Harava - Sanginjoen luonnonsuojelualue
Harava - Sanginjoen luonnonsuojelualue
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/9 Johdanto

  Kyselyn kohdealueena on Sanginjoen luonnonsuojelualue. Alueen koko on noin 1127 ha.

   

  attachment image

  Kyselyn avulla kartoitetaan lähtötietoja Sanginjoen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan ja siihen liittyvää toista työpajaa varten. Se pidetään näillä näkymin kesäkuussa 2020 pääteemana luonnonsuojelu. Kyselyn tuloksista tehdään koosteita ja analyysi, joka mahdollistaa tehokkaan työpajan toteuttamisen.

  Kysely on avoinna 29.4.-20.5.2020. Siihen vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

  Kyselyyn vastaaminen tapahtuu kunkin kysymyksen kohdalle kirjoittamalla tai valitsemalla vaihtoehdoista. Kyselyssä pääset eteen- tai taaksepäin sivun alalaidan painikkeilla.

  Lisätietoja: 
  Maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi, email. juha.peuraniemi@ouka.fi 


  2/9 Taustatietoja
   Kuinka hyvin tunnet Sanginjoen luonnonsuojelualueen?
   Erittäin hyvin
   Erittäin huonosti
   Kuinka usein käyt Sanginjoen luonnonsuojelualueella?

   Minkä takia olet käynyt Sanginjoen luonnonsuojelualueella? (voit valita useampia)

   Mitä Sanginjoen luonnonsuojelualue sinulle merkitsee?
   Merkkejä jäljellä: 500
   Mitkä luontoarvot ovat mielestäsi tärkeimpiä Sanginjoen luonnonsuojelualueella?
   Merkkejä jäljellä: 500
   Miten sinun mielestäsi Sanginjoen luonnonsuojelualuetta tulisi suojella? MIksi?
   Merkkejä jäljellä: 500
   3/9 Luontokasvatus, -opetus, -tutkimus

    Sanginjoen luonnonsuojelualueen reitit kartassa vihreällä viivalla

    attachment image
    Kuinka hyvin tunnet Sanginjoen luonnonsuojelualueella olevat merkityt reitit? (esim. Isokankaan reitti, Kalimeenkierros, Riistapolku)
    Erittäin hyvin
    Erittäin huonosti
    Kuinka tärkeiksi koet Sanginjoen luonnonsuojelualueen reitit?
    Erittäin tärkeä
    Ei lainkaan tärkeä
    Tarvitaanko tällaisia reittejä lisää Sanginjoen luonnonsuojelualueelle?


    Jos tarvitaan, niin mihin ja miksi?
    Merkkejä jäljellä: 500
    Millainen merkitys näillä reiteillä on luontokasvatuksen ja -opetuksen näkökulmasta?
    Erittäin suuri merkitys
    Erittäin pieni merkitys
    Kuinka tarpeellisiksi koet reiteillä olevat infotaulut erilaisista luontoon liittyvistä asioista?
    Erittäin tarpeellisia
    Erittäin tarpeettomia
    Millä tavoin haluaisit luontokasvatuksen ja -opetuksen tietoja olevan saatavissa (paikan päällä/sähköisesti)? 
    Merkkejä jäljellä: 500
    Millaista luontotutkimusta, selvityksiä yms. haluaisit Sanginjoen luonnonsuojelualueella tehtävän? Ja miksi?
    Merkkejä jäljellä: 500
    4/9 Uhanalaiset kasvit ja eläimet
     Mitä uhanalaisia lajeja (eläimiä/kasveja) olet nähnyt Sanginjoen luonnonsuojelualueella?
     Merkkejä jäljellä: 500
     Mitä uhanalaisia lajeja tiedät esiintyvän Sanginjoen luonnonsuojelualueella (vaikket itse olisi nähnyt)?
     Merkkejä jäljellä: 500
     Erittäin tärkeää
     Tärkeää
     Melko tärkeää
     Ei kovinkaan tärkeää
     Ei lainkaan tärkeää
     En osaa sanoa
     Kuinka tärkeää uhanalaisten lajien suojelu mielestäsi on?
     Uhanalaisista lajeista tiedottaminen on
     Uhanalaisista lajeista kertominen maastossa on
     Missä Sanginjoen luonnonsuojelualueella sijaitsevat parhaat lintujen havainnointipaikat?
     Merkkejä jäljellä: 500
     Mitä muuta haluaisit tietää Sanginjoen luonnonsuojelualueen lajistoista (kasveista, eläimistä)?
     Merkkejä jäljellä: 500
     5/9 Luonnonsuojelualueen vesistöt

      Sanginjoen luonnonsuojelualueella sijaitsevat Isokankaanjärvi ja Korpilampi

      Mitä ja millaista virkistysarvoa edellä mainitut Sanginjoen luonnonsuojelualueen vesistöt sinulle tuottavat?
      Merkkejä jäljellä: 500
      Oletko käyttänyt Isokankaan järveä?


      Onko sinulla erityisiä huomioita Isokankaan järven kunnosta, kaloista, kasvillisuudesta tms.?
      Merkkejä jäljellä: 500
      Oletko käyttänyt Korpilampea?


      Onko sinulla erityisiä huomioita Korpilammen kunnosta, kaloista, kasvillisuudesta tms.?
      Merkkejä jäljellä: 500
      Kuinka tarpeelliseksi koet vedenlaadun seurannan Sanginjoen luonnonsuojelualueen vesistöissä?
      Erittäin tarpeellinen
      Erittäin tarpeeton
      Jos koit tarpeelliseksi, kenen tulisi tehdä vedenlaadun seurantaa Sanginjoen luonnonsuojelualueen vesistöissä ja miksi?
      Merkkejä jäljellä: 500
      6/9 Suot ja muut elinympäristöt

       Soiden ennallistamisen tavoitteena on palauttaa ojitettu suoekosysteemi luonnontilaisen kaltaiseksi.

       Aluksi suolle pyritään palauttamaan sen oma vesitalous tukkimalla suo-ojia ja poistamalla puustoa. Toimenpiteiden kautta soiden vedenpinnan taso saadaan nousemaan ja vähitellen metsäkasvit alkavat antaa tilaa suokasveille, jotka peittävät suon muutamassa vuodessa. Kun vedenpinta pysyy korkealla, kasvillisuus alkaa muodostaa turvetta ja ennallistettu suo alkaa toimia oikeana suona. Suon ennallistuminen voi kuitenkin viedä vuosikymmeniä.


       Mitkä suot ovat tärkeimpiä ennallistamiskohteita Sanginjoen luonnonsuojelualueella? Ja miksi? (maks. 2-3 kohdetta)
       Merkkejä jäljellä: 500
       Miten soiden ennallistaminen tulisi tehdä?       Tarvitaanko kunnostuksia Sanginjoen luonnonsuojelualueen muissa elinympäristöissä, biotoopeissa? Ja jos niin missä ja miten? (esim. kelottaminen, soidinpaikat jne.)
       Merkkejä jäljellä: 700
       7/9 Luonnonsuojelualueen käyttö
        Oletko marjastanut Sanginjoen luonnonsuojelualueella?


        Oletko sienestänyt Sanginjoen luonnonsuojelualueella?


        Oletko kerännyt Sanginjoen luonnonsuojelualueelta muita luonnontuotteita?


        Oletko metsästänyt Sanginjoen luonnonsuojelualueella?


        Kuinka tarpeellista sinun mielestäsi on vieraslajien poistaminen Sanginjoen luonnonsuojelualueelta? (esim. minkki, supikoira)
        Erittäin tarpeellista
        Erittäin tarpeetonta
        Mitä mieltä olet eläinten ruokinnasta Sanginjoen luonnonsuojelualueella?
        Erittäin tarpeellista
        Erittäin tarpeetonta
        Jos pidät eläinten ruokintaa tarpeellisena, kenen sitä pitäisi tehdä, miten ja missä?
        Merkkejä jäljellä: 500
        Oletko kalastanut Sanginjoen luonnonsuojelualueella?


        Mitä mieltä olet kalojen istutuksista Sanginjoen luonnonsuojelualueella?
        Erittäin tarpeellisia
        Erittäin tarpeettomia
        Jos pidit istutuksia tarpeellisina, mitä lajeja ja mihin?
        Merkkejä jäljellä: 500
        Mitä mieltä olet kalastuksen rajoituksista Sanginjoen luonnonsuojelualueella?
        Erittäin tarpeellisiä
        Erittäin tarpeettomia
        Millaisia kalastuksen rajoitukset voisivat mielestäsi olla?
        Merkkejä jäljellä: 500

        Ahinmaja

        attachment image
        Tiedätkö, missä Ahinmaja Sanginjoen luonnonsuojelualueella sijaitsee?

        Miten Ahinmaja palvelisi parhaiten kuntalaisia/käyttäjiä?
        Merkkejä jäljellä: 500
        9/9 Mitä muuta haluat sanoa?
         Mitä muuta toivoisit Sanginjoen luonnonsuojelualueelle (jotain mitä siellä ei vielä ole tai jota toivoisit lisää)?
         Merkkejä jäljellä: 500
         Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämiseksi?
         Merkkejä jäljellä: 500
         Jos haluat vielä palata kyselyssä taaksepäin, se tapahtuu sivun alalaidassa olevaa edellinen painiketta käyttäen.

         Vastattuasi kysymyksiin paina lopuksi sivun alalaidassa olevaa lähetä painiketta.