Harava - Enkätblankett om köldmedier 2021
Harava - Enkätblankett om köldmedier 2021
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/22 Inledning och ifyllnadsinstruktion

  INLEDNING

  Finlands miljöcentral samlar information om användningen av fluorerade växthusgaser (F-gaser) enligt miljöskyddslagen (517/2014) 165 §. Uppgifterna används för att beräkna växthusgasutsläppen i Finlands inventeringen av växthusgaser.

  IFYLLNADSINSTRUKTION

  1. Gå igenom alla sidor i enkäten i ordning. Frågor märkta med en stjärna (*) är obligatoriska. Sidor/frågor hoppas över, om man svarar 'Nej' på frågor med svarsalternativ 'Ja'/'Nej'.

  2. Varje sida i enkäten har instruktioner för att fylla i informationen om köldmedier och man behöver inte använda ANVISNING knappen på övre högra hörnet av Harava- tjänsten. Ifyllnadsinstruktioner som pdf-fil kan också laddas ner från den här sidan.  

  3. När du har gått igenom alla sidor, tryck på knappen ‘Skicka’ på sista sidan i enkäten så sparas ditt svar i databasen.

  Ifyllnadsinstruktion som pdf-fil
  Ifyllnadsinstruktion_for_enkatblanket_om_koldmedier_2021.pdf
  2/22 Rappårteringsår och kontaktuppgifter

   RAPPORTERINGSÅR

   Rapporteringsår
   Rapporteringsåret är det närmast föregående kalenderåret.

   KONTAKTUPPGIFTER

   Företag/verksamhetsutövare

   FO-nummer
   Återstående tecken: 20
   Företagsnamn
   Återstående tecken: 100
   Adress
   Återstående tecken: 100
   Postnummer
   Återstående tecken: 10
   Postanstalt
   Återstående tecken: 100
   E-post
   Återstående tecken: 100
   Telefonnummer
   Återstående tecken: 50

   Kontaktperson

   Namn
   Återstående tecken: 100
   E-post
   Återstående tecken: 100
   Telefonnummer
   Återstående tecken: 50
   3/22 Import av köldmedier 1/2

    Import av köldmedier

    Importerade ert företag köldmedier (i bulk)?

    Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om importerade köldmedier. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
    4/22 Import av köldmedier 2/2

     Import av köldmedier

     Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) importerade ert företag? Frågan gäller import i bulk. Här inkluderas inte den mängd köldmedium som ingår i importerade anläggningar och apparater.

     Fyll i uppgifter separat för varje köldmedium ni importerade. Välj först köldmedium. Om du valde 'Annat köldmedium', ange namnet av köldmedium i fältet som öppnas. Fyll i importerade mängden (i kg) och importerande land (antingen inom eller utanför EU). Om importen ägde rum utanför EU, ange namnet av importerande land i fältet som öppnas. Om importerande land är okänd, välj 'Okänd'. Spara data genom att trycka på knappen 'Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga köldmedier på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
     Köldmedium
     Importerad mängd (kg)
     Importerande land
     5/22 Export av köldmedier 1/2

      Export av köldmedier

      Exporterade ert företag köldmedier (i bulk)?

      Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om exporterade köldmedier. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
      6/22 Export av köldmedier 2/2

       Export av köldmedier

       Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) exporterade ert företag? Frågan gäller export i bulk. Här inkluderas inte den mängd köldmedium som ingår i exporterade anläggningar och apparater.

       Fyll i uppgifter separat för varje köldmedium ni exporterade. Välj först köldmedium. Om du valde 'Annat köldmedium', ange namnet av köldmedium i fältet som öppnas. Fyll i exporterade mängden (i kg) och exporterande land (antingen inom eller utanför EU). Om exporten ägde rum utanför EU, ange namnet av exporterande land i fältet som öppnas. Om exporterande land är okänd, välj 'Okänd'. Spara data genom att trycka på knappen 'Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga köldmedier på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
       Köldmedium
       Exporterad mängd (kg)
       Exporterande land
       7/22 Import av anläggningar som innehåller köldmedier 1/2

        Import av anläggningar och apparater som innehåller köldmedier

        Importerade ert företag anläggningar och apparater som innehöll köldmedier?

        Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om importerade anläggningar och apparater som innehöll köldmedier. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
        8/22 Import av anläggningar som innehåller köldmedier 2/2

         Import av anläggningar och apparater som innehåller köldmedier

         Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) innehöll de anläggningar och apparater som ert företag importerade? Frågan gäller anläggningar och apparater som fyllts på vid fabriken.

         Fyll i uppgifter separat för varje anläggningstyp eller apparatstyp som ert företag importerade. Välj kylapparaten i menyn och därefter köldmediet som kylapparaten innehöll. Om du valde 'Andra anläggningar och apparater' eller 'Annat köldmedium', ange namnet av apparat/köldmedium i fältet som öppnas. Fyll i mängden (i kg) av köldmediet som kylapparaten innehöll. Därefter fyll i importerande land (antingen inom eller utanför EU). Om importen ägde rum utanför EU, ange namnet av importerande land i fältet som öppnas. Om importerande land är okänd, välj 'Okänd'. Spara data genom att trycka på knappen Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga kylapparater på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla apparater och köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
         Kylapparat
         Köldmedium
         Mängd köldmedium (kg) som importerats inuti anläggningar och apparater
         Importerande land
         9/22 Export av anläggningar som innehåller köldmedier 1/2

          Export av anläggningar och apparater som innehåller köldmedier

          Exporterade ert företag anläggningar och apparater som innehöll köldmedier?

          Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om exporterade anläggningar och apparater som innehöll köldmedier. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
          10/22 Export av anläggningar som innehåller köldmedier 2/2

           Export av anläggningar och apparater som innehåller köldmedier

           Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) innehöll de anläggningar och apparater som ert företag exporterade? Frågan gäller anläggningar och apparater som fyllts på vid fabriken.

           Fyll i uppgifter separat för varje anläggningstyp eller apparatstyp som ert företag exporterade. Välj kylapparaten i menyn och därefter köldmediet som kylapparaten innehöll. Om du valde 'Andra anläggningar och apparater' eller 'Annat köldmedium', ange namnet av apparat/köldmedium i fältet som öppnas. Fyll i mängden (i kg) av köldmediet som kylapparaten innehöll. Därefter fyll i exporterande land (antingen inom eller utanför EU). Om exporten ägde rum utanför EU, ange namnet av exporterande land i fältet som öppnas. Om exporterande land är okänd, välj 'Okänd'. Spara data genom att trycka på knappen Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga kylapparater på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla apparater och köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
           Kylapparat
           Köldmedium
           Mängd köldmedium (kg) som exporterats inuti anläggningar och apparater
           Exporterande land
           11/22 Tillverkning av anläggningar som innehåller köldmedier 1/2

            Tillverkning av anläggningar som innehåller köldmedier

            Tilverkade ert företag anläggningar och apparater som innehöll köldmedier?

            Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om de tillverkade anläggningar och apparater som innehöll köldmedier. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
            12/22 Tillverkning av anläggningar som innehåller köldmedier 2/2

             Tillverkning av anläggningar som innehåller köldmedier

             Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) innehöll de anläggningar och apparater som ert företag tillverkade? Fyll i uppgifter separat för varje anläggningstyp eller apparatstyp som ert företag tillverkade. Frågan gäller anläggningar och apparater som fyllts på vid fabriken. 

             Välj kylapparaten i menyn och därefter köldmediet som kylapparaten innehöll. Om du valde 'Andra anläggningar och apparater' eller 'Annat köldmedium', ange namnet av apparat/köldmedium i fältet som öppnas. Fyll i mängden (i kg) av köldmediet som påfyllts i kylapparaten. Spara data genom att trycka på knappen ’Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga kylapparater på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla apparater och köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
             Kylapparat
             Köldmedium
             Mängd köldmedium (kg) i tillverkade anläggningar och apparater
             13/22 Köldmedier som använts vid installation av anläggningar 1/2

              Köldmedier som använts vid installation av anläggningar

              Använde ert företag köldmedier för installation av nya anläggningar och apparater och ändring av gamla anläggningar och apparater för användning av nya köldmedier?

              Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om de anläggningar och apparater som fylls på med köldmedier vid installeringen. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
              14/22 Köldmedier som använts vid installation av anläggningar 2/2

               Köldmedier som använts vid installation av anläggningar och apparater

               Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) använde ert företag för installation av nya anläggningar och apparater och ändring av gamla anläggningar och apparater för användning av nya köldmedier? Fyll i uppgifter separat för varje anläggningstyp eller apparatstyp som ert företag installerade. Frågan gäller anläggningar och apparater som fylls på vid installeringen. Här inkluderas inte den mängd som påfyllts för att ersätta läckage.

               Välj kylapparaten i menyn och därefter köldmediet som installerats i kylapparaten. Om du valde 'Andra anläggningar och apparater' eller 'Annat köldmedium', ange namnet av apparat/köldmedium i fältet som öppnas. Fyll i mängden (i kg) av köldmediet som påfyllts i kylapparaten. Spara data genom att trycka på knappen ’Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga kylapparater på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla apparater och köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.

               Om du inte känner till fördelningen av köldmedier mellan olika anläggningar och apparater, uppskatta mängderna som använts i olika anläggningar och apparater. Om det inte går att uppskatta mängderna i olika anläggningar och apparater, lämna fältet ”Kylapparat” tomt och fyll i total mängd köldmedium per ämne.
               Kylapparat
               Köldmedium
               Mängd köldmedium (kg) som installerats i anläggningar och apparater
               15/22 Köldmedier som använts vid underhåll av anläggningar 1/2

                Köldmedier som använts vid underhåll av anläggningar och apparater

                Använde ert företag köldmedier vid underhåll av anläggningar och apparater?

                Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om de anläggningar och apparater som fylls på med köldmedier vid underhåll. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
                16/22 Köldmedier som använts vid underhåll av anläggningar 2/2

                 Köldmedier som använts vid underhåll av anläggningar och apparater

                 Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) använde ert företag för underhållet av anläggningar och apparater? Fyll i uppgifter separat för varje anläggningstyp eller apparatstyp som ert företag underhöll. Frågan gäller mängden köldmedier som fyllts på i samband underhållning av anläggningar eller apparater för att ersätta läckage.

                 Välj kylapparaten i menyn och därefter köldmediet som kylapparaten innehöll. Om du valde 'Andra anläggningar och apparater' eller 'Annat köldmedium', ange namnet av apparat/köldmedium i fältet som öppnas. Fyll i mängden (kilogram) av köldmediet som påfyllts i kylapparaten. Spara data genom att trycka på knappen ’Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga kylapparater på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla apparater och köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.

                 Om du inte känner till fördelningen av köldmedier mellan olika anläggningar och apparater, uppskatta mängderna som använts i olika anläggningar och apparater. Om det inte går att uppskatta mängderna i olika anläggningar och apparater, lämna fältet ”Kylapparat” tomt och fyll i total mängd köldmedium per ämne.
                 Kylapparat
                 Köldmedium
                 Mängd köldmedium (kg) som använts vid underhåll
                 17/22 Köldmedier som lämnats till destruktion 1/2

                  Köldmedier som lämnats till destruktion

                  Lämnade ert företag köldmedier till destruktion?

                  Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om köldmedier som lämnats till destruktion. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
                  18/22 Köldmedier som lämnats till destruktion 2/2

                   Köldmedier som lämnats till destruktion

                   Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) lämnade ert företag till destruktion? Frågan gäller alla köldmedier som ert företag lämnat till destruktion under rapporteringsåret.

                   Fyll i uppgifter separat för varje köldmedium ni lämnade till destruktion. Välj först köldmedium. Fyll i mängden (i kg) som lämnats till destruktion. Om du valde 'Annat köldmedium', ange namnet av köldmedium i fältet som öppnas. Om man har lämnat till destruktion en blandning av köldmedier där man inte kan specificera mängderna av enskilda köldmedium som blandningen består av, välj "Blandning" i menyn och fyll i den totala mängden. Uppskattningen av blandningens innehåll kan fyllas i punkt Uppskattningen av blandningens innehåll. Spara data genom att trycka på knappen 'Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga köldmedier på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
                   Köldmedium
                   Mängd som lämnats till destruktion (kg)
                   Uppskattningen av blandningens innehåll
                   Återstående tecken: 1000
                   19/22 Köldmedier som lämnats till återvinning 1/2

                    Köldmedier som lämnats till återvinning

                    I detta sammanhang betyder återvinning regenerering i en hanteringsanläggning.
                    Lämnade ert företag köldmedier till återvinning/regenerering?

                    Om du svarade 'Ja', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du för att fylla i information om köldmedier som lämnats till återvinning/regenerering. Om du svarade 'Nej', genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.
                    20/22 Köldmedier som lämnats till återvinning 2/2

                     Köldmedier som lämnats till återvinning (regenerering)

                     Hur mycket köldmedier (uttryckt i kilogram) lämnade ert företag till återvinning? I detta sammanhang innebär återvinning regenerering i en hanteringsanläggning. Frågan gäller alla köldmedier som ert företag lämnat till återvinning/regenereringen under rapporteringsåret.

                     Fyll i uppgifter separat för varje köldmedium ni lämnade till återvinning. Välj först köldmedium. Fyll i mängden (i kg) som lämnats till återvinning. Om du valde 'Annat köldmedium', ange namnet av köldmedium i fältet som öppnas. Om man har lämnat till återvinning en blandning av köldmedier där man inte kan specificera mängderna av enskilda köldmedium som blandningen består av, välj "Blandning" i menyn och fyll i den totala mängden. Uppskattningen av blandningens innehåll kan fyllas i punkt Uppskattningen av blandningens innehåll. Spara data genom att trycka på knappen 'Spara och mata in ny information'. Därefter kan du fylla i uppgifter om övriga köldmedier på samma sätt. De sparade uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har fyllt information av alla köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
                     Köldmedium
                     Mängd köldmedium (kg) som lämnats till återvinning
                     Uppskattningen av blandningens innehåll
                     Återstående tecken: 1000
                     21/22 Bilagor

                      Bilagor

                      På den här sidan kan du bifoga bilagor till ditt svar. Om du inte har bilagor, genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan, går du till nästa avsnitt av enkäten.

                      Bilagor måste kunna öppnas med de vanligaste programmen, till exempel Microsoft Office-systemetprogrammet eller Adobe Acrobat. Bilagans storlek kan vara upp till 5 MB. De bifogade filerna kontrolleras beträffande virusprogram och motsvarande program. Mottagaren förbehåller sig rätten att ta bort eventuella virusprogram eller motsvarande program ur de bifogade filerna. Bilagorna får inte innehålla presterande koder eller program, t.ex. makron.

                      Använd knappen ’Välj’ för att ladda ner bilagan. När du har vält bilagan, trycka på knappen ’Ladda upp fil’ och därefter trycka på knappen 'Spara och mata in ny information' för att spara bilagan till enkäten. Därefter kan du spara övriga bilagor på samma sätt. De sparade bilagor visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att trycka på knappen 'Radera svaret'. När du har sparat alla bilagor, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan.
                      Bilaga
                      Ta bort bilagan
                      Godkända filformat:
                      csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
                      Filstorlek: 5 Mb
                      22/22 Feedback och sändning av blanketten

                       Feedback och kommentarer

                       På den här sidan kan du ge feedback och kommentarer. Alla kommentarer är välkomna.
                       Feedback
                       Återstående tecken: 1000

                       Sändning av blanketten

                       Skicka blanketten genom att trycka på knappen 'Skicka' längst ned till höger på sidan.

                       Mera information

                       Planerare Tommi Forsberg, Finlands miljöcentral, Centret för konsumtion och produktion, Industrins miljöskydd, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, telefon +358 295 251 116.