Louhi Palaute - KAU45322_Turvallisuuskysely
Louhi Palaute - KAU45322_Turvallisuuskysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Johdanto

  Turvallisuuskysely

  Ylivieskan, Raahen, Haapaveden ja Kalajoen kaupungit haluavat selvittää, kokevatko asukkaat turvattomuutta tai häiriötä asuessaan ja liikkuessaan. Asukkailta pyydetään kommentteja ja vastauksia tällä kyselyllä ja tilannetta pyydetään arvioimaan ns. normaalin liikenteen ja olosuhteiden aikaan (ilman nykyisiä poikkeusoloja).

  Asukkaita pyydetään vastaamaan kyselyyn 9.6. mennessä. Viimeisessä kysymyksessä voi merkitä kartalle vaaranpaikkoja.


  Lisätiedot:

  Kalle Kopakka, Ylivieskan kaupunki, kalle.kopakka@ylivieska.fi, p. 040 6301 453

  Paula Pihkanen, Raahen kaupunki, paula.pihkanen@raahe.fi, p. 040 830 3171

  Teemu Niemimäki, Haapaveden kaupunki, teemu.niemimaki@haapavesi.fi, p. 044 7591 200

  Annukka Takalo, Kalajoen kaupunki, annukka.takalo@kalajoki.fi, p. 044 4691 217

  Kyselyyn liittyvät tekniset asiat: Laura Pihlajakangas, laura.pihlajakangas@sitowise.com, p. 040 3527 845


  2/5 A. TAUSTAKYSYMYKSET
   1. Sukupuolesi   2. Syntymävuotesi
   3. Asuinkaupunkisi   4. Asuinpaikkasi

   3/5 B. TURVALLISUUS
    5. Onko asuinkaupungissasi mielestäsi turvallista asua ja liikkua? Arvioi turvallisuuden yleistä tilaa seuraavien kriteerien mukaan.
    Erittäin huono
    Melko huono
    Ei hyvä eikä huono
    Melko hyvä
    Erittäin hyvä
    Asumisen turvallisuus
    Liikkumisen turvallisuus
    6. Valitse seuraavasta listasta ENINTÄÄN VIISI mielestäsi yleisintä ja vakavinta turvallisuuteen ja liikennekäyttäytymiseen liittyvää ongelmaa asuinkaupungissasi.
    Valitse maks. 5 vaihtoehtoa

    4/5 B. TURVALLISUUS
     7. Arvioi seuraavien turvallisuustyön osa-alueiden tärkeyttä (oma näkemyksesi asiaan).
     Ei lainkaan tärkeää
     Jonkin verran tärkeää
     En osaa sanoa
     Melko tärkeää
     Erittäin tärkeää
     Liikenne- ja tapakasvatus eri-ikäisille kunnan palveluissa (neuvoloista vanhustyöhön)
     Vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttäminen ja kotikasvatus (mm. käyttäytyminen, turvalaitteiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen)
     Eri ikä- ja liikkujaryhmille suunnatut kampanjat ja tempaukset
     Yleinen tiedottaminen turvallisuusasioista
     Liikenteen valvonta
     Ajoneuvojen kunnon valvonta
     Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa
     Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen palveluverkon suunnittelussa
     Hidasteet ja korokkeet
     Joidenkin teiden ja katujen ajokiellot yöaikaan klo 23-06
     Katujen ja teiden pitäminen valaistuna koko yön
     Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
     Autoliikenteen olosuhteiden parantaminen
     Joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen
     Jokin muu
     Jos vastasit edelliseen kohtaan jokin muu, mistä turvallisuustyön osa-alueesta on kyse?
     Merkkejä jäljellä: 250