Harava - Kysely suhteesta lähiympäristöön ja paikallisuuteen
Harava - Kysely suhteesta lähiympäristöön ja paikallisuuteen
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/13 Tiedote

    Kysely paikkasuhteista ja yhteisöllisyydestä     Tässä kyselyssä selvitetään Palokan ja Sumiaisten alueella asuvien suhdetta lähiympäristöönsä ja paikalliseen yhteisöön. Kyselyyn voi vastata 15-vuotta täyttänyt Sumiaisten tai Palokan alueen asukas tai kesäasukas. Kysely vastataan anonyymisti.

    Kyselyn toteuttaa Jyväskylän yliopiston Osallistava kulttuurisuunnittelu kylähenkeä vahvistamassa (OSKU) - hanke, jossa tutkitaan paikallisuuden ja kylähengen rakentumista kahden taajaman alueella, Jyväskylän Palokassa ja Äänekosken Sumiaisissa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kylähenkeä ja paikallista identiteettiä keskisuomalaisten kaupunkien taajamissa ja kylissä sekä aktivoida ja sitouttaa asukkaita ja yhteisöjä osallistumaan oman kotiseutunsa ja asuinympäristönsä kehittämiseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kuten kotiseutuyhdistysten ja kyläseurojen kanssa. Hanke on kaksivuotinen (2020-2021) ja sitä rahoittavat Keski-Suomen liitto ja Keskitien säätiö.

    Hankkeen toteutuspaikka: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

    Lisätietoja hankkeesta:

    Hankkeen vastuullinen johtaja dos. Kaisu Kumpulainen, +358 408 053 493, kaisu.kumpulainen(at)jyu.fi,

    Hankkeen tutkija: Eerika Koskinen-Koivisto, +358 406 522 956, eerika.koskinen-koivisto(at)jyu.fi


    TIETOSUOJA

    Vastaamalla kyselyyn suostut antamiesi tietojen käyttöön tutkimuksessa. Kuvaus tietojen käsittelystä ja käytöstä sekä tallennuksesta ovat PDF-liitteenä tällä sivulla sekä hankkeen verkkosivuilla.

    Tutkimuksen tiedote ja tietosuojailmoitus
    TIEDOTE.pdf
    Olen lukenut tutkimuksen tiedotteen ja tietosuojailmoituksen ja hyväksyn henkilötietojeni kuvauksen mukaisen käsittelyn ja käytön tutkimuksessa.

     
    2/13 Taustatiedot
      ASUINPAIKKA
      SUKUPUOLI
      IKÄRYHMÄ
      ASUMISEN MUOTO
      MITEN PITKÄÄN ASUNUT PAIKKAKUNNALLA
      KUINKA PITKÄÄN OLESKELEE KESKIMÄÄRIN VUODEN AIKANA
      3/13 Säännölliset aktiviteetit lähiympäristössä
        Mitä seuraavista teet viikoittain lähiympäristössäsi?


        Mitä seuraavista teet vapaa-ajallasi lähiympäristössäsi?        Millaisia säännöllisesti käyttämiäsi palveluja tai tiloja toivoisit omaan lähiympäristöösi?
        Merkkejä jäljellä: 250
        5/13 Säännölliset aktiviteetit kartalla (Sumiainen)
          6/13 Suosikkipaikat ja kehitettävät kohteet (Palokka)
            7/13 Suosikkipaikat ja kehitettävät kohteet (Sumiainen)
              8/13 Mieluisat alueet (Palokka)
                9/13 Mieluisat alueet (Sumiainen)
                  10/13 Alueeseen ja paikalliseen toimintaan sitoutuminen
                    En juurikaan
                    Hieman
                    Jonkin verran
                    Paljon
                    Erittäin paljon
                    Kuinka vahvasti koet sitoutumista omaan paikkakuntaasi asteikolla 1-5?
                    Miten se ilmenee?
                    Merkkejä jäljellä: 250
                    Suosittelisitko asuinpaikkaasi pysyväksi asuinpaikaksi ulkopaikkakuntalaiselle?
                    Perustele valintasi:
                    Merkkejä jäljellä: 250
                    Kesäasukkaalle: oletko harkinnut muuttavasi paikkakunnalla pysyvästi?
                    Miksi?
                    Merkkejä jäljellä: 250
                    Toimitko jossain paikallisessa yhdistyksessä tai yhteisössä vapaa-ajallasi?
                    Jos valitsit kyllä, millaisissa yhdistyksissä?

                    Onko korona-aika muuttanut suhdettasi asuinpaikkaasi ja lähiympäristöösi? 
                    Jos vastasit kyllä, millaisia muutoksia on mielestäsi tapahtunut?

                    11/13 Paikallinen identiteetti (Palokka)

                      Koetko olevasi palokkalainen?                         
                      Perustele vastauksesi edellä.
                      Merkkejä jäljellä: 250
                      Mitä palokkalaisuus sinulle merkitsee?
                      Miten kuvailisit palokkalaisuutta?
                      Merkkejä jäljellä: 250
                      1 Ei juurikaan
                      2 Hieman
                      3 Jonkin verran
                      4 Paljon
                      5 Erittäin paljon
                      Kuinka vahvaksi koet yhteisöllisyyden Palokassa (asteikolla 1-5)?
                      Millä tavoilla yhteisöllisyys ilmenee?                      Kerro halutessasi lisää yhteisöllisyyden ilmenemisestä.
                      Merkkejä jäljellä: 250
                      12/13 Paikallinen identiteetti (Sumiainen)
                        Koetko olevasi sumialainen?


                        Perustele vastauksesi.
                        Merkkejä jäljellä: 250
                        Mitä seuraavista sumialaisuus sinulle merkitsee?
                        Miten kuvailisit sumialaisuutta?
                        Merkkejä jäljellä: 250
                        Ei juurikaan
                        Hieman
                        Jonkin verran
                        Paljon
                        Hyvin paljon
                        Kuinka vahvaksi koet yhteisöllisyyden Sumiaisissa (asteikolla 1-5)?
                        Millä tavoin yhteisöllisyys ilmenee?                        Kerro halutessasi lisää yhteisöllisyyden ilmenemisestä.
                        Merkkejä jäljellä: 250
                        13/13 Muita kommentteja
                          Kirjoita halutessasi vapaasti ajatuksiasi kotipaikkakuntasi ja lähiympäristösi kehittämisestä.
                          Merkkejä jäljellä: 350