Louhi Palaute - KAU44794_Kysely pyöräilijöiden yksittäistapaturmista
Louhi Palaute - KAU44794_Kysely pyöräilijöiden yksittäistapaturmista
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Johdanto

  Tervetuloa vastaamaan kyselyyn pyöräilijöiden yksittäistapaturmista

  Kysely on osa Savonia-ammattikorkeakoulussa valmistuvaa opinnäytetyötä, jossa tutkitaan pyöräilijöiden yksittäistapaturmia. Työn tilaajana on Pohjois-Savon ELY-keskus. Kyselyllä kerätään tietoa pyöräilytapaturmien syistä ja taustatekijöistä. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaukset paljastu tuloksissa. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Yksi vastaus koskee aina vain yhtä tapaturmaa. Mikäli haluatte vastata useamman tapaturman osalta, voitte vastata kyselyyn useamman kerran.

  Kysely on auki sunnuntaihin 24.3.2019 asti.

  Vastaajien kesken arvotaan kuusi pyöräilykypärää. Jos haluatte osallistua arvontaan, jättäkää yhteystietonne kyselyn viimeiselle sivulle.  Pääsette siirtymään kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta. Painakaa Lähetä-painiketta kyselyn viimeisellä sivulla vastattuanne kysymyksiin.
  Lisätietoja:

  Johanna Savolainen, johanna.savolainen@ely-keskus.fi
  2/7 Taustatiedot
   1. Ikä

   2. Sukupuoli

   3. Ammatti

   4. Kuinka usein pyöräilette lumettomaan aikaan keväällä, kesällä ja syksyllä?   5. Kuinka usein pyöräilette talvella?   6. Paljonko pyöräilette keskimäärin vuoden aikana?

    

   7. Mikä on pääsääntöisesti pyörämatkanne tarkoitus?   8. Oletteko olleet viimeisen kahden vuoden aikana pyöräilytapaturmassa, jossa olette kaatuneet yksin, törmäämättä toiseen osapuoleen?

   * Pakollinen kysymys
   Siirtykää eteenpäin kyselyssä painamalla Seuraava-painiketta.
   3/7 Tapaturman tarkentavat tiedot
    9. Miten tapaturma tapahtui?    10. Sattuiko tapaturma


    11.a. Milloin tapaturma tapahtui (kuukausi)?
    11.b. Milloin tapaturma tapahtui (viikonpäivä)?

    11.c. Milloin tapaturma tapahtui (kellonaika)?

         * Pakollinen kysymys
    Siirtykää eteenpäin kyselyssä painamalla Seuraava-painiketta.
    5/7 Tapaturman tarkentavat tiedot
     13.a. Mikä oli mielestänne tapaturmaan johtanut pääasiallinen syy? (valitkaa vain yksi vaihtoehto)

     13.b Aiheutuiko tapaturma pääasiallisen syyn lisäksi muista, toissijaisista syistä? (voitte valita useita vaihtoehtoja)

     14. Voitte halutessanne tarkentaa tapaturman syytä.
     Merkkejä jäljellä: 1000
     15. Käytittekö tapahtumahetkellä pyöräilykypärää asianmukaisesti kiinnitettynä?


     16. Aiheuttiko tapaturma teille vammoja?

     * Pakollinen kysymys
     Siirtykää eteenpäin kyselyssä painamalla Seuraava-painiketta.
     6/7 Tapaturmasta aiheutuneet vammat
      17. Tarkentakaa vammojen tyyppiä. (voitte valita useita vaihtoehtoja)

      18. Voitte halutessanne tarkentaa aiheutuneita vammoja.
      Merkkejä jäljellä: 1000
      19. Vaativatko aiheutuneet vammat sairaalahoitoa?

      20. Aiheutuiko tapaturmasta teille pysyviä terveyshaittoja?

      * Pakollinen kysymys
      Siirtykää eteenpäin kyselyssä painamalla Seuraava-painiketta.
      7/7 Lopetus ja arvontaan osallistuminen
       21. Miten pyöräilijöiden yksittäistapaturmia voitaisiin mielestänne ehkäistä?
       Merkkejä jäljellä: 1000
       22. Voitte vapaasti kertoa kyselystä heränneitä ajatuksia
       Merkkejä jäljellä: 1000
       Jos haluatte osallistua arvontaan, jättäkää puhelinnumeronne viereiseen kenttään.

       Puhelinnumeroa käytetään vain arvonnan suorittamiseen, eikä sitä luovuteta eteenpäin. Puhelinnumero säilytetään salatulla työasemalla ja se hävitetään heti arvonnan suorittamisen jälkeen.

        
       Merkkejä jäljellä: 50
       Lähettäkää lopuksi vastauksenne painamalla Lähetä-painiketta.