Harava - Akaan ja Valkeakosken pyöräilyn kehittämisen tarveselvitys
Harava - Akaan ja Valkeakosken pyöräilyn kehittämisen tarveselvitys
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/11 Tervetuloa

  Akaan ja Valkeakosken pyöräilyn edistämisen tarvekartoitus

  Osallistu Akaan ja Valkeakosken kaupunkien pyöräilyn kehittämiseen vastaamalla tähän kyselyyn!
  Akaan ja Valkeakosken kaupungit ovat yhdessä käynnistäneet alueen pyöräilyn tarvekartoituksen, jonka aikana selvitetään, miten kaupungeissa liikutaan pyörällä, kuinka tyytyväisiä alueen asukkaat ovat pyöräilyolosuhteisiin ja mitä parannuksia pyöräilyn kehittämiseksi voitaisiin tehdä.

  Kysely on jaettu viiteen osioon, joissa pyöräilyn kehittämistä tarkastellaan eri näkökulmista: 

    1. Taustatiedot pyöräilyn kehittämisen tueksi Akaassa ja Valkeakoskella

    2. Suhtautuminen pyöräilyyn

    3. Tyytyväisyys pyöräilyyn liittyviin asioihin

    4. Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään enemmän

    5. Kehittämistoimenpiteet kartalla  Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jokainen mielipide on tärkeä!

  Vastaathan kyselyyn viimeistään sunnuntaihin 6.12.2020 mennessä  Lisätietoja kyselystä:

  Akaan kaupunki, rakennuttajainsinööri Vesa Savolainen (vesa.savolainen@akaa.fi, 040-3353272)

  Valkeakosken kaupunki, yhdyskuntatekniikan päällikkö Timo Lamminpää (timo.lamminpaa@valkeakoski.fi, 040-3357711)

  Sweco, maankäytön suunnittelija Satu Suikkola (satu.suikkola@sweco.fi, 040-8205208)
  2/11 Tausta
   Asuinkunta


   Ikä
   Liikun pyörällä   Pyöräilen lumettomana aikana   Mikä on yleisin matkan tarkoitus pyöräillessänne?
   Valitse maks. 1 vaihtoehtoa

   Kuinka usein kuljet autolla?   Mikä on pääasiallinen syy pyöräilyynne?
   Valitse maks. 1 vaihtoehtoa   Valitse kumman kaupungin osalta haluat ottaa kantaa nykyisiin pyöräilyolosuhteisiin ja kehittämistarpeisiin?


   3/11 Suhtautuminen pyöräilyyn - Akaa
    Akaan tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyolosuhteita. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Akaassa?
    Kuinka tyytyväinen olette pyöräilyyn Akaassa?
    Miten sujuvaksi koette pyöräilyn Akaassa?
    Miten turvalliseksi koette pyöräilyn Akaassa?
    4/11 Tyytyväisyys pyöräilyyn liittyviin asioihin - Akaa
     Kerro miten tyytyväinen olet alla esitettyihin pyöräilyyn liittyviin asioihin Akaassa.
     Pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja ajoneuvojen väylät on erotettu toisistaan Akaassa
     Pyöräilyyn soveltuvien reittien määrään Akaassa
     Polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin Akaassa
     Mahdollisuus yhdistää pyöräilyä ja joukkoliikennettä samalla matkalla Akaassa
     Pyöräilyn opastukseen Akaassa
     Pyöräväylien kunnossapitoon Akaassa
     Pyöräilystä tiedottamiseen Akaassa
     Palveluihin pyöräreittien varrella Akaassa
     Kuntarajat ylittävien reittien laatuun (esim. Pikku-Vanajan kierros)
     Maastopyöräilyn mahdollisuuksiin Akaassa
     5/11 Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään enemmän - Akaa
      Alla on lueteltu pyöräilyyn liittyviä parannuksia Akaassa. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn?
      Jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta


      Jos pyöräväyläverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi


      Jos pyöräily olisi turvallisempaa


      Jos pyöräväyläverkko pidettäisiin paremmassa kunnossa


      Jos pyöräväylien opastus olisi paremmin järjestetty


      Jos pyöräväylien talvihoito olisi laadukkaampaa


      Jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihku- ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet


      VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN PYÖRÄILY

      Jos pyöräilyn virkistys- ja vapaa-ajanreittejä kehitettäisiin enemmän


      Jos pyöräreittien varrella olisi paremmat palvelut


      Jos pyöräilyyn liittyvä informaatio olisi parempaa ja paremmin saatavilla (esim. kartat ja sähköinen informaatio)


      6/11 Merkitse kartalle: Pyöräily kulkumuotona - Akaa
       7/11 Suhtautuminen pyöräilyyn - Valkeakoski
        Valkeakosken tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyolosuhteita. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Valkeakoskella?
        Kuinka tyytyväinen olette pyöräilyyn Valkeakoskella?
        Miten sujuvaksi koette pyöräilyn Valkeakoskella?
        Miten turvalliseksi koette pyöräilyn Valkeakoskella?
        8/11 Tyytyväisyys pyöräilyyn liittyviin asioihin - Valkeakoski
         Kerro miten tyytyväinen olet alla esitettyihin pyöräilyyn liittyviin asioihin Valkeakoskella.
         Pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja ajoneuvojen väylät on erotettu toisistaan Valkeakoskella
         Pyöräilyyn soveltuvien reittien määrään Valkeakoskella
         Polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin Valkeakoskella
         Mahdollisuus yhdistää pyöräilyä ja joukkoliikennettä samalla matkalla Valkeakoskella
         Pyöräilyn opastukseen Valkeakoskella
         Pyöräväylien kunnossapitoon Valkeakoskella
         Pyöräilystä tiedottamiseen Valkeakoskella
         Palveluihin pyöräreittien varrella Valkeakoskella
         Kuntarajat ylittävien reittien laatuun (esim. Pikku-Vanajan kierros)
         Maastopyöräilyn mahdollisuuksiin Valkeakoskella
         9/11 Parannukset, jotka saisivat pyöräilemään enemmän - Valkeakos
          Alla on lueteltu pyöräilyyn liittyviä parannuksia Valkeakoskella. Vastatkaa jokaisen kohdalla saisiko parannus teidät pyöräilemään nykyistä enemmän tai aloittamaan pyöräilyn?
          Jos pyörien pysäköintipaikat ja -alueet olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta


          Jos pyöräväyläverkko olisi kattavampi ja yhtenäisempi


          Jos pyöräily olisi turvallisempaa


          Jos pyöräväyläverkko pidettäisiin paremmassa kunnossa


          Jos pyöräväylien opastus olisi paremmin järjestetty


          Jos pyöräväylien talvihoito olisi laadukkaampaa


          Jos työ- tai opiskelupaikalla olisi paremmat suihku- ja vaatteiden säilytysmahdollisuudet


          VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN PYÖRÄILY

          Jos pyöräilyn virkistys- ja vapaa-ajanreittiejä kehitettäisiin enemmän


          Jos pyöräreittien varrella olisi paremmat palvelut


          Jos pyöräilyyn liittyvä informaatio olisi parempaa ja paremmin saatavilla (esim. kartat ja sähköinen informaatio)


          10/11 Merkitse kartalle: Pyöräily kulkumuotona - Valkeakoski
           11/11 Kiitos

            Paina lähetä ja olet reksiteröinyt vastauksesi järjestelmään.

            Kiitos osallistumisestanne pyöräilyn kehittämiskyselyyn!