Harava - Uusi kysely - Fiske i havsområdet utanför Borgå år 2018
Harava - Uusi kysely - Fiske i havsområdet utanför Borgå år 2018
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/11 Fiskerätt

  Kryssa för rätt alternativ eller skriv ditt svar på det angivna stället.

   

  Vad grundar din fiskerätt sig på?
  Välj min. 1 alternativet
  2/11 Hushållet

   Information om hushållet

   Hur många personer tillhörde i mitt hushåll i år 2018?
   Hur många personer av ditt hushåll deltog i fisket?
   3/11 Fiskeansträngning

    Hushållets fiske (fiskeansträngning) och indelning av fångst per fiskeområde år 2018


    Välj en eller flera följande fiskeområden. Observera kartan över fiskeområdena (länk här invid).
    Vapaa-ajankalastuskysely_kartta.pdf

    Område 1a. Borgå å

    1a. Andel av fiske (%)
    1a. Andel av fångst (%)

    Område 1b. Haikofjärden

    1b. Andel av fiske (%)
    1a. Andel av fångst (%)

    Område 2. Emsalöfjärden

    2. Andel av fiske (%)
    2. Andel av fångst (%)

    Område 3. Svartbäckfjärden

    3. Andel av fiske (%)
    3. Andel av fångst (%)

    Område 4. Orrbyfjärden

    4. Andel av fiske (%)
    4. Andel av fångst (%)
    4/11 Antalet sammanräknade fiskedagar per månad under år 2018

     Ge en uppskattning av antalet sammanräknade fiskedagar i undersökningsområdet för alla personer i ditt hushåll per månad under år 2018.

     Januari
     Februari
     Mars
     April
     Maj
     Juni
     Juli
     Augusti
     September
     Oktober
     November
     December
     5/11 Fiskeredskap

      Väj en eller fler fiskeredskap som du har användit.

      Välj vilket/vilka av följande fiskeredskap du använder.
      Välj min. 1 alternativet      6/11 Uppskattning av fångst 1/2: passiva fiskeredskap

       Ge en uppskattning av den fångst (kg) ditt hushåll under år 2018 fått med olika fiskeredskap.

       Om du fått fångst tillsammans med andra hushåll, meddela endast ditt hushålls andel. Ge också en uppskattning av hur många dagar du använt ett visst fiskeredskap (fångstdagar) och av hur många fiskeredskap du använde samtidigt per fångstdag (antalet fiskeredskap/fångstdag).

       1. Nät 45-49 mm

       1.1 antal fångstdagar
       1.2  antal redskap/fångstdag
       1.3 abborre
       1.4 gös
       1.5 gädda
       1.6 braxe
       1.7 mört
       1.8 lake
       1.9 öring
       1.10 lax
       1.11 sik
       1.12 strömming
       1.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       2. Nät över 50 mm

       2.1 antal fångstdagar
       2.2  antal redskap/fångstdag
       2.3 abborre
       2.4 gös
       2.5 gädda
       2.6 braxe
       2.7 mört
       2.8 lake
       2.9 öring
       2.10 lax
       2.11 sik
       2.12 strömming
       2.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       3. Strömminhgsnät

       3.1 antal fångstdagar
       3.2  antal redskap/fångstdag
       3.3 abborre
       3.4 gös
       3.5 gädda
       3.6 braxe
       3.7 mört
       3.8 lake
       3.9 öring
       3.10 lax
       3.11 sik
       3.12 strömming
       3.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       4. Katsa

       4.1 antal fångstdagar
       4.2  antal redskap/fångstdag
       4.3 abborre
       4.4 gös
       4.5 gädda
       4.6 braxe
       4.7 mört
       4.8 lake
       4.9 öring
       4.10 lax
       4.11 sik
       4.12 strömming
       4.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       5. Fiske med krok (Långrev och agnkrok)

       5.1 antal fångstdagar
       5.2  antal redskap/fångstdag
       5.3 abborre
       5.4 gös
       4.5 gädda
       5.6 braxe
       5.7 mört
       5.8 lake
       5.9 öring
       5.10 lax
       5.11 sik
       5.12 strömming
       5.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
       7/11 Uppskattning av fångst 2/2: aktiva fiskeredskap

        6. Pimpelspö

        6.1 antal fångstdagar
        6.2 antal redskap/fångstdag
        6.3 abborre
        6.4 gös
        6.5 gädda
        6.6 braxe
        6.7 mört
        6.8 lake
        6.9 öring
        6.10 lax
        6.11 sik
        6.12 strömming
        6.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        7. Metspö

        7.1 antal fångstdagar
        7.2 antal redskap/fångstdag
        7.3 abborre
        7.4 gös
        7.5 gädda
        7.6 braxe
        7.7 mört
        7.8 lake
        7.9 öring
        7.10 lax
        7.11 sik
        7.12 strömming
        7.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        8. Kastpö/dragfiske

        8.1 antal fångstdagar
        8.2 antal redskap/fångstdag
        8.3 abborre
        8.4 gös
        8.5 gädda
        8.6 braxe
        8.7 mört
        8.8 lake
        8.9 öring
        8.10 lax
        8.11 sik
        8.12 strömming
        8.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        9. Sikmetspö

        9.1 antal fångstdagar
        9.2 antal redskap/fångstdag
        9.3 abborre
        9.4 gös
        9.5 gädda
        9.6 braxe
        9.7 mört
        9.8 lake
        9.9 öring
        9.10 lax
        9.11 sik
        9.12 strömming
        9.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        10. Annat redskap, vad?
        Återstående tecken: 40
        10.1 antal fångstdagar
        10.2 antal redskap/fångstdag
        10.3 abborre
        10.4 gös
        10.5 gädda
        10.6 braxe
        10.7 mört
        10.8 lake
        10.9 öring
        10.10 lax
        10.11 sik
        10.12 strömming
        10.13 annan (t. ex. flundra, torsk, vassbuk och nors)
        8/11 Avvikande fenomen

         Märkte du följande fenomen i havsområden i Borgå under år 2018?

         Lukt- och smakfel på fångsten
         Yttre skador eller sår på fiskar
         Snabb nedsmutsning av redskap
         Ovanlig död i fiskeredskap. 
         Meddela också om fiskarna är i dåligt skick eller det är något ovanligt i deras skick efter det att de fastnat i fiskeredskap.
         Betydligt större antal karpfiskar
         Större fångst av sik, öring eller lax
         Riklig algblomning
         Grumlighet i vattnet
         Illaluktande vatten
         Annat ovanligt
         Annat ovanligt, vad?
         Återstående tecken: 250
         9/11 Muddring 2018

          Påvärkningar av muddringen och deponeringen

          Påverkade muddringen av leden Tolkis-Borgå ditt fiske år 2018? På vilket sätt?
          Återstående tecken: 250
          Påverkade deponeringarna på Svartbäckfjärden eller pråmtrafiken ditt fiske år 2018? På vilket sätt?
          Återstående tecken: 250
          10/11 Allmänna observationer

           Allmänna observationer om fiskebeståndet och fisket i Borgå å och havsområdet utanför Borgå.

           Allmänna observationer om fiskebeståndet och fisket i Borgå å och havsområdet utanför Borgå.
           Återstående tecken: 250
           Bifoga din e-postadress ifall vi får ställa dig tilläggsfrågor.
           Återstående tecken: 50
           11/11 Hur nöjd är du med ditt fiske

            Hur nöjd är du med ditt fiske i havsområdena utanför Borgå år 2018?

            Använd skolvitsord (4=mycket missnöjd - 10=mycket nöjd). Beakta vid din uppskattning bl.a. hurdan fångst du fått och hur användbar den var, fiskeomgivningen, hur regleringen av fisket fungerar, vattenkvaliteten och möjliga missförhållanden.
            Vitsord på skalan 4-10