Harava - Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, asukaskysely
Harava - Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, asukaskysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/11 Etusivu - tietoja kyselystä
  Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

  Tämä kysely liittyy vireillä olevaan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutokseen ja sen vaiheeseen, jossa työlle asetetaan tavoitteita. Kaavatyölle on asetettu alustaviksi tavoitteiksi mm. tarkistaa voimassa olevan yleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä, osoittaa uusia yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja laajenemisen alueita, luoda edellytyksiä väestön ja työpaikkojen kasvulle, monimuotoiselle asumiselle sekä kuntatalouden kannalta vastuullisille ja kestäville ratkaisuille vuoteen 2040 saakka.

  Tällä kyselyllä halutaan kerätä asukkaiden näkemyksiä koko Etelä-Siilinjärven kehittämisestä, sillä asukas on arkiympäristönsä paras asiantuntija. Vastata voi täysin nimettömänä.

  Kyselyn toteuttaa kunnan kaavoitustoimisto. Pääosa kysymyksistä on karttapohjaisia eli vastaukset osoitetaan kartalle piirtämällä. Karttavastauksia voi täydentää sanallisesti. Kysely on avoinna 1.9.2020 – 30.9.2020. Tuloksia käsitellään työstettäessä yleiskaavaluonnosta ja niitä kirjataan myös kaavaselostukseen asukkaiden tavoitteiksi.

  Vastaaminen kestää n. 10 minuuttia.

  attachment image
  3/11 Taustatiedot
   Millainen rooli sinulla on suhteessa Siilinjärveen ja Etelä-Siilinjärven yleiskaavamuutokseen? Valitse sopivin vaihtoehto:

   4/11 Asuminen ja elinympäristö - Arvokkaat ja tärkeät paikat
    5/11 Asuminen ja elinympäristö - Tarpeet ja kehittämiskohteet
     6/11 Asuminen ja elinympäristö - Häiritsevät kohteet
      7/11 Asuminen ja elinympäristö - Liikkuminen ja reitistöt
       8/11 Yleiskaavamuutoksen tavoitteita
        Etelä-Siilinjärven yleiskaavamuutoksen yleisiä tavoitteita on listattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (avaa painamalla tästä).

        Alla on kerrottu tiivistetysti osa alkuvaiheessa kaavatyölle asetetuista tavoitteista. Kerro oma näkemyksesi kaavan alustaviin tavoitteisiin.
        Täysin samaa mieltä
        Samaa mieltä
        Ei samaa eikä eri mieltä
        Eri mieltä
        Täysin eri mieltä
        Mahdollistetaan uusien asukkaiden muutto kuntaan ja pidetään alueen väestönkasvu positiivisena
        Mahdollistetaan uusia ja monipuolisia asuinalueita Vitosen varrelle
        Kehitetään Vuorelaa ja Toivalaa kaupunkimaisiksi asumisen, palveluiden ja kaupan keskuksiksi alueiden uudistamisella ja täydennysrakentamisella
        Rakennetaan ikäihmisille kerrostaloja ja palveluasuntoja erityisesti palveluiden läheisyyteen
        Varataan uusia alueita työpaikoille ja kaupoille hyvien liikenneyhteyksien varrelta (saavutettavissa sekä bussilla että autolla)
        Turvataan Puolustusvoimien ja Karjalan Lennoston toiminta myös jatkossa
        Huolehditaan maa- ja metsätalouden säilyminen ja kehittämismahdollisuudet
        9/11 Maankäytön kehityssuuntia
         Maankäytön tulevaisuuden suunnittelu on aina erilaisten ristiriitojen yhteensovittamista. Jokaisella kuntalaisella on omanlaiset näkemykset siitä, kuinka Siilinjärveä tulisi kehittää nyt ja tulevaisuudessa.

         Alla on erilaisia vuosien varrella esitettyjä, osittain ristiriitaisia, näkemyksiä siitä mihin suuntaan Siilinjärven maankäyttöä tulisi kehittää.

         Kerro oma näkemyksesi esitettyihin väittämiin.
         Täysin samaa mieltä
         Samaa mieltä
         Ei samaa eikä eri mieltä
         Eri mieltä
         Täysin eri mieltä
         Siilinjärvelle tulisi saada lisää työpaikkoja, vaikka se toisi mukanaan lisää ympäristöhäiriöitä
         Vanhojen asuinalueiden täydennysrakentaminen on hyvä asia
         Uudet asuinrakennukset tulisi rakentaa muualle kuin olemassa olevien asuinalueiden viereen
         Siilinjärvelle tulisi rakentaa ensisijaisesti vain omakotitaloja
         Siilinjärven tulisi kehittyä kaupunkimaisemmaksi
         Ihmisten tulisi voida toimia arjessaan myös ilman henkilöautoa
         Pellot tulee säilyttää viljelykäytössä myös jatkossa
         Ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee olla kaiken suunnittelun perusta
         Vuorovaikutus asukkaiden ja kaavoittajan välillä on tärkeä asia
         10/11 Anna palautetta kyselystä kaavoitustoimistoon
          Tällä sivulla voit antaa kyselyä koskevaa palautetta kuntaan ja kaavoitustoimistoon.
          Oliko kyselyyn vastaaminen helppoa? Kuinka voimme jatkossa kehittää sähköisiä kyselyjä?
          Merkkejä jäljellä: 500
          Avoin palaute kaavatyöstä:
          Merkkejä jäljellä: 500
          Mikäli omistat maata suunnittelualueelta ja haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, jätäthän tähän yhteystietosi:
          Merkkejä jäljellä: 300
          11/11 Lähetä vastaukset
           Viimeistele kysely painamalla Lähetä-painiketta. Voit palata täydentämään vastauksia ”Edellinen”-painikkeella.