Harava - Äijälän kylän kyläkysely
Harava - Äijälän kylän kyläkysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/11 Kyläkysely

  Tervetuloa vastaamaan Äijälän kylän alueen kyläkyselyyn!

  Äijälän kyläkyselyn tarkoituksena on koota Laukaan kunnalle ja Äijälän kyläseuralle asukkaiden, maanomistajien ja muiden toimijoiden mielipiteitä ja ideoita kylän ja kyläyhdistyksen toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kunnan tavoitteena on mm.selvittää haja-asutusalueen tonttitarjontaa, myytäviä kiinteistöjä sekä muuttoliikkeen potentiaalia Äijälän kylälle tulevien vuosien aikana (kyselyn sivut 1-7). Kyläseura puolestaan haluaa saada tietoa ja kokemuksia mm. toimivuudesta ja asumisviihtyvyydestä, kylän palveluista, asumisturvallisuudesta, kylän kehittämisestä ja kyläseuran toiminnasta  (kyselyn sivut 8-11).  Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista ja siihen voi vastata nimettömänä. Kyselyn vastausaika päättyy 11.4.2021  Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta vastuksia toivotaan laajasti kylän kehittämiseen liittyvistä asioista.

  Kyselyn sivulta toiselle pääsee alasivun ”Seuraava / Edellinen” painikkeista tai vasemman reunan sivuvalikosta. Vastaathan myös taustatietokysymyksiin.  Lisätietoja Laukaan kunnan puolesta antavat kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt (p.0400 317759 / mari.holmstedt@laukaa.fi) ja kaavasuunnittelija Outi Toikkanen (p. 050 5687206 / outi.toikkanen@laukaa.fi).  Kyselyn toteutuksessa ovat mukana Äijälän kyläseura ja Äijälän koulun vanhempaintoimikunta. Kyselyn toteutuksessa avustavat Marianne Huhtala, p. 040 7027091, Tommi Koukka p. 050 5176491 ja Antti Tourunen p. 040 5542887.

   


  Taustatiedot
  1. Oletko?
  2. Ikäsi
  3. Perheeni koko
  4. Asuinpaikka
  5. Työssäkäyntisuunta?  6. Asumismuoto?
  3/11 Kylien keskukset
   4/11 Rakennuspaikkojen sijoittuminen

    9. Arvioi kuinka hyvin erilaiset alueet Äijälän kylässä soveltuvat uusiksi tonttimaiksi?

    Täysin samaa mieltä
    Samaa mieltä
    Ei osaa sanoa
    Eri mieltä
    Täysin eri mieltä
    metsien reunat
    kyläraitin varsi
    tielle näkyvät alueet
    avoimet peltoaukeat
    peltojen reunat
    Äijälän keskusta
    5/11 Kylän kehittäminen ja rakentaminen
     10. Mihin kylän kehittämisessä tulisi panostaa?


     11. Arvioi kuinka tärkeää on kyläläisten näkemyksiin ja kunnan lähtökohtiin perustuvan kyläselvityksen laatiminen on Äijälän alueella?

     Kyläselvityksellä tarkoitetaan selvitystä, jossa selvittää maankäytön suunnittelutarpeet ja löytää oikea väline kyläalueen rakentamisen ohjaamiseen. Keskeisenä kysymyksenä selvitystyössä oli, onko alueelle tarpeen laatia osayleiskaavaa vai voidaanko rakentamista ohjata kyläselvityksen avulla?
     12. Onko Äijälän kyläalueelle tarpeen laatia kiinteistökohtainen rakennusoikeuden tarkastelu tonttimarkkinoinnin edistämiseksi?

     Tarkastelussa mitoitetaan kiinteistökohtainen rakennusoikeus. Mitoitusperusteena on ranta-alueella kantatila (vuoden 1959 tila) ja kantatilan muunnetun rantaviivan pituus. Nk. kuivalla maalla mitoitusperusteena on kantatila (vuoden 2000 tila) ja kantatilan pinta-ala. Kuivan maan mitoitus laaditaan hyväksytyn rakennusjärjestyksen mukaan.
     13. Millaiseksi arvioit rakennuspaineen alueella?


     14. Mitkä asiat Äijälän kylän alueella lisäävät vetovoimaa / mitkä asiat alueella vähentävät kiinnostusta?
     Merkkejä jäljellä: 400
     15. Onko lähiympäristössä tai omalla kylällä tilaa uudelle asuinrakentamiselle     16. Jos omistat maata Äijälän kylässä, onko Sinulla halukkuutta myydä tonttia / tontteja?

     (Uuden rakennuspaikan muodostamisen edellytykset tutkitaan erillisessä lupakäsittelyssä)
     Voiko kyläseura ottaa minuun yhteyttä tontin myyntiasiassa

     17. Tiedätkö ihmisiä, jotka haluaisivat muuttaa Äijälään, jos sopiva talo tai tontti löytyisi?


     Oletko kiinnostunut vuokraamaan asuntoa Äijälässä?

      

     6/11 Uudisrakentamiselle soveltuvat alueet
      7/11 Alueen tulevaisuus

       20. SWOT-analyysi

       Mitkä ovat alueen vahvuudet?
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Mitkä ovat alueen heikkoudet?
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Mitkä ovat alueen uhat?
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Mitkä ovat alueen mahdollisuudet?
       Merkkejä jäljellä: 2000

       21. Miten toivoisit Äijälän kylän kehittyvän vuoteen 2030 mennessä?

       Elinkeinojen suhteen (esim. maatalous, pienyrittäjyys)
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Asumisen ja asumisviihtyvyyden suhteen
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Palveluiden (koulu, päiväkoti, posti, bussi yms.) suhteen
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Infrastruktuurin (tiet, katuvalot, sähkö, tietoliikenneyhteydet, jäte, vesi, yms.) suhteen
       Merkkejä jäljellä: 2000
       Virkistysalueiden suhteen
       Merkkejä jäljellä: 2000

       22. Muita terveisiä kunnan maankäytön suunnitteluun

       Merkkejä jäljellä: 5000
       8/11 Kylän palvelut, asuminen ja hyvinvointi
        Äijälän kyläseura kokoaa kylän ja oman toiminnan kehittämistä varten tietoja, ideoita ja palautetta. Seuraavat kysymykset ovat kyläseuran laatimia.

        23. Arvioi kylän nykyistä palvelutarjontaa

        Täysin samaa mieltä
        Samaa mieltä
        Ei osaa sanoa / ei kosketa minua
        Eri mieltä
        Täysin eri mieltä
        Lasten päivähoito järjestyy tarvittaessa omalla kylällä

         
        Koulukuljetukset toimivat hyvin
        Taksipalvelut toimivat hyvin
        Asioimisliikenne Laukaan keskustaan toimii hyvin
        Postipalvelut toimivat
        Vanhusten palvelut ovat riittävät
        Harrastustoimintaa aikuisille on riittävästi
        Harrastustoimintaa lapsille / nuorille on riittävästi
        Harrastustoimintaa ikäihmisille on riittävästi
        Jätehuollon palvelut on järjestetty hyvin
        Kylältä löytyy riittävästi ulkoilu- ja liikuntapaikkoja
        Uimaranta - ja veneenlaskupaikkoja on riittävästi
        Kylästä löytyy tarvittaessa rakennuspaikkoja halukkaille
        Kylästä löytyy muuttovalmiita koteja
        Kirjastoauto käy kylässä riittävän usein
        Siivous- ja kodinhoitopalveluita on saatavilla riittävästi
        9/11 Kylän turvallisuus

         24. Kylän turvallisuus

         Täysin samaa mieltä
         Samaa mieltä
         Ei osaa sanoa / asia ei koske minua
         Eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         Naapuriapu toimii
         Kylätie on turvallinen
         Kyläraitin valaistus ja kevyen liikenteen väylä on riittävä
         Sähköverkko on toimiva myös poikkeusoloissa
         Pelastuslaitoksen palvelut on saatavilla riittävän nopeasti
         Poliisin palvelut on saatavilla riittävän nopeasti
         Ambulanssi on saatavilla riittävän nopeasti
         Koen oloni turvalliseksi kylällä
         10/11 Tiedottaminen ja markkinointi

          25. Tiedottaminen ja markkinointi

          Täysin samaa mieltä
          Samaa mieltä
          Ei osaa sanoa / asia ei koske minua
          Eri mieltä
          Täysin eri mieltä
          Saan riittävästi tietoa kylän toiminnasta ja tapahtumista
          Nettiyhteys on toimiva ja riittävän nopea
          Ilmoitustauluja on riittävästi
          Kylätiedotteita voisi julkaista useammin
          Kyläkokouksia tulisi järjestää useammin
          Kylää pitäisi markkinoida aktiivisemmin
          Tiedottamista vapaista asunnoista ja tonteista tulisi tehostaa
          Kylään toivottaisiin uusia yrittäjiä
          11/11 Kylätoiminta

           26. Kyläseuran toiminta

           Täysin samaa mieltä
           Samaa mieltä
           Ei osaa sanoa / asia ei koske minua
           Eri mieltä
           Täysin eri mieltä
           Haluan osallistua kylätoimintaan
           Kylien kehittäminen on tärkeää
           Kyläseura on aktiivinen toimija
           Tunnen kylällä toimivat yhdistykset hyvin
           Osallistun mielelläni talkoisiin
           Osallistun mielelläni kyläkokouksiin
           Yhteisiä virkistystapahtumia on riittävästi
           Seurantalon yhteispalveluja tulisi kehittää
           Seurantalolla pitäisi olla enemmän toimintaa nuorille

           27. Kyläseuran viestintä

           Mitä viestintäkanavia toivot kyläseuran käyttävän? 

            

           28. Kylät yhteistyössä

           Täysin samaa mieltä
           Samaa mieltä
           Ei osaa sanoa / asia ei koske minua
           Eri mieltä
           Täysin eri mieltä
           Naapurikylien tulisi tiivistää yhteistyötä
           Alueelle tulisi perustaa yksi yhteinen kyläyhdistys
           Kylien yhdistyksiä pitäisi vähentää ja toimintoja yhdistellä
           Kyläseuran toiminta on hyvää ja riittävää nykyisellään
           Kunta ja kylä toimivat yhteistyössä
           Kehittämisehdotuksia kyläseuralle:
           Merkkejä jäljellä: 400
           Jos haluat saada jatkossa tietoa ja tiedotuksia kyläseuran tapahtumista, jätä sähköpostisoitteesi tähän.
           Merkkejä jäljellä: 250