Harava - Yhteisöllisesti kehittyvä Lauste - Turun Lausteen kehityskuva
Harava - Yhteisöllisesti kehittyvä Lauste - Turun Lausteen kehityskuva
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/18 Aloitussivu

  Tervetuloa vaikuttamaan Turun Lausteen alueen kehityskuvaan!

  Lausteen alue on osa Asumisen uudet muodot - Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut) -hanketta, joka on Ympäristöministeriön Lähiöohjelman 2020-2022 rahoittama tutkimuskokonaisuus. Lähiöohjelmassa edistetään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä asuinalueiden elinvoimaa sekä turvataan palveluiden ja asumisen hyvä taso lähiöissä.   Yhteisöllisesti kehittyvä Lauste -kokonaisuudessa laaditaan yhteistyössä Turun kaupungin ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa Lausteen kehityskuva yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Kehityskuvan tarkoituksena on tuottaa ideoita Lausteen tulevaisuuden kehittämiselle. Yksi keskeisimmistä kehityskuvan lähtökohdista on täydennysrakentamisen ja kaavoituksen keinojen avulla saavutettavat hyödyt mm. palvelujen takaamiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen.  Tämä kysely on osoitettu Lausteen alueen asukkaille, toimijoille ja kehittämisestä kiinnostuneille. Kyselyn vastauksia hyödynnetään muodostamaan Lausteen kehitykselle laaja-alainen kokonaiskuva, joka toimii työkaluna mm. kaavoittajille, taloyhtiöille ja asuntotuotannon toteuttajille. Nyt sinulla laustelaisena tai Lausteen kehittämisestä kiinnostuneena on mahdollisuus kertoa näkemyksesi ja toiveesi alueen suunnasta!  Kysely on jaettu neljään teemaan: Ympäristö ja rakentaminen, PalvelutLiikkuminen sekä Turvallisuus. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Kysely on avoinna 28.3.2021 klo 23.59 asti.  Käsittelemme tietoja anonyymisti ja luottamuksellisesti.


   

  Lisätietoja hankkeesta ja mahdolliset kysymykset:

  Oona Länsisalmi, oona.lansisalmi@oulu.fi, Tutkimusavustaja AsuMut-hanke, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö  attachment image
  2/18 Ohjeet

   YLEISTÄ

   Pääset kyselyssä eteenpäin oikean alareunan painikkeella vastattuasi kysymykseen.

   Voit halutessasi palata kyselyssä taaksepäin oikean alareunan painikkeilla tai vasemman reunan valikosta, jos haluat muuttaa tai tarkistaa vastauksiasi.

   KARTTAKYSYMYKSET

   Karttakysymysten kohdalla ohjeet löytyvät merkintätyökalujen alapuolelta.

   Voit liikuttaa karttaa hiirellä raahaamalla ja zoomata karttaa hiiren rullanäppäimellä tai kartan reunassa olevilla + ja - napeilla.

   Valitse kysymyksen vieressä oleva merkintätyökalu sen vierestä löytyvää symbolia klikkaamalla. Työkalun saa pois päältä klikkaamalla symbolia uudelleen.

   Merkitse sijainti paikkamerkintätyökalulla klikkaamalla kartalla. Voit halutessasi lisätä kirjallisen tarkennuksen merkintään. Viivatyökalulla piirretään klikkaamalla sijaintia kartalla, piirtäminen lopetetaan kaksoisklikkaamalla. Aluetyökalulla merkitään alue klikkaamalla alueen nurkkapisteitä, piirtäminen lopetetaan kaksoisklikkaamalla.

   Tallenna merkintäsi painamalla "Tallenna". Merkintöjä voi muokata jälkeen päin valitsemalla merkintätyökalu pois käytöstä ja klikkaamalla merkintää kartalla.

   attachment image
   3/18 Taustatiedot

    attachment image
    Asuinpaikka
    Asumismuoto
    Asuntokunnan koko (samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt)
    Ikäryhmä
    Sukupuoli
    Tämän hetkinen päätoimi
    4/18 Osa I: Ympäristö ja rakentaminen - yleistä
     Seuraavassa esitetään väittämiä Lausteen ympäristöstä ja rakentamisesta. Valitkaa kunkin väittämän kohdalla sopivin yksi vastausvaihtoehto, joka kuvaa parhaiten Laustetta asuinalueena.
     Täysin samaa mieltä
     Samaa mieltä
     Ei osaa sanoa
     Eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     Hyvä sijainti suhteessa omaan tai perheen työ-/opiskelupaikkaan
     Luonnonläheinen asuinympäristö
     Lapsille sopiva kasvuympäristö
     Alhaiset asumiskustannukset
     Sopivan kokoiset asunnot
     Hyvät palvelut
     Hyvät harrastusmahdollisuudet
     Hyvät ulkoilumahdollisuudet
     Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella
     Hyvät pyöräilymahdollisuudet
     Hyvät jalankulkumahdollisuudet
     Yhteisöllisyys
     Yksityisyys
     Joku muu, mikä
     Merkkejä jäljellä: 100
     5/18 Osa I: Ympäristö ja rakentaminen - paikat kartalla
      6/18 Osa I: Ympäristö ja rakentaminen - kysymykset
       Täydennysrakentamisella tarkoitetaan olemassa olevan rakennetun ympäristön tiivistämistä uusilla rakennuksilla.

       Lisärakentaminen on rakentamista aiemmin rakennetun kohteen tontille. Se voi tarkoittaa olemassa olevan rakennuksen laajentamista, lisäkerroksilla korottamista tai tilojen käyttötarkoitusten muutosta.

       Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella aluetta kokonaisuutena sekä kartoittaa ympäristöön sopivia täydennysrakentamismalleja. Kokonaisvaltaisella aluesuunnittelulla voidaan esimerkiksi viitoittaa uutta asuntotuotannon kaavoittamista tai antaa ajatuksia lisärakentamisen mahdollisuuksista asunto-osakeyhtiöille korjaushankkeiden mahdollistajina.

       attachment image
       Seuraavassa esitetään väittämiä Lausteen ympäristöstä ja rakentamisesta. Valitkaa kunkin väittämän kohdalla sopivin yksi vastausvaihtoehto.
       Täysin samaa mieltä
       Samaa mieltä
       Ei osaa sanoa
       Eri mieltä
       Täysin eri mieltä
       Rakennettua ympäristöä ylläpidetään riittävästi ja sitä myös kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (esim. tiestö)
       Alueelle tarvitaan uudisrakentamista
       Lauste on rakennettu liian väljästi
       Lausteen asuntotarjonta on tällä hetkellä hyvä
       Lisärakentaminen sopii Lausteelle
       Vanhoja rakennuksia tulee säilyttää
       Kesällä Lausteen ympäristö on miellyttävä ja viihtyisä
       Talvella Lausteen ympäristö on miellyttävä ja viihtyisä
       Jos Lausteelle osoitettaisiin täydennysrakentamista, minkälainen rakentaminen sopisi alueelle? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

       7/18 Osa I: Ympäristö ja rakentaminen - kehitysehdotukset
        8/18 Osa II: Palvelut - kysymykset
         Tällä hetkellä Lausteella on seuraavat palvelut: 

         Lausteen koulu

         3 päiväkotia (Kämnerinpolku, Maistraatinpolku ja Karhunaukio)

         Päivittäistavarakauppoja (Sale, DeliMarket)

         Lähiötupa

         Neuvola

         Seurakuntakoti

         Seurusteluravintoloita

         Kampaamopalveluita

         Frisbeegolfrata

         Kuntorata

         Tenniskentät

         Koripallokenttä

         Pienmonitoimikenttä (Pormestarinpuistossa)

         Palloilu–luistelukenttä (Itäkaari)

         Sisäkuntosali (vanha uimahalli)

         Skatepark

         Ulkokuntoilulaitteet
         Edellä kuvatut palvelut ovat Lausteella riittäviä


         Mitkä alueella olevat palvelut ovat välttämättömiä asumisen hyvän laadun takaamiseksi Lausteella? Voit valita yhden tai usemman vaihtoehdon.
         Jos Lausteella kehitettäisiin palvelutarjontaa, mitä palveluita alueelle tulisi lisätä?
         Merkkejä jäljellä: 400
         Voit halutessasi täsmentää palveluiden säilyttämistä ja lisäämistä.
         Merkkejä jäljellä: 400
         9/18 Osa II: Palvelut - alueet kartalla
          10/18 Osa III: Liikkuminen - reitit ja paikat kartalla
           11/18 Osa III: Liikkuminen - yleistä
            Millä tavoin useimmiten kuljette työ- ja koulumatkanne? Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto.


            Millä tavoin kuljette vapaa-ajan matkanne? Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto.


            Jos kuljet alueella pyörällä, voit vastata seuraaviin väittämiin. Valitkaa kunkin väitteen kohdalla sopivin yksi vastausvaihtoehto.
            Täysin samaa mieltä
            Samaa mieltä
            Ei osaa sanoa
            Eri mieltä
            Täysin eri mieltä
            Pyöräpaikat taloyhtiöissäni ovat puutteelliset
            Pyörätieverkostoa tulee kehittää
            Alueella tarvitaan lisää yleisiä pyörätelineitä tai -katoksia
            Jos kuljet alueella henkilöautolla tai vastaavalla kulkuneuvolla, voit vastata seuraaviin väittämiin. Valitkaa kunkin väitteen kohdalla sopivin yksi vastausvaihtoehto.
            Täysin samaa mieltä
            Samaa mieltä
            Ei osaa sanoa
            Eri mieltä
            Täysin eri mieltä
            Parkkipaikkoja on liikaa alueella
            Pysäköinti on hyvin järjestetty alueella
            Kulkisin enemmän pyörällä, jos alueen pyörätieverkostoa kehitettäisiin
            Kulkisin enemmän linja-autolla, jos joukkoliikennepalveluita kehitettäisiin
            Harkitsisin yhteiskäyttöautoilua, jos alueelle tulisi siihen mahdollisuus
            12/18 Osa III: Liikkuminen - pysäköinti kartalla
             13/18 Osa III: Liikkuminen - kysymykset

              attachment image

              Alueen olemassa olevaa reitistöä

              Seuraavassa esitetään väittämiä liittyen Lausteella liikkumiseen. Valitkaa kunkin väittämän kohdalla sopivin yksi vastausvaihtoehto.
              Täysin samaa mieltä
              Samaa mieltä
              Ei osaa sanoa
              Eri mieltä
              Täysin eri mieltä
              Hyvät ulkoilureitit edistävät liikkumistani
              Pyörätieverkosto on riittävä
              Kävelyreitit ovat riittäviä
              Kulkuväylien kunto rajoittaa liikkumistani (esim. päällysteen kunto tai liukkaus)
              Kulkuväylien valaistuksen puute rajoittaa liikkumistani
              Yleiset alueet eli kadut ja puistot eivät ole esteettömiä, mikä vaikeuttaa liikkumistani
              Jos alueella olisi sisäliikuntapaikka, edistäisi se liikkumistani
              Käyttäisin joukkoliikennettä enemmän, jos se olisi toimivampi
              14/18 Osa III: Liikkuminen - kehitysehdotukset
               15/18 Osa IV: Turvallisuus - paikat kartalla
                16/18 Osa IV: Turvallisuus - kysymykset
                 Kuinka turvalliseksi koet Lausteen?

                 Seuraavassa esitetään väittämiä koetusta turvallisuudesta Lausteella. Valitkaa kunkin väittämän kohdalla sopivin yksi vastausvaihtoehto.
                 Täysin samaa mieltä
                 Samaa mieltä
                 Ei osaa sanoa
                 Eri mieltä
                 Täysin eri mieltä
                 Päivällä Lausteella on turvallista kulkea
                 Illalla Lausteella on turvallista kulkea
                 Alueen rakennettu ympäristö aiheuttaa turvattomuutta (esim. huonokuntoiset rakennukset)
                 Alueen muut asukkaat aiheuttavat turvattomuutta
                 Valaistuksen puute aiheuttaa turvattomuutta
                 Autoliikenne aiheuttaa turvattomuutta
                 Pyöräliikenne aiheuttaa turvattomuutta
                 Kadunylitykset ovat vaarallisia
                 Muita mahdollisia huomioita alueen turvallisuudesta
                 Merkkejä jäljellä: 400
                 17/18 Osa IV: Turvallisuus - kehitysehdotuksia
                  18/18 Palaute
                   Unohdimmeko jotain? Voit halutessasi kommentoida muita huomioita Lausteen kehityskuvaan liittyen.
                   Merkkejä jäljellä: 1000