Harava - Uusi kysely - Kalastus Porvoon edustan merialueella vuonna 2018
Harava - Uusi kysely - Kalastus Porvoon edustan merialueella vuonna 2018
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/11 Kalastusoikeus

  Merkitse rasti ruutuun tai kirjoita vastaus sille varattuun kohtaan.

   

  Mihin kalastusoikeutenne perustuu?
  Valitse min. 1 vaihtoehto
  2/11 Ruokakunta

   Tiedot ruokakunnasta

   Kuinka monta henkilöä kuului ruokakuntaanne 2018?
   Kuinka monta henkilöä ruokakunnastanne osallistui kalastukseen vuonna 2018?
   3/11 Pyyntiponnistus

    Ruokakuntanne kalastus (pyyntiponnistus) sekä saaliin jakautuminen kalastusalueittain vuonna 2018


    Valitse yksi tai useampi seuraavista kalastusalueista. Huomaa kartta kalastusalueista (linkki vieressä).
    Vapaa-ajankalastuskysely_kartta.pdf

    Alue 1a. Porvoonjoki

    1a. Osuus kalastuksesta (%)
    1a. Osuus saaliista (%)

    Alue 1b. Haikkoonselkä

    1b. Osuus kalastuksesta (%)
    1a. Osuus saaliista (%)

    Alue 2. Emäsalonselkä

    2. Osuus kalastuksesta (%)
    2. Osuus saaliista (%)

    Alue 3. Svartbäckinselkä

    3. Osuus kalastuksesta (%)
    3. Osuus saaliista (%)

    Alue 4. Orrenkylänselkä

    4. Osuus kalastuksesta (%)
    4. Osuus saaliista (%)
    4/11 Yhteenlasketut kalastuspäivät kuukausittain vuonna 2018

     Arvioikaa ruokakunnassanne kalastaneiden henkilöiden yhteenlasketut kalastuspäivät (päivät jolloin kalastettu) kuukausittain tiedustelualueella vuonna 2018.

     Tammikuu
     Helmikuu
     Maaliskuu
     Huhtikuu
     Toukokuu
     Kesäkuu
     Heinäkuu
     Elokuu
     Syyskuu
     Lokakuu
     Marraskuu
     Joulukuu
     5/11 Pyyntivälineet

      Valitse käyttämäsi pyyntiväline(et) seuraavista

      Valitse vähintään yksi seuraavista
      Valitse min. 1 vaihtoehto      6/11 Arvio saaliista 1/2: passiiviset pyyntivälineet

       Arvioi alla olevaan taulukkoon ruokakuntanne Porvoon merialueelta vuonna 2018 eri pyydyksillä saamanne saalis (kg).

       Yhdessä muiden ruokakuntien kanssa saamastanne saaliista ilmoita vain oman ruokakuntanne osuus. Arvioikaa myös monenako päivänä kukin pyydystyyppi on ollut pyynnissä tai käytössä (pyyntipäiviä) ja montako pyydystä keskimäärin oli yhtä aikaa käytössä pyyntipäivää kohti (pyydysten määrä/pyyntipäivä).

       1. Verkko 45-49 mm

       1.1 pyynti-päiviä (lkm)
       1.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
       1.3 ahven
       1.4 kuha
       1.5 hauki
       1.6 lahna
       1.7 särki
       1.8 made
       1.9 taimen
       1.10 lohi
       1.11 siika
       1.12 silakka
       1.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       2. Verkko yli 50 mm

       2.1 pyynti-päiviä (lkm)
       2.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
       2.3 ahven
       2.4 kuha
       2.5 hauki
       2.6 lahna
       2.7 särki
       2.8 made
       2.9 taimen
       2.10 lohi
       2.11 siika
       2.12 silakka
       2.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       3. Silakkaverkko

       3.1 pyynti-päiviä (lkm)
       3.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
       3.3 ahven
       3.4 kuha
       3.5 hauki
       3.6 lahna
       3.7 särki
       3.8 made
       3.9 taimen
       3.10 lohi
       3.11 siika
       3.12 silakka
       3.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       4. Katiska

       4.1 pyynti-päiviä (lkm)
       4.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
       4.3 ahven
       4.4 kuha
       4.5 hauki
       4.6 lahna
       4.7 särki
       4.8 made
       4.9 taimen
       4.10 lohi
       4.11 siika
       4.12 silakka
       4.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
       ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       5. Koukkupyynti (pitkäsiima ja syöttikoukku)

       5.1 pyynti-päiviä (lkm)
       5.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
       5.3 ahven
       5.4 kuha
       4.5 hauki
       5.6 lahna
       5.7 särki
       5.8 made
       5.9 taimen
       5.10 lohi
       5.11 siika
       5.12 silakka
       5.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
       7/11 Arvio saaliista 2/2: aktiiviset pyyntivälineet

        6. Pilkkivapa

        6.1 pyynti-päiviä (lkm)
        6.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
        6.3 ahven
        6.4 kuha
        6.5 hauki
        6.6 lahna
        6.7 särki
        6.8 made
        6.9 taimen
        6.10 lohi
        6.11 siika
        6.12 silakka
        6.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        7. Onki

        7.1 pyynti-päiviä (lkm)
        7.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
        7.3 ahven
        7.4 kuha
        7.5 hauki
        7.6 lahna
        7.7 särki
        7.8 made
        7.9 taimen
        7.10 lohi
        7.11 siika
        7.12 silakka
        7.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        8. Heittovapa/vetouistelu

        8.1 pyynti-päiviä (lkm)
        8.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
        8.3 ahven
        8.4 kuha
        8.5 hauki
        8.6 lahna
        8.7 särki
        8.8 made
        8.9 taimen
        8.10 lohi
        8.11 siika
        8.12 silakka
        8.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        9. Siikaonki

        9.1 pyynti-päiviä (lkm)
        9.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
        9.3 ahven
        9.4 kuha
        9.5 hauki
        9.6 lahna
        9.7 särki
        9.8 made
        9.9 taimen
        9.10 lohi
        9.11 siika
        9.12 silakka
        9.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        10. Muu pyyntiväline, mikä?
        Merkkejä jäljellä: 40
        10.1 pyynti-päiviä (lkm)
        10.2 pyydysten määrä/ pyynti-päivä
        10.3 ahven
        10.4 kuha
        10.5 hauki
        10.6 lahna
        10.7 särki
        10.8 made
        10.9 taimen
        10.10 lohi
        10.11 siika
        10.12 silakka
        10.13 muu (esim. kampela, turska, kilohaili ja kuore)
        8/11 Poikkeukselliset ilmiöt

         Havaitsitteko vuoden 2018 aikana Porvoon merialueella seuraavia ilmiöitä?

         Haju- ja makuvirheitä saaliskaloissa
         Ulkoisia vaurioita ja haavautumia kaloissa
         Pyydysten nopeaa likaantumista
         Kalojen poikkeuksellista kuolemista pyydyksiin
         Ilmoita myös, jos alueen kalat ovat huonokuntoisia tai niiden kunnossa pyydyksiin jäämisen jälkeen on jotain poikkeuksellista.
         Särkikalojen voimakasta runsastumista
         Siika-, taimen- tai lohisaaliiden runsastumista
         Runsaita leväkukintoja
         Veden sameutta
         Veden hajuhaittoja
         Muita tavanomaisesta poikkeavia muutoksia
         Muita tavanomaisesta poikkeavia muutoksia, mitä?
         Merkkejä jäljellä: 250
         9/11 Ruoppaus 2018

          Ruoppauksen ja läjityksen vaikutukset kalastukseen

          Oliko Tolkkinen–Porvoo -väylän syventämiseen liittyvillä ruoppauksilla vaikutusta kalastukseenne vuonna 2018? Minkälaisia?
          Merkkejä jäljellä: 250
          Oliko Svartbäckinselälle tehdyillä läjityksillä tai proomuliikenteellä vaikutusta kalastukseenne vuonna 2018? Minkälaisia?
          Merkkejä jäljellä: 250
          10/11 Yleisiä havaintoja

           Yleisiä havaintoja Porvoonjoen ja Porvoon edustan merialueen kalastosta ja kalastuksesta.

           Yleisiä havaintoja Porvoonjoen ja Porvoon edustan merialueen kalastosta ja kalastuksesta.
           Merkkejä jäljellä: 250
           Lisää sähköpostisoitteesi, mikäli sinulta voidaan kysyä lisätietoja.
           Merkkejä jäljellä: 50
           11/11 Kalastustyytyväisyys

            Arvioi, kuinka tyytyväinen olet vuoden 2018 kalastukseesi Porvoon edustan merialueella.

            Suorita arviointi kouluarvosanoin (4 = erittäin tyytymätön – 10 = erittäin tyytyväinen).  Pyri muodostamaan arviosi ottamalla huomioon mm. saaliin koostumus ja käyttökelpoisuus, kalastusympäristö, kalastuksen sääntelyn toimivuus, vedenlaatu ja mahdolliset epäkohdat. 
            Arvio asteikolla 4-10