Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Kalevan alueella
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Kalevan alueella
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto
  Kalevan, Kalevanrinteen, Kalevanharjun, Liisankallion, Tullin, Tammelan, Osmonmäen, Petsamon, Lapin sekä Lapinniemen asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h laajuudesta.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/liikenneturvallisuus.html

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin. Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia.

  Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin ensimmäisenä Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla vuonna 2017. Kalevan, Kalevanrinteen, Kalevanharjun, Liisankallion, Tullin, Tammelan, Osmonmäen, Petsamon, Lapin sekä Lapinniemen alueen nopeusrajoitusuudistus toteutetaan viimeistään syksyllä 2021.  Karttakysely on avoinna sunnuntaihin 29.11.2020 asti.

   
  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.


  2/4 Alustava suunnitelma
   Nykyisin suunnittelualueen asuinalueilla nopeusrajoitukset vaihtelevat pääosin 30km/h ja 40km/h välillä. Lisäksi alueella on paikallisia 20km/h rajoituksia. Pää- ja kokoojakaduilla nopeusrajoitukset ovat pääosin 40-50 km/h. Kekkosentiellä ja Hervannan valtaväylällä nopeusrajoitus on 50km/h tai enemmän.

   Alustavassa suunnitelmassa alueen kaikilla tonttikaduilla astuu voimaan 30km/h nopeusrajoitus, lukuun ottamatta niitä katuja, joilla jo nykyisin on 20km/h nopeusrajoitus. Muutos koskettaa Kalevan, Kalevanrinteen, Kalevanharjun, Liisankallion, Tullin, Tammelan sekä Osmonmäen aluetta. Muissa kaupunginosissa tonttikatujen 30km/h nopeusrajoitus toteutuu jo nykyisin.

   Alueen pää- ja kokoojakatujen nopeusrajoitukset pysyvät pääosin ennallaan. 40km/h nopeusrajoitus jää voimaan Itsenäisyydenkadulle, Kalevan puistotielle, Sammonkadulle, Yliopistonkadulle, Ratapihankadulle, Kanslerinrinteelle, osalle Kalevantiestä, osalle Rauhaniementiestä, Rieväkadulle sekä Kaupinkadulle välillä Sammonkatu – Kalevantie. 50km/h nopeusrajoitus jää voimaanTeiskontielle, Viinikankadulle ja osalle Kalevantiestä. Kekkosentien ja Hervannan valtaväylän nopeusrajoitukset pysyvät ennallaan.

   Yhdyskuntalautakunnassa 29.11.2016 hyväksyttyyn karttaan nähden eroavaisuuksia on Rauhaniementiellä, Kullervonkadulla, Itsenäisyydenkadulla, Kaupinkadulla, Sarvijaakonkadulla sekä Yliopistonkadulla.

   Oheisessa kartassa uudet nopeusrajoitukset on kuvattu tarkemmin. Kartassa keltainen on 20km/h, vihreä 30 km/h, vaaleansininen 40 km/h, sininen 50 km/h ja oranssi 60 km/h.

   Alueella tullaan toteuttamaan myös uusia aluenopeusrajoituksen noudattamista tukevia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.


   Kalevan alueen nopeusrajoitussuunnitelma

   Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
   Suunnitelma_Kaleva_2.pdf
   Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


   Halutessasi voit antaa palautetta mikäli suunnitelmassa olevissa nopeusrajoituksissa on mielestäsi korjattavaa (esim. tietyllä kadulla. HUOM! Yksittäisistä turvattomista paikoista annetaan palautetta kohdassa 4.) 
   Merkkejä jäljellä: 250
   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Vastaajan taustatiedot
    Vastaajan sukupuoli


    Vastaajan ikä

    Asuinalueen postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Suhde 30km/h suunnittelualueeseen    Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin suunnittelualueella tekemäsi matkan?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.