Harava - Grundförbättring av Lövkullas lekpark
Harava - Grundförbättring av Lövkullas lekpark
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Bakgrundsfakta

  På bilderna ser du var Lövkulla II lekpark ligger och hur den ser ut idag

  Hur gammal är du?
  Hur nära lekparken Lövkulla II bor du? 
  Vad gör du när du besöker lekparken?
  Hur ofta tror du att du skulle använda den grundligt förbättrade lekparken Lövkulla II?
  2/4 Dina önskemål om lekparken
   Välj tre lekredskap som du helst vill ha i parken:
   Välj avg. 3 alternativ


   Välj tre träningsanordningar som du helst vill ha i parken


   Välj avg. 3 alternativ

   Ditt förslag till namn för lekparken
   3/4 Knapasvägens lekpark

    Vad önskar du i stället för Knapasvägens lekpark?    4/4 Övriga önskemål
     Har du andra önskemål som anknyter till lekparker i Lövkulla?
     Återstående tecken: 500