Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Hervannan alueella
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Hervannan alueella
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto
  Hervannan, Hervantajärven, Ruskon ja Vuoreksen asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h laajuudesta.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/liikenneturvallisuus.html

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin. Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia.

  Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin ensimmäisenä Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla vuonna 2017. Hervannan, Hervantajärven, Ruskon ja Vuoreksen alueen nopeusrajoitusuudistus toteutetaan viimeistään syksyllä 2021.

  Karttakysely on avoinna sunnuntaihin 6.9.2020 asti.   
  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.

  attachment image

  2/4 Alustava suunnitelma
   Nykyään Hervannan alueella asuinalueiden nopeusrajoituksena on pääosin 40 km/h, pääkaduilla nopeusrajoitus on 50 km/h tai enemmän. Hervantajärvellä ja Ruskossa on nykyään asuinalueilla aluenopeusrajoituksena osassa 30 km/h ja osassa 40 km/h. Ruskossa nopeusrajoituksena on pääosin 40 km/h, pääkaduilla 50 km/h tai enemmän.

   Alustavassa suunnitelmassa kaikki asuinalueet ovat nopeusrajoituksella 30 km/h ja teollisuusalueet 40 km/h, pääkaduilla nopeusrajoituksena 40 km/h tai enemmän: Hervannan valtaväylälle jää 50 km/h, Ahvenisjärventien pohjoisosa muuttuu 40:lle ja eteläosa jää 50:lle, Kanjoninkatu, Opiskelijankatu, Teekkarinkatu jäävät 40:lle, Hervannantie muuttuu kokonaan 50:lle, Kauhakorvenkatu jää 50:lle, Ruskonkehän ja Vuoreksen puistokadun rajoitukset jäävät nykyiselleen. Oheisessa kartassa uudet nopeusrajoitukset on kuvattu tarkemmin. Kartassa oranssi on 30 km/h, vihreä 40 km/h, punainen 50 km/h ja sininen 60 km/h.

   Alueella tullaan toteuttamaan myös uutta aluenopeusrajoituksen noudattamista tukevia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.


   attachment image

   Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
   Suunnitelma_Hervanta.pdf
   Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


   Halutessasi voit antaa palautetta mikäli suunnitelmassa olevissa nopeusrajoituksissa on mielestäsi korjattavaa (esim. tietyllä kadulla. HUOM! Yksittäisistä turvattomista paikoista annetaan palautetta kohdassa 4.) 
   Merkkejä jäljellä: 250
   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Vastaajan taustatiedot
    Vastaajan sukupuoli


    Vastaajan ikä

    Asuinalueen postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Suhde 30km/h suunnittelualueeseen    Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin suunnittelualueella tekemäsi matkan?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.