Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Pyynikin ja Jussinkylän ym. alueilla.
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Pyynikin ja Jussinkylän ym. alueilla.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto
  Ala-Pispalan, Amurin, Finlaysonin, Hyhkyn, Jussinkylän, Kaakinmaan, Kyttälän, Nalkalan, Pyynikinrinteen, Pyynikin, Ratinan, Santalahden, Särkänniemen, Tahmelan, Tammerkosken, Tampellan ja Ylä-Pispalan asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h laajuudesta. Monella edellä mainituista alueista on jo voimassa alempi nopeusrajoitus, nyt muutos koskettaa Amuria, osaa Hyhkystä, Jussinkylää, Kaakinmaata, osaa Kyttälästä, Pyynikinrinnettä, Pyynikkiä, osaa Ratinaa, Santalahtea ja osaa Tampellaa.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/liikenneturvallisuus.html

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin. Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia.

  Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin ensimmäisenä Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla vuonna 2017. Tämän kyselyn kohteena olevilla alueilla muutos toteutetaan viimeistään syksyllä 2021.  Karttakysely on avoinna sunnuntaihin 8.11.2020 asti.

   
  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.

  kuva30

  2/4 Alustava suunnitelma
   Nykyään suunnittelualueen nopeusrajoitukset asuinalueilla vaihtelevat pääosin 30 km/h ja 40 km/h välillä. 20 km/h on Ranta-Tampellassa ja Ratinankadulla. Pääkaduilla aivan keskustan lähellä nopeusrajoitus on 40 km/h ja hieman kauempana 50 km/h tai enemmän. Hämeenkadun nopeusrajoitus on 20 km/h.

   Alustavassa suunnitelmassa kaikki asuinalueet ovat nopeusrajoituksella 30 km/h, lukuun ottamatta niitä katuja, joilla jo nykyään on 20 km/h. Aluenopeusrajoitusta siis lasketaan Amurissa, Hyhkyssä Pispalan valtatien ja Pohjanmaantien välisellä alueella, Jussinkylässä, Kaakinmaalla, Kyttälässä Rautatienkadun itäpuolella, Pyynikinrinteellä, Pyynikillä, Ratinassa Voimakadulla ja Sorinkadulla, Santalahdessa ja Tampellassa. Pääkaduilla nopeusrajoituksena on 40 km/h tai enemmän, poikkeuksena Hämeenkatu, jolla säilyy nykyisin voimassa oleva nopeusrajoitus 20 km/h. Nopeusrajoitus 40 km/h jää suunnitelmassa voimaan Sepänkadulle, Satakunnankadulle, Lapintielle, Pirkankadulle, osalle Mariankatua ja Satamakatua, Hämeenpuistoon, osalle Tampereen valtatietä ja Hatanpään valtatietä, Vuolteenkadulle, Rautatienkadulle ja osalle Pyynikintietä. Nopeusrajoitus 50 km/h jää suunnitelmassa Pispalan valtatielle, Paasikivenkadulle, osalle Hatanpään valtatietä ja Tampereen valtatietä, sekä Jokikadulle. Vuonna 2016 yhdyskuntalautakunnassa hyväksyttyyn karttaan nähden eroavaisuuksia on Mariankadulla, Satamakadulla, Pyynikintiellä, Rongankadulla, Postikadulla, Rautatienkadulla ja Erkkilänkadulla.

   Oheisessa kartassa uudet nopeusrajoitukset on kuvattu tarkemmin. Kartassa keltainen on 20 km/h, vaaleampi vihreä on nykyisin voimassa oleva 30 km/h, tummempi vihreä uusi 30 km/h, vaaleansininen 40 km/h, tummansininen 50 km/h ja oranssi 60 km/h ja punainen 70 km/h. Ruskealla värillä on kuvattu rautatie ja mustalla suunnittelualueen rajaus.

   Alueella tullaan toteuttamaan myös uutta aluenopeusrajoituksen noudattamista tukevia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.


   Alustava nopeusrajoitussuunnitelma Pyynikki

   Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
   Suunnitelma_Pyynikki_kyselyyn.pdf
   Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


   Halutessasi voit antaa palautetta mikäli suunnitelmassa olevissa nopeusrajoituksissa on mielestäsi korjattavaa (esim. tietyllä kadulla. HUOM! Yksittäisistä turvattomista paikoista annetaan palautetta kohdassa 4.) 
   Merkkejä jäljellä: 250
   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Vastaajan taustatiedot
    Vastaajan sukupuoli


    Vastaajan ikä

    Asuinalueen postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Suhde 30km/h suunnittelualueeseen    Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin suunnittelualueella tekemäsi matkan?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.