Louhi Palaute - Turvallisuuskysely_syyskuu
Louhi Palaute - Turvallisuuskysely_syyskuu
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Johdanto

  Turvallisuuskysely

  Pyhäjärven kaupunki sekä Reisjärven, Sievin, Siikajoen ja Siikalatvan kunnat haluavat selvittää, kokevatko asukkaat turvattomuutta tai häiriötä oman asuinkunnan alueella asuessaan ja liikkuessaan. Kyselyssä asukkailta pyydetään liikenne- ja asuinympäristön turvallisuuteen liittyviä kommentteja ja vastauksia. Viimeisessä kysymyksessä voit merkitä kartalle vaaranpaikkoja ja parannusehdotuksia. Vastausaikaa on 30.9.2020 saakka.


  Lisätiedot:

  Pyhäjärven kaupunki, Sami Laukkanen, sami.laukkanen@pyhajarvi.fi, p. 044 445 7684

  Reisjärven kunta, Marjut Silvast, marjut.silvast@reisjarvi.fi, p. 044 3008 505

  Sievin kunta, Outi Santavuori, outi.santavuori@sievi.fi, p. 044 4883 310

  Siikajoen kunta, Satu Kaipio, satu.kaipio@siikajoki.fi, p. 040 3156 237

  Siikalatvan kunta, Hannu Komu, hannu.komu@siikalatva.fi, p. 044 5118 601

  Kyselyyn liittyvät tekniset asiat: Laura Pihlajakangas, laura.pihlajakangas@sitowise.com, p. 040 3527 845


  2/5 A. TAUSTAKYSYMYKSET
   1. Sukupuolesi   2. Syntymävuotesi
   3. Asuinkaupunkisi
   4. Asuinpaikkasi

   3/5 B. TURVALLISUUS
    5. Onko asuinkaupungissasi mielestäsi turvallista asua ja liikkua? Arvioi turvallisuuden yleistä tilaa seuraavien kriteerien mukaan.
    Erittäin huono
    Melko huono
    Ei hyvä eikä huono
    Melko hyvä
    Erittäin hyvä
    Asumisen turvallisuus
    Liikkumisen turvallisuus
    6. Valitse seuraavasta listasta ENINTÄÄN VIISI mielestäsi yleisintä ja vakavinta turvallisuuteen ja liikennekäyttäytymiseen liittyvää ongelmaa asuinkaupungissasi.
    Valitse maks. 5 vaihtoehtoa

    4/5 B. TURVALLISUUS
     7. Arvioi seuraavien turvallisuustyön osa-alueiden tärkeyttä (oma näkemyksesi asiaan).
     Ei lainkaan tärkeää
     Jonkin verran tärkeää
     En osaa sanoa
     Melko tärkeää
     Erittäin tärkeää
     Liikenne- ja tapakasvatus eri-ikäisille kunnan palveluissa (neuvoloista vanhustyöhön)
     Vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttäminen ja kotikasvatus (mm. käyttäytyminen, turvalaitteiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen)
     Eri ikä- ja liikkujaryhmille suunnatut kampanjat ja tempaukset
     Yleinen tiedottaminen turvallisuusasioista
     Liikenteen valvonta
     Ajoneuvojen kunnon valvonta
     Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa
     Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen palveluverkon suunnittelussa
     Hidasteet ja korokkeet
     Joidenkin teiden ja katujen ajokiellot yöaikaan klo 23-06
     Katujen ja teiden pitäminen valaistuna koko yön
     Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
     Autoliikenteen olosuhteiden parantaminen
     Joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen
     Jokin muu
     Jos vastasit edelliseen kohtaan jokin muu, mistä turvallisuustyön osa-alueesta on kyse?
     Merkkejä jäljellä: 100