Harava - Jynkänvuoren metsäsuunnitelma: kysely ulkoilijoille ja lähiasukkaille
Harava - Jynkänvuoren metsäsuunnitelma: kysely ulkoilijoille ja lähiasukkaille
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/5 Jynkänvuoren metsänhoitosuunnitelma: kysely ulkoilijoille ja lähiasukkaille


  Osallistu Jynkänvuoren metsänhoitosuunnitelman laadintaan

  Kuopion kaupunki laatii Jynkänvuoren alueelle metsänhoitosuunnitelman, jossa halutaan sovittaa yhteen liito-oravan elinympäristövaatimukset ja ulkoilijoiden sekä lähiasukkaiden toiveet.

  Toivomme alueella liikkujien ja lähiasukkaiden kertovan Harava-kyselyn kautta itselle niin mieluisat kuin epämieluisatkin paikat. Paikat tai reitit voivat olla esimerkiksi kohteita, joiden toivoisit säilyvän tai joihin kaipaisit metsänhoitotoimia tai muita toimenpiteitä. Kyselyssä voit kertoa myös alueella tekemistä luontohavainnoistasi.

  Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia.  Toivomme vastauksia 3.3.2020 mennessä.

  Jynkänvuoren metsänhoitosuunnittelu ja metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravien tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia sekä samalla suojelee liito-oravan elinympäristöjä.  Lisätietoa metsänhoitosuunnitelmasta ja Liito-orava-LIFE -hankkeesta:

  Maaret Väänänen, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut / p. 044 718 2185

  Timo Perätie, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut / p. 044 718 2145

   

  Liito-orava-LIFE on Euroopan unionin valtaosin rahoittama hanke, jonka kokonaisbudjetti on noin 8,9 miljoonaa euroa. Mukana on 18 kumppaniorganisaatiota eri sektoreilta sekä Suomesta että Virosta. Kuopiosta mukana ovat Kuopion kaupunki ja Kuopion luonnontieteellinen museo. Kuopion luonnontieteellinen museo osallistuu hankkeeseen monipuolisella ympäristökasvatukseen liittyvällä osiolla.

  www.metsa.fi/liito-orava-life  www.kuopio.fi/liito-orava-life

  Metsäsuunnitelma kattaa kartassa vihreällä merkityn alueen:

  2/5 Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelma: kysely ulkoilijoille ja lähiasukkaille
   1. Mihin ikäryhmään kuulut
   2. Asuinpaikkani

   3. Kuinka usein ulkoilet Jynkänvuoren alueella?

   4. Mitä useimmiten harrastat Jynkänvuoren alueella?
   Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa   5. Kuinka tyytyväinen olet Jynkänvuoreen virkistysalueena?
   6. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä metsänhoitotoimia ja -kohteita Jynkänvuoren alueella?

   Tarkemmat paikat voit merkitä kartalle kyselyn seuraavissa vaiheissa.
   Merkkejä jäljellä: 500
   7. Mitä asioita arvostat ja minkä ominaispiirteiden toivot säilyvän Jynkänvuoren alueella?

   Tarkemmat paikat voit merkitä kartalle kyselyn seuraavissa vaiheissa.
   Merkkejä jäljellä: 500
   8. Kerro halutessasi sykähdyttävimmistä luontohavainnoista Jynkänvuoren alueella.

   Tarkemmat paikat voit merkitä kartalle kyselyn seuraavissa vaiheissa.
   Merkkejä jäljellä: 500
   9. Olen nähnyt liito-oravan tai liito-oravan papanoita.

   10. Tunnen liito-oravan suojelutarpeen ja elinympäristövaatimukset?
   3/5 Paikat, joissa viihdyt ja kohteet, joiden ominaispiirteiden toivot säilyvän
  • Näytä muiden vastaukset Piilota muiden vastaukset
   • 4/5 Epämiellyttävät paikat
     5/5 Metsänhoitokohteet