Harava - Kulttuuriympäristöselvitys (keskeisten alueiden osayleiskaava)
Harava - Kulttuuriympäristöselvitys (keskeisten alueiden osayleiskaava)
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Johdanto

  Rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva Haravakysely

  Tervetuloa vastaamaan Porvoon keskeisten alueiden rakennettua kulttuuriympäristöä koskevaan kyselyyn. Kyselyllä selvitetään mielipiteitä ja kokemuksia rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Kysely on auki 9.2.2021 asti.

  Mihin kyselyä käytetään? Kysely palvelee parhaillaan laadittavaa osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitystä. Kulttuuriympäristöselvityksen syventämiseksi kyselyllä kerätään tietoa siitä, minkälaisia kohteita ja näkymiä käyttäjät itse pitävät merkittävänä kulttuuriympäristönä. 

  attachment image

  Rakennettu kulttuuriympäristö – mitä sillä tarkoitetaan? Rakennettu ympäristömme koostuu rakennuksista, rakennusryhmistä, pihoista, kaduista, aukioista, urheilukentistä, puistoista ja virkistysalueista. Kulttuuriympäristöä ovat myös viljelyalueet, pihapiirit, tuotantolaitokset, erilaiset rakennelmat ja liikenneväylät. Ihmisten muovaama ympäristö on kuin kertomus kulttuurin vaiheista, elinkeinojen ja elämäntavan muutoksista ja eri aikoina vallinneista arvoista. Yksilön ja yhteisön muistissa sekä kokemuksissa paikoilla ja rakennuksilla on usein huomattava merkitys. Niiden säilymistä pidetään tärkeänä ja niiden katoaminen koetaan menetyksenä.

  Porvoossa on useita rakennetun kulttuuriympäristön valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kohteita. Selvitysalueella näitä ovat esimerkiksi Vanha Porvoo jokimaisemineen, Empire-Porvoon puutalokorttelit, Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämaisema ja Hamarin asuntoalue. Rakennettuun kulttuuriympäristöön sisältyy paljon muutakin kuin tunnetuimmat kohteet. Yksilön kannalta yhtä merkittävä kohde saattaa olla pellonlaidalla säilynyt vanha riihi tai maamerkkinä kohoava vesitorni.

  Kyselyllä kartoitamme rakennuksia, paikkoja, alueita ja näkymiä, jotka ovat merkittäviä juuri sinulle.

  attachment image

  2/12 Aloitus

   ALOITUS

   Keskeisten alueiden yleiskaavaan kuuluvat kaupunginosat 1–35 sekä kylät: Porvoon kaupunki, Hornhattula-Johannesberg, Näsi, Peippola, Eestinmäki, Gammelbacka, Haikkoo, Järnböle, Veckjärvi, Tarkkinen, Stensböle sekä osia Mustijoen, Åminsbyn, Karlebyn, Västermunkbyn,Tyysterin, Treksilän, Kiialan, Saksalan, Suomenkylän, Teissalan, Kallolan, Pappilanmäen, Munkkalan, Eerolan, Ilolan, Epoon, Sannaisten, Bosgårdin, Kråkön ja Bjurbölen kylistä.  

   Pyydämme sinulta sanoitettuja viestejä kartalle.

   attachment image

   Vastaaminen tapahtuu merkitsemällä kunkin kysymyksen kohdalla avautuvalle karttapohjalle kohteita ja / tai alueita. Voit tarkentaa merkintääsi kirjoittamalla selityksen merkinnän yhteyteen avautuvaan ruutuun. Mikäli et löydä etsimääsi kohdetta kartalta, tai haluat vastata kysymykseen ainoastaan kirjoittamalla, voit sen tehdä kysymyssivun tekstiruudussa.

   Kartalla voi liikkua raahaamalla karttaa hiirellä ja sitä voi suurentaa ja pienentää hiiren rullalla tai selaimen -/+ näppäimillä.

   Kyselyssä on 12 välilehteä. Voit palata aikaisemmille välilehdille, jos haluat. Muista tallentaa kysely lopuksi lähettääksesi vastauksesi. Kaikkiin kohtiin ei ole välttämätöntä vastata. Viimeisellä sivulla voit vaihtoehtoisesti tai kyselyä täydentäen vastata kirjoittamalla. 

   Vastaamalla annat panoksesi keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä palvelevaan kulttuuriympäristöselvitykseen. Kiitos kun osallistut.
   3/12 Vastaajan tiedot


    attachment image

    1. Vastaajan tiedot

    Vastaa merkitsemällä rasti ruutuun;
    1.1 Vastaajan ikä

    1.2 Asuinpaikka

    Valitse kartan alueista asuinpaikkasi
    1.3 Syntymäpaikka

    Vastaa merkitsemällä rasti ruutuun;    1.4 Valitse alueista ne, joilla useimmin liikut arkipäivinä, voit valita useamman alueen    1.5 Valitse alueista ne, joilla useimmin liikut vapaapäivinä, voit valita useamman alueen    4/12 Kysymykset

     2. Kysymykset

     2.1 Millaisia ominaisuuksia pidät rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa kohottavana?

     Vastaa merkitsemällä rasti ruutuun; (on merkitystä/ ei ole merkitystä)
     On merkitystä
     Ei ole merkitystä
     Rakennuksen ikä yli 50 vuotta
     Kauneus
     Perinteinen, tiettyyn aikakauteen kytkeytyvä rakennustapa
     Hyvin säilynyt alkuperäinen ilme
     Säilyneet alkuperäiset rakennusosat, kuten esimerkiksi ikkunat, ovet, ulkovuoraus, kiinteä sisustus, uunit
     Näkyvä sijainti
     Hyvin säilynyt pihapiiri tai muu lähiympäristö
     Rakennus on osa laajempaa ympäristökokonaisuutta
     Julkisluonteinen käyttö
     Rakennuksen käyttöön liittyvä historia
     Henkilökohtainen muisto
     Jokin muu syy, mikä?
     Merkkejä jäljellä: 250
     6/12 Oma kulttuuriympäristöni
      7/12 Identiteetti ja kaupunkikuva
       8/12 Lähiympäristösi historia

        2.5 Lähiympäristösi historia

        Meitä kiinnostaa kuulla miten tärkeänä pidät lähiympäristösi historiantuntemusta ja kuinka hyvin koet tuntevasi sitä.

        Tietoa kotiseudun historiasta löytyy mm. kirjastojen kotiseutukokoelmista, kylä- ja kotiseutuyhdistysten kotisivuilta, sekä verkosta löytyviltä palvelimilta. Historianvaiheita hyvin kuvaavia vahoja karttoja ja ilmakuvia löytyy mm. Maanmittauslaitoksen ja Kansallisarkiston verkkosivuilta. Tietämystä kotialueen historiasta jaetaan ja niistä keskustellaan nykyisin myös erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta, mm vanhoja valokuvia keräävillä facebook sivustoilla. Museoiden historiallisia valokuvia löytyy osoitteesta www.finna.fi

        Vastaa merkitsemällä rasti ruutuun; 
        a. Pidätkö tärkeänä oman lähiympäristösi historian tuntemista?        b. Miten hyvin tunnet oman asuinalueesi tai kotitalosi historiaa?        c. Onko kulttuuriympäristön vaaliminen mielestäsi tärkeää?        d. Miksi pidät tai et pidä historiantuntemusta tärkeänä?
        Merkkejä jäljellä: 500
        9/12 Sinulle tärkeät alueet
         10/12 Kulttuuriympäristön häiriötekijät
          11/12 Väittämiä kulttuuriympäristön vaalimisesta ja uhista

           2.8 Väittämiä kulttuuriympäristön vaalimisesta ja uhista

           Vastaa merkitsemällä rasti ruutuun; 
           Täysin samaa mieltä
           Samaa mieltä
           Eri mieltä
           Täysin eri mieltä
           a. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää alueen asukkaiden hyvinvointia 
           b. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää viihtyisyyttä
           c. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää asuntojen arvoa
           d. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö houkuttelee uusia asukkaita Porvooseen
           e. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö houkuttelee matkailijoita
           f. Porvoolaista kulttuuriympäristöä ja paikallisia ympäristöön liittyviä tarinoita voidaan hyödyntää yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä
           g. Kulttuuriympäristö on yhteistä omaisuutta, jota tulee vaalia
           h. Vanhan rakennuksen säilyttäminen on aivan liian kallista ja se pitäisi aina saada purkaa huolimatta siitä, onko rakennuksella kulttuurihistoriallista arvoa.
           i. Kulttuuriympäristön hoidon kustannukset ovat aivan liian suuret verrattuna hyötyihin
           j. Täydennysrakentaminen tuhoaa aina omaleimaisen kulttuuriympäristön, vaikka suunnittelijat muuta väittäisivät
           k. Porvoossa on jo suojeltu riittävästi vanhoja rakennuksia ja ympäristöjä, nyt on purkamisen ja uudisrakentamisen aika
           12/12 Vapaat kommentit

            2.9 Vapaat kommentit

            Tähän voit vapaamuotoisesti kirjoittaa mielipiteitä ja ajatuksia Porvoon keskeisten alueiden kulttuuriympäristöstä.
            Merkkejä jäljellä: 500