Harava - Kysely Koilliskeskuksen kehittämisestä
Harava - Kysely Koilliskeskuksen kehittämisestä
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto

  Kysely Koilliskeskuksen kehittämisestä

  Mitkä paikat ja reitit ovat erityisen tärkeitä ja mitkä kaipaavat kehittämistä? Mitä toimintoja ja palveluja toivoisit raitiotien vaihtopysäkin läheisyyteen?

  Koilliskeskuksen alueelle on laadittu kehittämissuunnitelmaluonnos, jonka tavoitevuosi on 2041. Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa on tarkasteltu alueen liikennejärjestelyjä sekä alustavia täydennysrakentamismahdollisuuksia.

  Koilliskeskukseen rakennetaan uusia asuntoja lukuisille asukkaille. Aluekeskuksen palveluita sekä liikennejärjestelmää halutaan kehittää vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeisiin ja ilmastomuutoksen tuomiin haasteisiin. Tampereen raitiotien itäisen haaran jatkamista seuraavina vuosikymmeninä TAYSilta Koilliskeskukseen ja Kangasalle saakka selvitetään.

  Tulevaisuuden Koilliskeskuksen aktiivinen keskipiste muodostuu raitiotien vaihtopysäkin ympärille. Ensimmäisen suunnitteluvaiheen luonnoksissa on määritelty vaihtopysäkin ja raitiotielinjan tilavaraukset.

  Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmassa laaditaan alustavat periaatteet tulevalle täydennysrakentamiselle, palveluille sekä pysäköintijärjestelyille. Kehittämissuunnitelma on yleispiirteinen oikeusvaikutukseton maankäytön suunnitelma, joka laaditaan tulevien asemakaavamuutosten suuntaviivaksi.

  Suunnitelman luonnosaineistot ja lisätietoa Koilliskeskuksen kehittämisestä löytyy internet-sivuilta www.tampere.fi/koilliskeskus.

  Kyselyllä halutaan selvittää asukkaiden ja muiden alueen käyttäjien mielipiteitä alueen nykytilasta ja toiveita alueen kehittämisestä. Kysely on avoinna 28.3.-14.4.2019.


  3D-havainnekuva Koilliskeskuksen vaihtopysäkistä (Havainnekuva: Ramboll Finland Oy).
  Siirry eteen tai taaksepäin kyselyssä Edellinen- tai Seuraava- painikkeilla.

  Paina Lähetä-painiketta vasta kun olet vastannut kaikkiin haluamiisi kysymyksiin.
  2/4 Vastaajan taustatiedot
   Vastaajan sukupuoli


   Vastaajan ikä

   Suhde Koilliskeskuksen alueeseen   Siirry eteen tai taaksepäin kyselyssä Edellinen- tai Seuraava- painikkeilla.

   Paina Lähetä-painiketta vasta kun olet vastannut kaikkiin haluamiisi kysymyksiin.
   4/4 Alueen kehittäminen
    Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksessa alueelle on esitetty tavoitevuoteen 2041 mennessä yhteensä noin 205 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista, josta liike- ja palvelurakentamista on noin 55 000 kerrosneliömetriä ja asuinrakentamista noin 150 000 kerrosneliömetriä. Koilliskeskuksen alueelle tulisi suunnitelmaluonnoksen pohjalta arvioiden noin 4 000 uutta asukasta.

    Nykyiselle hyvinvointikeskukselle ja sen eri palveluille pyritään löytämään entistä keskeisempi ja saavutettavampi paikka Koilliskeskuksen vaihtopysäkin lähiympäristöstä. Myös mahdolliselle uimahallille tehdään varaus suunnitelma-alueelta. Koulupalveluiden osalta tukeudutaan Linnainmaan kouluun myös tulevaisuudessa.

    Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yleissuunnitelmat Koilliskeskuksen vieressä kulkevien valtateiden 9 (välillä Alasjärvi-Orivesi) ja 12 (välillä Alasjärvi-Huutijärvi) parantamiseksi.

    Koilliskeskuksen liikenteen ja maankäytön kehittämissuunnitelmaluonnos (Ramboll Finland Oy)

    Koilliskeskus_liikenne_maankaytto.pdf
    Mitä mieltä olet Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta? Miten toivoisit Koilliskeskuksen alueen kehittyvän tulevaisuudessa?
    Merkkejä jäljellä: 2000

    Suunnitellun vaihtopysäkin lähiympäristön nykytilanne (Kuva: Ramboll Finland Oy)

    Tältä vaihtopysäkin lähiympäristö voisi näyttää tulevaisuudessa (Kuva: Ramboll Finland Oy)
    Tulevaisuuden Koilliskeskuksen keskipiste muodostuu raitiotien vaihtopysäkin ympärille. Mitä palveluja tai toimintoja toivoisit vaihtopysäkin läheisyyteen?

    Siirry eteen tai taaksepäin kyselyssä Edellinen- tai Seuraava- painikkeilla.

    Paina Lähetä-painiketta vasta kun olet vastannut kaikkiin haluamiisi kysymyksiin.