Harava - Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava, karttakysely
Harava - Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava, karttakysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Tietoa kaavahankkeesta
  Siilinjärven kunta laatii yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän alueille kyläyleiskaavaa. Suunnittelualue koostuu kahdesta erillisestä alueesta, joiden alustava rajaus on esitetty tässä kyselyssä.

  Tällä karttakyselyllä selvitetään suunnittelualueen asukkaiden, osallisten ja asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä alueen nykytilasta ja nykyisestä käytöstä. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan osallisten tavoitteita ja toiveita alueen tulevasta maankäytöstä.

  Kaavaprosessista tiedotetaan kunnan internet- ja Facebook-sivuilla.

  Kysely on avoinna 2.9.–1.10.2019.  Kyselyn toteuttaa Ramboll Finland Oy yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa. Ramboll toteuttaa korkeatasoista henkilötietojen suojaa. Ramboll käsittelee projektin toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Kyselyn vastaajien vastaukset kysymyksiin käsitellään erillään, eikä vastaajan henkilöllisyys tule ilmi vastauksista. Tiedot kerätään kaavoituksen tueksi.

   
  3/7 Vastaajan taustatiedot
   * = pakollinen
   Sukupuoli


   Ikäryhmä
   Elämäntilanteenne   Omistatteko suunnittelualueella tai sen läheisyydessä (alle 1 km):
   Valitse min. 1-3 vaihtoehtoa   Mielestäni on hyvä, että Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän alueelle laaditaan kyläyleiskaava
   4/7 Nykytila ja nykyinen käyttö
    5/7 Tavoitteet ja toiveet
     6/7 Avoin palaute ja yhteystietojen jättäminen

      Mikäli omistat maata suunnittelualueelta ja haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, jätäthän tähän yhteystietosi:

      Merkkejä jäljellä: 1000

      Mitä muita ajatuksia kaavoitushanke herättää? Voitte jättää palautetta tai tarkentaa vastauksianne oheiseen laatikkoon.

      Merkkejä jäljellä: 1000
      7/7 Lähetä vastaukset
       Viimeistelkää kysely painamalla Lähetä-painiketta. Voitte palata täydentämään vastauksianne ”Edellinen”-painikkeella.