Harava - Pysäköintikysely
Harava - Pysäköintikysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/13 Aloitussivu

  Tervetuloa Salon kaupungin laatimaan pysäköintikyselyyn!

  Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää Salon keskusta-alueella autolla asioivien pysäköintitottumuksia ja -tarpeita. Kysely toimii osana Salon kaupungille laadittavaa pysäköintitutkimusta, jonka tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Salon keskusta-alueen pysäköintitilanteesta kadunvarsilla sekä pysäköintialueilla. Kyselyn avulla voit myös vaikuttaa pysäköinnin kehittämiseen Salon keskustan alueella!

  Vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Voit kohdistaa ehdottamasi kohteen erikseen kartalle joko erillisenä pisteenä tai vapaasti muotoilemanasi alueena.  Toivoisimme sinun vastaavan kyselyyn 21.05.2021 mennessä  Kiitos osallistumisestasi!
  2/13 Lähtötiedot 1
   Ikä
   Merkkejä jäljellä: 3
   Sukupuoli
   Merkkejä jäljellä: 20
   Asuinpaikan etäisyys Salon keskustasta   Taloudessa alaikäisiä lapsia

   Taloudessa asuvien määrät (henkilöä)
   Merkkejä jäljellä: 2
   Autojen määrä taloudessa
   Merkkejä jäljellä: 3
   3/13 Lähtötiedot 2

    Kuinka usein käyt keskustassa seuraavilla kulkutavoilla?

    Päivittäin tai lähes päivittäin
    useita kertoja viikossa
    kerran viikossa
    muutaman kerran kuussa
    kerran kuussa
    harvemmin kuin kerran kuussa
    Kävellen
    Pyörällä
    Joukkoliikenteellä
    Henkilöautolla itse ajaen
    Henkilöautolla matkustajana
    Muulla, millä (kirjoita alle)? 
    Jos muu, mikä?
    Merkkejä jäljellä: 250
    4/13 Lähtötiedot 3
     Kuinka kauan tavanomaisesti joudut etsimään vapaata pysäköintipaikkaa keskustassa?


     Millä kuljet matkasi tavanomaisesti työpaikalle?

     Millä kuljet matkasi tavanomaisesti vapaa-aikana?

     Millä kulkumuodolla teet ostosmatkoja tavallisimmin?

     5/13 Asiointipysäköinti
      Mihin useimmin pysäköit autosi keskustassa asioidessasi?


      6/13 Asukaspysäköinti
       Mihin useimmin pysäköit autosi kotona?


       7/13 Työmatkapysäköinti
        Mihin useimmin pysäköit autosi työpaikalle mennessäsi?        8/13 Yleistä pysäköinnistä
         Mikäli ydinkeskustan pysäköintipaikat ovat täynnä, kuinka kauas olet valmis jättämään oman ajoneuvon ja jatkamaan matkaa kävellen määränpäähäsi?         Täysin samaa mieltä
         Jokseenkin samaa mieltä
         En osaa sanoa
         Jokseenkin eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         Pysäköintipaikan saatavuudella on suuri vaikutus siihen, missä käyn asioimassa.
         Täysin samaa mieltä
         Jokseenkin samaa mieltä
         En osaa sanoa
         Jokseenkin eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         Kadunvarsipaikkojen määrää voitaisiin vähentää ja vapautuva tila voitaisiin käyttää esim. kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen tai yritysten palveluiden parantamiseen (terassit, myyntitilan laajentaminen osittain katualueelle, erilaisten tapahtumien lisääminen)
         Täysin samaa mieltä
         Jokseenkin samaa mieltä
         En osaa sanoa
         Jokseenkin eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         Kaupungin tulisi ottaa käyttöön pysäköinninvalvonta
         Täysin samaa mieltä
         Jokseenkin samaa mieltä
         En osaa sanoa
         Jokseenkin eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         Salon keskustassa on riittävästi pysäköintipaikkoja henkilöautoille
         9/13 Yleistä pysäköinnistä 2

          Kuinka tyytyväinen olet keskustan kadunvarsien pysäköintipaikkoihin? 

          Erittäin tyytyväinen
          Tyytyväinen
          En tyytyväinen enkä tyytymätön
          Tyytymätön
          Erittäin tyytymätön
          En osaa sanoa
          Pysäköintipaikan saatavuus arkipäivänä
          Pysäköintipaikan saatavuus viikonloppuna
          Pysäköinnin turvallisuus
          Yleisarvio keskustan kadunvarsien pysäköintiolosuhteista
          10/13 Pysäköinnin opastus
           Erittäin tyytyväinen
           Tyytyväinen
           En tyytyväinen enkä tyytymätön
           Tyytymätön
           Erittäin tyytymätön
           En osaa sanoa
           Kuinka tyytyväinen olet keskustan pysäköintipaikkojen tämänhetkiseen opastukseen? 
           12/13 Karttakysymys 2
            13/13 Avoin palaute pysäköintiolosuhteista, kehittämistarpeista ja ongelmista

             Tässä voit antaa vielä avointa palautetta pysäköintiolosuhteista, kehittämistarpeista ja ongelmista

             Merkkejä jäljellä: 1000