Harava - Puu-Raksilan asukaskysely
Harava - Puu-Raksilan asukaskysely
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/6 Johdanto

  Puu-Raksilan asemakaavan muutos, lähtötietokysely alueen asukkaille ja asunnon omistajille

  Puu-Raksila on rakentunut 1920-luvulta lähtien ja alueen suunnitteluperiaatteena on ollut yhtenäinen kaupunkikuva. Puu-Raksilan alueella käynnistyy kesällä 2019 asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on tukea valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin.

  Asemakaavan muutoksen aluksi järjestetään Puu-Raksilan alueen asukkaille sekä kiinteistöjen omistajille kohdennettu kysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. Kysely on avoinna 30.09.2019 asti.

  Puu-Raksilan asemakaavan muutoksen verkkosivut: https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/puu-raksila. Sivuilta löytyvät myös yhteystiedot, joiden kautta voit tilata halutessasi paperiversion kyselystä ja kysyä tarvittaessa lisätietoja.

  Suunnittelualueen rajaus


  Asemakaavan ote

  2/6 Vastaajan tiedot
   Vastaajan nimi
   Merkkejä jäljellä: 100
   Vastaajan osoite
   Merkkejä jäljellä: 100
   Vastaajan ikä
   Asuntokunnassani on
   Valitse min. 1-4 vaihtoehtoa
   Asuinpaikkani
   Valitse min. 1-2 vaihtoehtoa

   Asunnon asumismuoto Raksilassa

   Talotyyppini Raksilassa   Arvio asuntoni koosta Raksilassa, m2
   Merkkejä jäljellä: 50
   3/6 Puu-Raksila asuinympäristönä
    Erittäin viihtyisä
    Viihtyisä
    Keskinkertainen
    Ei kovin viihtyisä
    Ei lainkaan viihtyisä
    Miten viihtyisänä asuinympäristönä pidät Puu-Raksilaa?
    Halutessasi voit perustella vastauksesi
    Merkkejä jäljellä: 500
    Mitkä kaupunkikuvalliset tekijät vaikuttavat mielestäsi eniten Puu-Raksilan viihtyisyyteen?
    Valitse maks. 3 vaihtoehtoa

    Puu-Raksila on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Millä tavalla nämä arvot voitaisiin säilyttää?
    Valitse maks. 3 vaihtoehtoa
    Miten Puu-Raksilan alueen puistoja tulisi mielestäsi kehittää?
    Merkkejä jäljellä: 500
    4/6 Liikenne ja pysäköinti Puu-Raksilassa
     Asuntokuntani käyttössä olevien autojen lukumäärä
     Asuntokuntani autojen pysäköinti tapahtuu
     Vieraideni autojen pysäköinti tapahtuu     Ovatko Puu-Raksilan pysäköintijärjestelyt mielestäsi toimivat?


     Aiheutuuko pysäköinnistä haittaa asumiselle?

     Aiheutuuko liikenteestä häiriötä tai haittaa asumiselle?

     5/6 Puu-Raksilan kehittäminen asuinalueena
      Tontilleni tällä hetkellä kaavassa osoitettu rakennusoikeuden määrä on


      Millä tavalla haluaisitte kehittää asumistanne Raksilassa tulevaisuudessa?
      6/6 Puu-Raksilan asemakaavatyöhön osallistuminen
       Millä tavalla toivoisit voivasi osallistua Puu-Raksilan asemakaavatyöhön?

       Muuta palautetta
       Merkkejä jäljellä: 500