Harava - Minun kulttuuriympäristöni Oulussa -kysely
Harava - Minun kulttuuriympäristöni Oulussa -kysely
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/9 Johdanto
  Millainen on oululainen kulttuuriympäristö? Miltä Oulu näyttää ja tuntuu niin arjessa, vapaa-aikana kuin vierailijankin kokemana?

  Mitä kulttuuriympäristö sinulle merkitsee?

  Mitkä ovat sinulle erityisen merkittäviä tai muistorikkaita paikkoja Oulussa?

  Millaista historiaa Oululla ja oululaisilla on, entä miten sitä voisi hyödyntää kaupungin kehittämisessä?


  Tarkastelualueena koko Oulu
  Oulussa on vireillä kulttuuriympäristön teemayleiskaava, jossa selvitetään ympäristön ominaispiirteitä ja suunnitellaan toimenpiteitä arvokkaan kulttuuriympäristön vaalimiseksi. Tämä kysely on arvokas osa työn tiedonkeruuta. Sen tarkoituksena on saada tietoa Oulussa tärkeiksi koetuista ympäristöistä.

  Lue lisää kulttuuriympäristöstä. 

  Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Pia Krogius, pia.krogius(at)ouka.fi, puh. 040 6416406

  Kaikille avoimeen kyselyyn voi vastata 15.5. - 31.8.2019.
  2/9 Ohjeet

   Kyselyyn vastaaminen

   Pääset kyselyssä eteenpäin oikean alareunan painikkeella vastattuasi esitettyihin kysymyksiin. Voit palata taaksepäin oikean alareunan painikkeilla tai vasemman reunan valikosta, jos haluat muuttaa vastaustasi tai lukea nämä ohjeet uudelleen.

   Karttaikkunoiden käyttö

   Karttaa voi zoomaata karttaikkunan oikean reunan säätimestä tai hiiren rullaa käyttäen osoittimen ollessa kartan päällä.

   Karttatyökalut aktivoidaan klikkaamalla kohdetyökalun symbolia kartan vierestä vasemmalta. Aktiivisella työkalulla voi merkitä kohteita kartalle. Työkalun saa pois päältä klikkaamalla symbolia uudelleen.

   Karttakohteen merkitsemisen jälkeen avautuu ikkuna, jossa voi tarkentaa vastausta ja tallentaa kohteen. Kohteita voi muokata tai poistaa, kun työkalu ei ole aktiivisena. Valitse kohde kartalta ja tee muutos aukeavassa valikossa.
   3/9 Taustatiedot
    Ikä
    Asun    Lähialueeni (postinumero)
    Merkkejä jäljellä: 15
    Vastaan kyselyyn ensisijaisesti alueen    4/9 Kulttuuriympäristön tuttuus

     Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen toiminnasta sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä. Siihen kuuluu kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset.

     Kulttuuriympäristö sisältää sekä aluekokonaisuuksia että yksittäisiä kohteita. Kulttuuriympäristöä ovat niin tavalliset arkiympäristöt kuin erityistä tunnustusta saaneet ja suojellut alueet ja kohteet.
     Kuinka tuttu asia kulttuuriympäristö sinulle on?
     Kuinka tärkeä asia kulttuuriympäristö on sinulle?
     Voit tarkentaa kertomalla lisää:
     Merkkejä jäljellä: 500
     Kulttuuriympäristö kiinnostaa minua
     5/9 Kulttuuriympäristön merkittävyys
      Täysin samaa mieltä
      Jokseenkin saamaa mieltä
      Jokseenkin eri mieltä
      Täysin eri mieltä
      En osaa sanoa.
      Kulttuuriympäristö on oleellinen osa arkeani.
      Olen ylpeä oululaisesta kulttuuriympäristöstä.
      Kulttuuriympäristö on osa identiteettiäni.
      Kulttuuriympäristö edistää hyvinvointia.
      Kulttuuriympäristön säilyttäminen on tärkeää.
      Kulttuuriympäristö on tärkeää kaupungin maineelle/imagolle.
      Päättäjien ja toimijoiden tulisi paremmin huomioida kulttuuriympäristön arvo.
      Kulttuuriympäristökasvatusta tulisi lisätä koululaisille ja opiskelijoille.
      Kulttuuriympäristön merkitystä tulisi avata asukkaille.
      Kulttuuriympäristön merkitystä tulisi pitää esillä julkisessa keskustelussa.
      Kulttuuriympäristö voi olla yrityksen menestystekijä.
      Koen, että pystyn vaikuttamaan kulttuuriympäristööni.       
      6/9 Kulttuuriympäristön vaaliminen

       Olisitko valmis toimimaan kulttuuriympäristön vaalimisen puolesta esimerkiksi

       Kyllä
       Ei
       Osallistumalla talkoisiin?
       Osallistumalla kotiseutuyhdistyksen toimintaan?
       Osallistumalla tapahtuman järjestämiseen?
       Osallistumalla luentoihin tai tapahtumiin?
       Ottamalla kantaa ajankohtaisiin kulttuuriympäristökysymyksiin?
       Huolehtimalla erityisestä kohteesta esimerkiksi adoptoimalla monumentin?
       Vetämällä opastetun kävelykierroksen tai tekemällä mobiilireitin?
       Kertomalla kulttuuriympäristöstä lähikoulun oppitunnilla?
       Jotenkin muuten, miten?
       Merkkejä jäljellä: 500
       7/9 Arjen ympäristöni

        Kulttuuriympäristö on ihmisen toiminnasta ja vaikutuksesta syntynyttä ympäristöä. Kulttuuriympäristöä ovat niin tavalliset arkiympäristöt kuin erityistä tunnustusta saaneet ja suojellut alueet ja kohteet.

        Miten kuvailisit kulttuuriympäristön näkökulmasta ympäristöä, jossa vietät suurimman osan ajastasi? Mistä se koostuu? Mikä on sille erityistä ja tärkeää? Mitkä ovat sille tyypillisiä ominaisuuksia?
        Merkkejä jäljellä: 1000
        Kerro lisää tästä kulttuuriympäristöstä, jokin muisto tai kokemus. Halutessasi voit lisätä myös kuvan:
        Merkkejä jäljellä: 1000

        Hyväksytyt tiedostomuodot:
        gif, jpeg, jpg, png
        Missä kuvailemasi ympäristö sijaitsee? (kaupunginosa, paikan nimi tai osoite)
        Merkkejä jäljellä: 250
        9/9 Kehitysideoita

         Vapaa sana/Kerro kehitysideoistasi

         Miten kulttuuriympäristö voisi olla voimavara? Kerro näkemyksiä, ideoita, esimerkkejä ja ajatuksia siitä, miten kulttuuriympäristöä voisi hyödyntää arjessa, työssä tai esimerkiksi tapahtumissa! Mitä muuta kulttuuriympäristöön liittyvää haluat kertoa?
         Merkkejä jäljellä: 3000
         Jos haluat tietää lisää kulttuuriympäristön yleiskaavan etenemisestä, kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän. Lähetämme sinulle tietoa yleiskaavatyöstä vaiheissa, joissa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa. Työn etenemistä voi seurata myös yleiskaavan verkkosivulla.
         Merkkejä jäljellä: 50
         Lopettaaksesi kyselyn paina oikean alakulman painiketta "Lähetä".

         Kiitos osallistumisesta!