Harava - Pohjois-Savon liiton maa-aineskysely, vapaa sana ja toimipaikka
Harava - Pohjois-Savon liiton maa-aineskysely, vapaa sana ja toimipaikka
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/10 Pohjois-Savon liiton maa-aineskysely 2019
  Pohjois-Savon liitossa on käynnissä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 2. vaihe. Kaavaan tehtävien maa-ainesten aluevarausten tarkistamisen pohjaksi tehdään arvio maa-ainesten käytöstä ja riittävyydestä vuosille 2018 - 2040. Edellisen kerran maa-aineskysely tehtiin syksyllä 2006. Kyselyn tausta-aineistona toimivat sekä vuoden 2006 maa-aineskysely että ELY-keskuksen Notto -tietojärjestelmän tiedot otettujen maa-ainesten määristä kunnittain v. 2014-2018.  Kysely on kohdennettu Pohjois-Savon kunnille (ml. Joroinen), maa-aineksia käyttäville yrityksille, rataverkostosta vastaavalle Väylävirastolle ja tieverkosta vastaavalle Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen liikenne -vastuualueelle. Pyydämme arviota kuntanne/yrityksenne/ muun organisaationne maa-ainesten nykykäytöstä (kiintokuutioina k-m³) ja tulevaisuuden tarpeista.   Vastauksenne ovat maakuntakaavan onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä. 

  Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

  Vastaajan taustatiedot:

  Nimi:
  Merkkejä jäljellä: 250
  Asema tai tehtävänimike:
  Merkkejä jäljellä: 250
  Organisaatio:
  Merkkejä jäljellä: 250
  Organisaation toimiala:
  Organisaation toimipisteen kannalta otollinen maa-aineksen ottopaikan etäisyys?
  2/10 Maa-ainesmateriaalin nykykäyttö

   Nykykäyttö vuonna 2018 (k-m³)

   Arvioi alle kunkin materiaalin käyttömääriä viime vuoden aikana eli vuonna 2018 (nykykäyttö). Materiaalin käyttömäärä pitää sisällään esimerkiksi kunnallisteknisiintöihin ja talonrakennustöihin kuluneet materiaalit sekä muun käytön.
   Hiekka (k-m³):
   Sora (k-m³):
   Murskauskelpoinen sora (k-m³):
   Kalliokiviaines (k-m³):
   Kierrätysmateriaali (esim. kaivoksen sivukivi tai ylijäämämateriaali) (k-m³):
   3/10 Maa-ainesmateriaalin arvioitu käyttö vuonna 2019 - 2020

    Maa-ainesmateriaalin arvioitu käyttö vuonna 2019 - 2020 (k-m³)

    Arvioi alle kunkin materiaalin kokonaiskäyttömäärää kuluvan ja ensivuoden aikana yhteensä eli vuosina 2019-2020. Materiaalin käyttömäärä pitää sisällään esimerkiksi kunnallisteknisiintöihin ja talonrakennustöihin kuluneet materiaalit sekä muun käytön.
    Hiekka (k-m³):
    Sora (k-m³):
    Murskauskelpoinen sora (k-m³):
    Kalliokiviaines (k-m³):
    Kierrätysmateriaali (esim. kaivoksen sivukivi tai ylijäämämateriaali) (k-m³):
    4/10 Maa-ainesmateriaalien arvioitu käyttö vuosina 2021 - 2030

     Maa-ainesmateriaalin arvioitu käyttö vuosina 2021 - 2030 (k-m³)

     Arvioi alle kunkin materiaalin kokonaiskäyttömäärää seuraavalla vuosikymmenellä eli vuosien 2021-2030 aikana. Materiaalin käyttömäärä pitää sisällään esimerkiksi kunnallisteknisiintöihin ja talonrakennustöihin kuluneet materiaalit sekä muun käytön.
     Hiekka (k-m³):
     Sora (k-m³):
     Murskauskelpoinen sora (k-m³):
     Kalliokiviaines (k-m³):
     Kierrätysmateriaali (esim. kaivoksen sivukivi tai ylijäämämateriaali) (k-m³):
     5/10 Maa-ainesmateriaalien arvioitu käyttö vuosina 2031 - 2040

      Maa-ainesmateriaalin arvioitu käyttö vuosina 2031 - 2040 (k-m³)

      Arvioi alle kunkin materiaalin kokonaiskäyttömäärää 2030-luvulla eli vuosina 2031-2040. Materiaalin käyttömäärä pitää sisällään esimerkiksi kunnallisteknisiintöihin ja talonrakennustöihin kuluneet materiaalit sekä muun käytön.
      Hiekka (k-m³):
      Sora (k-m³):
      Murskauskelpoinen sora (k-m³):
      Kalliokiviaines (k-m³):
      Kierrätysmateriaali (esim. kaivoksen sivukivi tai ylijäämämateriaali) (k-m³):
      7/10 Kartta: Maa-ainesmateriaalin nykyinen hankinta
       8/10 Kartta: Ristiriita-alueet
        9/10 Kartta: Maa-ainesmateriaalin tulevaisuuden hankinnasta
         10/10 Vapaa sana

          Tähän voit jättää ajatuksia ja terveisiä Pohjois-Savon liitolle maa-aineskyselyyn liittyen.

          Vapaa sana:
          Merkkejä jäljellä: 1000