytetty CF4 (kg)
   3.3. Veikö yrityksenne laitteissa maasta SF6:a tai CF4:a raportointivuonna?

   Mikäli vei, merkitkää vientimäärät (kg) oheisiin kenttiin:
   3.3. Laitteissa viety SF6 (kg)
   3.3. Laitteissa viety CF4 (kg)

   4. LAITTEIDEN JA KAASUJEN MYYNTI LOPPUKÄYTTÖÖN SUOMESSA

   4.1. Myikö yrityksenne SF6:a tai CF4:a sisältäviä tehdastäytteisiä laitteita Suomessa käytettäväksi raportointivuonna?

   Mikäli myi, merkitkää laitteiden sisältämät kaasumäärät (kg) oheisiin kenttiin:
   4.1. Myytyjen tehdastäytteisten laitteiden sisältämä SF6 (kg)
   4.1. Myytyjen tehdastäytteisten laitteiden sisältämä CF4 (kg)
   4.2. Myikö yrityksenne SF6:lla tai CF4:lla asennusvaiheessa täytettäviä laitteita Suomessa käytettäväksi raportointivuonna?

   Mikäli myi, merkitkää myytyjen laitteiden yhteenlaskettu kaasutäytös (nameplate capacity) (kg) oheisiin kenttiin:
   4.2. Myytyjen asennusvaiheessa täytettävien laitteiden sisältämä SF6 (kg)
   4.2. Myytyjen asennusvaiheessa täytettävien laitteiden sisältämä CF4 (kg)
   4.3. Myikö yrityksenne SF6:a tai CF4:a kemikaaleina käytettäväksi sähkönjakelulaitteissa Suomessa raportointivuonna?

   Mikäli myi, merkitkää myydyt kaasumäärät (kg) oheisiin kenttiin:
   4.3. Kemikaalina myyty SF6 (kg)
   4.3. Kemikaalina myyty CF4 (kg)

   5. RIKKOUTUNEIDEN JA KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN LAITTEISTOJEN PALAUTTAMINEN

   5.1. Toimitettiinko yritykseenne rikkoutuneita tai käytöstä poistettuja laitteistoja kotimaasta?

   Mikäli toimitettiin, merkitkää vastaanotettujen laitteiden yhteenlaskettu kaasutäytös (nameplate capacity) (kg) oheisiin kenttiin:
   5.1. Vastaanotettujen laitteiden yhteenlaskettu kaasutäytös SF6 (kg)
   5.1. Vastaanotettujen laitteiden yhteenlaskettu kaasutäytös CF4 (kg)

   6. KAASUN TOIMITTAMINEN HÄVITETTÄVÄKSI KOTIMAASSA

   6.1. Toimittiko yrityksenne SF6:a tai CF4:a hävitettäväksi Suomessa raportointivuonna?

   Mikäli toimitti, merkitkää hävitettäväksi toimitetut kaasumäärät (kg) oheisiin kenttiin:
   6.1. Hävitettäväksi toimitettu SF6 (kg)
   6.1. Hävitettäväksi toimitettu CF4 (kg)
   3/4 Liitteet

    LIITTEET

    Jos haluat liittää vastaukseesi liitetiedostoja, voit tehdä sen tässä kohdassa. Mikäli liitettäviä tiedostoja ei ole, painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava' siirryt kyselyn seuraavaan osioon.

    Liitetiedostojen tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. Liitetiedoston enimmäiskoko on 5 MB. Liitetiedostot tarkistetaan haittaohjelmien varalta. Vastaanottaja pidättää oikeuden poistaa mahdolliset haittaohjelmat liitetiedostoista. Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja.

    Liitetiedosto haetaan 'Valitse'-painikkeen avulla. Haettuasi tiedoston, paina painiketta 'Lataa tiedosto järjestelmään' ja sen jälkeen sivun alareunassa olevaa painiketta 'Tallenna ja syötä uusi', jolloin tiedosto tallentuu kyselyyn. Tämän jälkeen voit hakea mahdolliset muut liitetiedostot samalla tavalla. Tallennetut liitetiedostot näkyvät taulukkona sivun alareunassa. Mahdollisen virheellisen liitetiedoston voi poistaa painamalla painiketta 'Poista vastauskerta'. Haettuasi kaikki liitetiedostot, siirry kyselyn seuraavaan osioon painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Seuraava'.
    Liitetiedosto
    Poista liite
    Hyväksytyt tiedostomuodot:
    csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
    Tiedoston enimmäiskoko: 5 Mb
    4/4 Palaute ja kyselyn lähetys

     PALAUTE JA KOMMENTIT

     Otamme mielellämme vastaan mahdolliset kyselyä tai kyselylomaketta koskevat kommenttinne.
     Palaute
     Merkkejä jäljellä: 2000

     KYSELYN LÄHETYS

     Lähetä kysely painamalla sivun oikeassa alareunassa olevaa painiketta 'Lähetä'.

     LISÄTIETOJA KYSELYSTÄ

     Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/Teollisuuden ympäristönsuojelu, etunimi.sukunimi@syke.fi, puhelin +358 295 251 116.