Harava - Jämsän Seppolan rantareitti
Harava - Jämsän Seppolan rantareitti
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Lähtökohdat

  Tervetuloa vastaamaan kyselyyn Jämsän rantareitin kehittämisestä

  Jämsänjoki ja sen rannat ovat yksi tärkeimmistä jämsäläisten virkistysalueista. Tavoitteena on kehittää yhtenäinen kaupunkilaisia virkistysalueena palveleva ja matkailijoita houkutteleva reitti, joka yhdistää alueen matkailu- ja palvelukohteita. 
  Kyselyn tarkoituksena on kerätä Jämsän reittien käyttäjien ja reittien kehittämisestä kiinnostuneiden ajatuksia Jämsänjoen rantareitin suunnittelun tueksi. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa alueen tulevaisuuteen: Miten liikkuisit rantareitillä? Mitä palveluja toivoisit rantareitin varrelle?

  Kysely on avoinna 8.4 - 26.4.2020. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kerätty aineisto käsitellään luottamuksellisesti. Jokaiseen kohtaan ei tarvitse vastata, kaikki vastaukset käydään läpi ja jokainen vastaus on tärkeä!

  Kyselyn toteuttaa Jämsän kaupunki ja Sweco. Lisätietoa antavat:

  Rainer Nyholm (rainer.nyholm@jamsa.fi p. 040 838 0122) sekä Kimmo Vähäjylkkä (kimmo.vahajylkka@sweco.fi p. 040 531 4481).

  Vastaus lähetetään Jämsän kaupungille, kun valitset "Lähetä" kyselyn lopussa.
  2/5 Vastaajan perustiedot
   Minä   Kuinka usein käytät Jämsän virkistysreittejä
   Mitä liikuntamuotoja harrastat reiteillä?
   Valitse maks. 10 vaihtoehtoa
   3/5 Rantareitin kehittäminen
    Rantareitin kehittäminen tähtää Jämsänjoen virkistyskäytön lisäämiseen. Kevään aikana ideoidaan Jämsänjoen rantareittiä ja sen palveluita. Tavoitteena on mahdollistaa rantareitillä ja jokivarressa houkuttelevat virkistysmahdollisuudet. Palveluina pyritään kehittämään mm. liikunta- ja vuokrapalveluja, kulttuuripalveluja, luontomatkailua tukevia palveluja, lapsiperheiden aktiviteetteja ja tapahtumia.
    Käyttäisin rantareittiä    Miten liikkuisit rantareitillä?
    Valitse maks. 6 vaihtoehtoa

    Mitä palveluja toivoisit rantareitin varrelle?
    Valitse maks. 8 vaihtoehtoa    4/5 Voit halutessasti merkitä ajatuksiasi myös kartalle
     5/5 Avoin Palaute
      Haluatko kertoa Seppolan rantareitin kehittämisestä vielä muita ajatuksia?
      Merkkejä jäljellä: 250