Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Viinikan, Hallilan ja Messukylän rajaamalla alueella
Harava - Kysely aluenopeusrajoituksen muutoksesta Viinikan, Hallilan ja Messukylän rajaamalla alueella
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/4 Johdanto
  Aakkulan, Hallilan, Hankkion, Jokipohjan, Korkinmäen, Lukonmäen, Messukylän, Muotialan, Nekalan, Turtolan, Veisun, Vihiojan, Viialan, Viinikan ja Vuohenojan asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta alueelle ja mahdollisista turvattomista paikoista liikennealueilla. Kaupunki on laatinut ehdotuksen aluenopeusrajoitus 30 km/h laajuudesta.

  Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Keskeinen osa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamista on aluenopeusrajoituksen alentaminen asuinalueilla nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017-2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat ajonopeuksia rauhoittavat toimenpiteet. Uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä lisätietoja osoitteesta: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/liikenneturvallisuus.html

  Aluenopeusrajoituksen muutos ei pääsääntöisesti vaikuta alueellisten pääväylien ja pääkokoojakatujen nopeusrajoituksiin.  Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on koetun turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen.

  Ajonopeudet vaikuttavat liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alemmilla ajonopeuksilla kuljettajan havaintomahdollisuudet ovat paremmat ja jarrutusmatka lyhempi kuin korkeilla. Esitetyllä nopeusrajoitusuudistuksella on muitakin merkittäviä, pitkäjänteisiä vaikutuksia.

  Aluenopeusrajoitus 30 km/h tukee jalankulun ja pyöräilyn asemaa. Alhaisemmat ajonopeudet vähentävät kiihdyttämisen tarvetta tehden ajamisesta tasaisempaa, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun.

  Aluenopeusrajoituksen muutos toteutettiin ensimmäisenä Koivistonkylän, Nirvan, Taatalan ja Veisun alueilla vuonna 2017. Vuonna 2018 toteutettiin Lentävänniemen, Lielahden, Lintulammin, Niemenrannan, Niemen, Pohtolan ja Ryydynpohjan aluekokonaisuus. Seuraavana toteutuksessa ovat Järvensivun ja Kalevanharjun alueet sekä Haiharan, Hankkion, Kaukajärven ja Vehmaisten aluekokonaisuus. Aakkulan, Hallilan, Hankkion, Jokipohjan, Korkinmäen, Lukonmäen, Messukylän, Muotialan, Nekalan, Turtolan, Veisun, Vihiojan, Viialan, Viinikan ja Vuohenojan alueen nopeusrajoitusuudistus on tavoitteena toteuttaa vuoden 2019 aikana.  Karttakysely on avoinna maanantaihin 11.2.2019
  Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

  Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.


  2/4 Alustava suunnitelma
   Nykyään alueen nopeusrajoitukset ovat asuinalueilla pääosin 40 km/h, lukuun ottamatta muutamaa katua Muotialassa, joilla on nopeusrajoituksena 20 km/h (pihakatuja). 50 km/h tai enemmän on nopeusrajoituksena nykyään pääkaduilla, kuten Messukylänkadulla, Nekalantiellä ja Hallilantiellä.

   Alustavassa suunnitelmassa nopeusrajoitus säilyy ennallaan pääkaduilla, sekä Nekalan kaupallisella alueella. Muut alueet muuttuvat 30 km/h alueiksi, lukuun ottamatta olemassa olevia pihakatuja, joilla nopeusrajoituksena säilyy 20 km/h. Oheisessa kartassa uudet nopeusrajoitukset on kuvattu tarkemmin. Kartassa keltainen on 20 km/h (pihakatu), oranssi 30 km/h, vihreä 40 km/h, punainen 50 km/h ja sinisen eri sävyt 60 km/h tai enemmän.

   Alueella tullaan toteuttamaan myös uutta aluenopeusrajoituksen noudattamista tukevia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Rauhoittamistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojateiden havaittavuuden parantamista tai hidasteiden toteuttamista. Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkailta tai toimijoilta tulleet rauhoittamisaloitteet, ajoneuvoliikenteen todelliset ajonopeudet, liikennemäärät ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet, sekä tässä kyselyssä ilmoitetut turvattomat paikat.   Alustava suunnitelma pdf-muodossa:
   Nopeusrajoitusmuutosehdotuskartta_20190124.pdf
   Mielestäni suunnitelmassa esitetyille asuinalueille sopii nopeusrajoitus 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan


   Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

   Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
   3/4 Vastaajan taustatiedot
    Vastaajan sukupuoli


    Vastaajan ikä

    Asuinalueen postinumero
    Merkkejä jäljellä: 5
    Suhde 30km/h suunnittelualueeseen    Millä kulkuvälineellä kuljet useimmin suunnittelualueella tekemäsi matkan?
    Valitse maks. 2 vaihtoehtoa
    Taloudessamme asuu alle 18-vuotiaita lapsia

    Siirry kyselyssä eteen- tai taaksepäin Seuraava- tai Edellinen -painikkeilla.

    Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.